Jämför projektstyrningslösningar

Letar du efter något mer?
Gruppmedlemmar kan uppdatera uppgiftsstatus, dela dokument och kommunicera om projekt
Skicka tidrapporter för att registrera den tid som används i och utanför projektet för lönehantering, fakturering och andra verksamhetssyften
Fullständigt installerat och uppdaterat Project-datorprogram. En licens gäller för upp till 5 datorer per användare
Planera projekt med välkända schemaläggningsverktyg som Gantt-scheman och inbyggda anpassningsbara mallar som hjälper dig att komma igång
Håll reda på och övervaka alla delar av projektet, från statusrapporter till tillgångar
Spara dina projekt i molnet för att göra dem lätta att komma åt och underlätta samarbetet i gruppen
Tilldela resurser till projektuppgifter och begär och reservera resurser
Hantera begäranden genom att fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen med en standardiserad process
Använd avancerad analys för att välja ut de projektförslag som bäst motsvarar de strategiska målen inom de givna ramarna
Säkerställ optimal tilldelning av resurser i alla projekt
Använd inbyggda portföljrapporter för att få insikter i portföljresultaten
Pris exklusive moms.

Samarbete i molnet för Project-gruppmedlemmar, via webbläsare eller mobil.

Abonnemangsfunktioner
Project Online Essentials
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under

Project Online Essentials

Pris exklusive moms.

Projektstyrning i molnet via skrivbordsklient och webbläsare.

Abonnemangsfunktioner
Project Online Professional
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under

Project Online Professional


Fullständig molnbaserad lösning för projekt- och portföljstyrning.

Abonnemangsfunktioner
Project Online Premium
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under

Project Online Premium

Letar du efter något mer?
Fullständigt installerat och uppdaterat Project-datorprogram
En licens gäller för 1 PC-dator per användare Hantera projektscheman och kostnader
Hantera uppgifter, rapporter och Business Intelligence
Samarbeta med närvarofunktionen i Skype för företag (säljs separat)
Hantera resurser
Synkronisera med Project Online och Project Server
Skicka tidrapporter för att registrera den tid som används i och utanför projektet för lönehantering, fakturering och andra verksamhetssyften
Hantera begäranden genom att fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen med en standardiserad process
Använd avancerad analys för att välja ut de projektförslag som bäst motsvarar de strategiska målen inom de givna ramarna

Lokal projektstyrning för dem som inte behöver samarbetsverktyg och andra avancerade funktioner.

Abonnemangsfunktioner
Project Standard
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under

Project Standard


En omfattande lokal lösning för projektledning.

Abonnemangsfunktioner
Project Professional
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under

Project Professional


En flexibel lokal lösning för projekt- och portföljstyrning och daglig projekt- och arbetsuppgiftshantering.

Abonnemangsfunktioner
Project Server
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under
den här funktionen ingår för produkten den står under

Project Server