OneNote

Din digitala anteckningsbok

A OneNote page showing a list of bicycle parts with hand-drawn annotations.
An image of the OneNote navigation panes, showing a list of notebooks and the list of sections and pages within a notebook titled Work Notebook.

Organisera din värld

Få ordning med anteckningsböcker som du kan dela upp i avsnitt och sidor. Med enkel navigering och sökning hittar du alltid dina anteckningar på rätt ställe.

Samla dina idéer och utveckla dem sedan vidare

Gå igenom dina anteckningar och skriv samtidigt kommentarer för hand eller med tangentbordet, och gör markeringar. Med OneNote på alla enheter kan du alltid ta vara på din inspiration.
A digital pen sketching an image of a bike called ‘Eco bike’ on a tablet computer.
A OneNote page titled Saddle Inventory with ink annotations.

Dela och samarbeta

Kompetenta medarbetare tänker inte alltid på samma sätt, men de kan dela idéer och skapa tillsammans i OneNote.

OneNote i korthet

Organisera

Sortera innehåll i anteckningsböcker, avsnitt och sidor.

Tagga

Markera viktiga anteckningar med Viktigt- och Att göra-taggar.

Skriva pennanteckningar

Skriv anteckningar och kommentarer i anteckningarna med en penna eller fingret.

Blanda medier

Spela in ljudanteckningar, infoga onlinevideor och lägg till filer.

Klippa ut och spara

Använd OneNote Web Clipper när du vill spara innehåll med ett enda klick.

Dela

Dela anteckningsböcker med medarbetare, vänner och familj.

OneNote i utbildningen

Lärare kan använda OneNote till att organisera lektionsplaneringar i sökbara digitala anteckningsböcker, och personalen kan skapa ett bibliotek med delbart innehåll. Uppmuntra studenterna att göra handskrivna anteckningar och skissa på diagram.
A OneNote notebook called Physical Science 9A on two smart phones and two tablet computers showing a lesson about linear graphs

Skaffa det nu

Börja skapa i OneNote med en Office 365-prenumeration.

Följ OneNote

Twitter logo

Följ OneNote på Twitter

Facebook logo

Följ OneNote på Facebook

OneNote-bloggen