Priser och prismodeller

Få den senaste versionen av Project för ditt företag antingen i molnet eller lokalt.

Bild av en man som sitter vid ett skrivbord på kontoret och arbetar med en Microsoft Project-fil på en bärbar datorEn man sitter vid ett skrivbord på kontoret och arbetar med en Microsoft Project-fil på en bärbar dator.
Jämförelse av funktioner och priser för Project Online Essentials, Project Online Professional och Project Online Premium
Project Online, molnbaserade abonnemang, information

Project Online Essentials funktioner

Project Online Professional funktioner

Project Online Premium funktioner

Priser, funktioner och annan information om molnbaserade erbjudanden för Project Online
Tilläggsmodul för medlemmar i projektteamet Knappbeskrivning med information om vilka produkter som kan använda tillägget
{ProLiteMonthSubAnn|price}
användare per månad
Pris exklusive moms.
Läs mer
Projektstyrning i molnet via skrivbordsklient och webbläsare
{PP365Buy|price}
användare per månad
Köp nu Prova nu
Pris exklusive moms.
Läs mer
Fullständig lösning för projekt- och portföljstyrning
{POBuy|price}
användare per månad
Fullständigt installerat och uppdaterat Project-program
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår
På upp till 5 datorer
Denna funktion ingår
På upp till 5 datorer
Uppdatera uppgifter

Gruppmedlemmar kan uppdatera uppgifter oavsett vilken enhet de använder.

Denna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Skicka in tidrapporter

Registrera den tid som används i och utanför projektet för lönehantering, fakturering och andra verksamhetssyften.

Denna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Samarbeta

Gruppmedlemmar kan dela dokument och använda Skype för företag för att kommunicera i ett projekt.

Denna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
SharePoint-aktivitetssynkronisering

Synkronisera dina projekt med uppgiftslistor i SharePoint.

Denna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Projektplanering och schemaläggning

Inkluderar välkända schemaläggningsverktyg som Gantt-scheman och inbyggda anpassningsbara mallar som hjälper dig att komma igång.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Rapportering och business intelligence

Håll reda på och övervaka alla delar av projektet, från statusrapporter till tillgångar.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Publicera projekt till molnet

Spara dina projekt i molnet för att göra dem lätta att komma åt oavsett enhet och underlätta samarbetet i gruppen.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Hantera projektresurser

Tilldela resurser till projektuppgifter och använd resursåtaganden för att begära och reservera resurser.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Urval och optimering av portfölj

Skapa modeller av olika portföljscenarion för att avgöra den bästa strategin genom att jämföra projektförslag mot strategiska affärsdrivna faktorer.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Hantering av efterfrågan

Fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen med en standardiserad process.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Planera och hantera företagsresurser

Visa och jämför hur resurser används över olika projekt för att optimera tilldelningen.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Inbyggda portföljrapporter

Lägg samman projektdata för att få hjälp att tolka flera olika portföljer.

Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}