Välj faktureringsland/-region:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Välj ett abonnemang

Projektledare
Projektledare
Gruppmedlemmar
Gruppmedlemmar
Projekthanteringsavdelningen och chefer
Projekthanteringsavdelningen och chefer

Project för Office 365

Project för Office 365

Project Professional

Project Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

Datorklient med molnprenumeration
Datorklient
Datorklient
Tilläggsmodul
Molnprenumeration
Lokal server
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
användare/månad
{PP2016Buy|price}
{PP2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PS2016Buy|price}
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
användare/månad
Köp nu
{POBuy|price}
{POBuy|price}
användare/månad
Köp nu
Fullt installerat Project-program
Fullt installerat Project-program

Ingår
På upp till 5 datorer

Ingår
På endast en dator

Ingår
Endast en dator

Projektplanering och kostnadskalkylering
Projektplanering och kostnadskalkylering
Ingår
Ingår
Ingår
Hantera uppgifter
Hantera uppgifter
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Rapportering och business intelligence
Rapportering och business intelligence
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Dela dokument
Dela dokument
Ingår
Ingår
Ingår
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Resurshantering
Resurshantering
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Project Online och Project Server Sync
Project Online och Project Server Sync
Ingår
Ingår
Klicka för att starta distribution
Klicka för att starta distribution
Ingår
Versionsuppgraderingar
Versionsuppgraderingar
Ingår
Ingår
Skicka in tidrapporter
Skicka in tidrapporter
Ingår
Ingår
Ingår
Hantera efterfrågan
Hantera efterfrågan
Ingår
Ingår
Portföljurval och -optimering
Portföljurval och -optimering
Ingår
Ingår
VisaDölj
Project för Office 365
Datorklient med molnprenumeration
{PP365Buy|price}
användare/månad
Köp nu

Fullt installerat Project-program

Ingår
På upp till 5 datorer

Projektplanering och kostnadskalkylering
Ingår
Hantera uppgifter
Ingår
Rapportering och business intelligence
Ingår
Dela dokument
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Ingår
Resurshantering
Ingår
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Ingår
Project Online och Project Server Sync
Ingår
Klicka för att starta distribution
Ingår
Versionsuppgraderingar
Ingår
Skicka in tidrapporter
Hantera efterfrågan
Portföljurval och -optimering
VisaDölj
Project Professional
Datorklient
{PP2016Buy|price}
Köp nu
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Fullt installerat Project-program

Ingår
På endast en dator

Projektplanering och kostnadskalkylering
Ingår
Hantera uppgifter
Ingår
Rapportering och business intelligence
Ingår
Dela dokument
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Ingår
Resurshantering
Ingår
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Ingår
Project Online och Project Server Sync
Ingår
Klicka för att starta distribution
Versionsuppgraderingar
Skicka in tidrapporter
Hantera efterfrågan
Portföljurval och -optimering
VisaDölj
Project Standard
Datorklient
{PS2016Buy|price}
Köp nu
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Fullt installerat Project-program

Ingår
Endast en dator

Projektplanering och kostnadskalkylering
Ingår
Hantera uppgifter
Ingår
Rapportering och business intelligence
Ingår
Dela dokument
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Resurshantering
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Project Online och Project Server Sync
Klicka för att starta distribution
Versionsuppgraderingar
Skicka in tidrapporter
Hantera efterfrågan
Portföljurval och -optimering
VisaDölj
Project Lite
Tilläggsmodul
{ProLiteMonthSubAnn|price}
användare/månad
Köp nu

Fullt installerat Project-program

Projektplanering och kostnadskalkylering
Hantera uppgifter
Ingår
Rapportering och business intelligence
Dela dokument
Ingår
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Ingår
Resurshantering
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Ingår
Project Online och Project Server Sync
Klicka för att starta distribution
Versionsuppgraderingar
Skicka in tidrapporter
Ingår
Hantera efterfrågan
Portföljurval och -optimering
VisaDölj
Project Online
Molnprenumeration
{POBuy|price}

användare/månad

Köp nu

Fullt installerat Project-program

Projektplanering och kostnadskalkylering
Hantera uppgifter
Ingår
Rapportering och business intelligence
Ingår
Dela dokument
Ingår
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Ingår
Resurshantering
Ingår
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Ingår
Project Online och Project Server Sync
Klicka för att starta distribution
Versionsuppgraderingar
Ingår
Skicka in tidrapporter
Ingår
Hantera efterfrågan
Ingår
Portföljurval och -optimering
Ingår
VisaDölj
Project Server

Fullt installerat Project-program

Projektplanering och kostnadskalkylering
Hantera uppgifter
Ingår
Rapportering och business intelligence
Ingår
Dela dokument
Ingår
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag
Ingår
Resurshantering
Ingår
Aktivitetssynkronisering i SharePoint
Ingår
Project Online och Project Server Sync
Klicka för att starta distribution
Versionsuppgraderingar
Skicka in tidrapporter
Ingår
Hantera efterfrågan
Ingår
Portföljurval och -optimering
Ingår
Ingår:
Ingår
Ingår:
Ingår
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}