Priser och prismodeller

Få den senaste versionen av Project för ditt företag antingen i molnet eller lokalt.

Project Online Essentials

Project Online Professional

Project Online Premium

Pris exklusive moms.
Tilläggsmodul för medlemmar i projektgruppen. Knappbeskrivning med information om vilka produkter som kan använda tillägget
{ProLiteMonthSubAnn|price}
användare/månad
Pris exklusive moms.
Läs mer
Projekthantering i molnet via skrivbordsklient och webbläsare
{PP365Buy|price}
användare/månad
Köp nu Prova nu
Pris exklusive moms.
Läs mer
Fullständig lösning för projekt- och portföljhantering
{POBuy|price}
användare/månad
Fullt installerat och uppdaterat Project-program
Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
På upp till 5 datorer
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
På upp till 5 datorer
Uppdatera uppgifter

Gruppmedlemmar kan uppdatera uppgifter oavsett vilken enhet de använder.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Essentials
Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Skicka in tidrapporter

Registrera den tid som används i och utanför projektet för lönehantering, fakturering och andra verksamhetssyften.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Essentials
Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Samarbeta

Gruppmedlemmar kan dela dokument och använda Skype för företag för att kommunicera i ett projekt.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Essentials
Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
SharePoint-aktivitetssynkronisering

Synkronisera dina projekt med uppgiftslistor i SharePoint.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Essentials
Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Projektplanering och schemaläggning

Inkluderar välkända schemaläggningsverktyg som Gantt-diagram och inbyggda anpassningsbara mallar som hjälper dig att komma igång.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Rapportering och business intelligence

Håll reda på och övervaka alla delar av projektet, från statusrapporter till tillgångar.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Publicera projekt till molnet

Spara dina projekt i molnet för att göra dem lätta att komma åt oavsett enhet och underlätta samarbetet i gruppen.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Hantera projektresurser

Tilldela resurser till projektuppgifter och använd resursåtaganden för att begära och reservera resurser

Bock som visar vad som ingår i Project Online Professional
Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Urval och optimering av portfölj

Skapa modeller av olika portföljscenarion för att avgöra den bästa strategin genom att jämföra projektförslag mot strategiska affärsbehov.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Hantering av efterfrågan

Fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen med en standardiserad process.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Planera och hantera företagsresurser

Visa och jämför hur resurser används över olika projekt för att optimera tilldelningen.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
Inbyggda portföljrapporter

Lägg samman projektdata för att få information från flera olika portföljer.

Bock som visar vad som ingår i Project Online Premium
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
En Microsoft Surface-dator fönstret Nytt projekt i Project Online Professional.

Kontakta oss

Har du fler frågor? Oavsett om du precis har kommit igång eller om du vill välja en Project-produkt nu finns vi här för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×