Project Server 2016

En flexibel lösning för hantering av projekt och dagligt arbete.
Project Server 2016

Project Server 2013

En flexibel lösning för hantering av projekt och dagligt arbete.
Project Server 2013

Project Server 2016

En flexibel lösning för hantering av projekt och dagligt arbete.
Project
Har du hört om Project Online? Project Online är Project Server 2016 i molnet.
Project
Har du hört om Project Online? Project Online är Project Server 2016 i molnet.

Fördelar

Fördelar

Microsoft Project Server 2016 är en flexibel lokal lösning för projektportföljhantering (PPM) och dagliga arbetsuppgifter. Som en del av SharePoint 2016 (separat licens) gör Project Server 2016 att teammedlemmar, projektdeltagare och affärsbeslutsfattare kan komma igång snabbt, prioritera projektportföljinvesteringar och leverera avsett affärsvärde, var som helst.
Komma igång

Använd en smartare PPM-lösning

Kom igång snabbt i en välbekant miljö som gör att medarbetarna får mer gjort
 • Med de nya panelerna i Project Web App (PWA), den webbapp som används för att ansluta till Project Server, kommer du snabbt igång och kan anpassa hanteringsfunktionerna för projektportföljerna.
 • Välj mellan enheter och webbläsare – Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome o.s.v. – för att visa, redigera, skicka in och samarbeta på projekt, i portföljer och med dagligt arbete.
Agera

Agera

Agera och se till att du alltid har den senaste informationen, oavsett vilken enhet du använder och var du är.
 • Se till att du alltid ser vad som behöver göras, både på jobbet och privat, och vidta de åtgärder som behövs från en central plats.
 • Planera uppgifter och hantera dem effektivt i PWA med de nya schemaläggningsfunktionerna.
 • Håll dina team organiserade på en plats – deras projektwebbplats – där de kan visa projektsammanfattningar, dokument, uppgifter, nyheter och kalendrar.
Agera
Gör visioner till verklighet

Flexibel hantering av projektportföljer

Gör visionerna konkreta genom att prioritera initiativ, välja optimala projektportföljer och genomföra verksamhetens strategi.
 • Utvärdera idéer och beräkna resultatet av olika initiativ så att du kan strömlinjeforma projektet.
 • Skapa arbetsflöden i Visio och SharePoint Designer så att du kan standardisera översikten över projekten, och så att du bättre kan styra och kontrollera dem.
 • Gör snabbt om uppgiftslistor i SharePoint till företagsprojekt i PWA.
Hantera resurser effektivt

Hantera resurser effektivt

Förenkla resurshanteringen så att du kan se vad teamen gör – till och med i deras dagliga arbete och i ad hoc-projekt i SharePoint.
 • Hantera arbetsgången under projektet bättre och håll koll på vad medarbetarna jobbar på genom att samla in idéer i SharePoint-uppgiftslistor och mäta dem i PWA.
 • Mät resursanvändningen noggrant och förbättra resursfördelningen i enlighet med strategier och mål.
 • Skapa ett informationsflöde från medarbetarnas kalendrar i Exchange till Project Server 2016. Projektplanering och statusuppdatering blir enklare samtidigt som funktionerna för uppgiftsdelning förbättras.
Hantera resurser effektivt
Stärk det dagliga samarbetet

Dra nytta av nya sätt att samarbeta och agera snabbt

Stärk det dagligasamarbetet med den sociala delen i SharePoint. Du underlättar diskussioner, informationsdelning och stärker teamets förmåga att få arbetet gjort.
 • Följ människor, platser, taggar och dokument genom nyhetsfeeds så får du en enkel överblick över vad grupperna pratar om och arbetar med.
 • Använd sökfunktionerna i SharePoint och effektivisera det dagliga arbetet, styr projekten bättre och hitta rätt information.
 • Utnyttja de kraftfulla sökfunktionerna för att dela information och samarbeta i projekt och dagligt arbetet med partner som ni litar på.
 • Gör arbetet mer överblickbart med samarbetsverktyg där du samlar information om kalendrar, närvaro och kapacitet i hela organisationen.
Kommunicera utan störningar

Kommunicera utan störningar

Kommunicera utan störningar med nya samarbetsmöjligheter och stärk samarbetet i teamen genom att hålla igång samtalet.
 • Håll muspekaren över namnet på en person i projektet och se om personen är tillgänglig för samtal och snabbmeddelanden via Skype för företag – Online.
 • Samarbeta snabbt med teamet genom att dra och släppa dem till ett möte i Skype för företag. Använd gruppkonferenser, snabbmeddelanden, skärmdelning och delade arbetsytor.
Kommunicera utan störningar
Fatta databaserade beslut

Öka flexibiliteten och stärk kontrollen

Fatta databaserade beslut genom att ge teammedlemmar och intressenter den information de behöver för att hålla sig uppdaterade och effektiva.
 • Optimera användningen och planera resursfördelningen i organisationen via resurscentret i PWA.
 • Med sammanfattningar får du överblick över informationen och kan fatta välgrundade beslut.
 • Samla in och bearbeta olika typer av data genom självbetjäning med Excel Services.
Förenkla IT-hanteringen

Förenkla IT-hanteringen

Förenkla IT-hanteringen med den integrerade administratörsfunktionen i SharePoint.
 • Använd Active Directory-synkronisering i PWA och välj vilken AD-grupp som ska innehålla de team som du vill koppla till projekten.
 • Ge team och affärspartner rätt åtkomstnivå via en ny SharePoint-integrerad säkerhetsmodell i PWA.
 • Använd branschstandarder som ODATA (öppet dataprotokoll) för att samla information och business intelligence.
Förenkla IT-hanteringen
Ta fram nya lösningar snabbt

Ta fram nya lösningar snabbt

Ta fram nya lösningar snabbt med en flexibel PPM-plattform.
 • Med appar från nya SharePoint Store klarar du företagets specifika krav.
 • Utveckla och distribuera appar som hjälper dig att spara tid eller ansluta till egenutvecklade programsystem.
 • Dra nytta av integrerade funktioner i Project Server, SharePoint, Exchange, Lync och Office som hjälper dig att snabbt agera och utnyttja affärsmöjligheter.
 • För samman olika tekniker som ALM, NPD och IPM genom en skalbar PPM-plattform.

Viktiga funktioner

Komma igång

Med Project kan organisationen snabbt starta projekt, prioritera investeringar i projektportföljen och uppfylla verksamhetens mål.

Åtkomst överallt

Var produktiv från i stort sett alla enheter och nästan var som helst.

Arbetsledning

Samarbeta i team även om arbetet inte är projektbaserat. Du får god överblick över arbetet så att du kan planera och rapportera.

Hantera efterfrågan

Få insyn i projekt, driftrelaterade aktiviteter och dagliga arbetsuppgifter. Effektivisera projektinitieringen och projektflödet med lämplig styrning och kontroll.

Analysera och välja portfölj

Identifiera, välj ut och leverera projektportföljer som bäst stämmer överens med organisationens affärsstrategi och maximera avkastningen.

Resurshantering

Leverera idag och planera för framtiden så att du hanterar överskott och underskott på rätt sätt.

Schemahantering

Leverera projektet i tid med hjälp av en genomarbetad projektplan och funktioner för spårning och uppföljning.

Ekonomihantering

Implementera rutiner för ekonomistyrning och spåra kostnadseffektiviteten så att projektets budget hålls och ger planerad avkastning.

Tids- och uppgiftshantering

Använd ett centraliserat och gemensamt system för tidrapportering och uppgiftshantering.

Samarbete

Stärk teamsamarbetet och gör projekten framgångsrika med sociala funktioner för företag, enkel kommunikation med snabbmeddelanden, webbplatser för team och andra lättanvända samarbetsfunktioner.

Risk- och problemhantering

Förebygg, identifiera och minska potentiella företags- eller projektrelaterade risker och problem.

Rapportering och business intelligence

Samla in, kategorisera, analysera och fatta beslut om projektdata. Använd BI (Business Intelligence) för att skapa insyn och beslutsstöd för proaktiv hantering av projekt, program och portföljer.

Programhantering

Uppfyll målet med det övergripande programmet och delprojekten. På köpet får du ett ramverk med teknik för framtida program och projekt.

Styrning

Skapa enkelt arbetsflöden i Visio och SharePoint Designer utan kodning för att standardisera projektförloppen och få bättre styrning och kontroll.

Utökningsbarhet

Installera Program från SharePoint Store för att uppfylla ditt företags behov, skriv enkelt anpassade program och integrera med företagssystemen.

Integrering med Active Directory

Hantera användarinloggning och behörigheter

Administration

Lätt att använda och styra. Du kan lägga till och ta bort användare på några minuter. Använd PowerShell om du vill skapa anpassade skript och automatisera processer.

Support

Prenumerationer med telefonsupport dygnet runt för avancerade IT-ärenden, och support från Microsofts community för svar online, instruktionsartiklar och kontakt med andra Project-kunder.

Partnersystem för Project och hantering av projektportföljer

Microsofts lösning för projektportföljhantering har stöd av flera hundra Microsoft-partner som har erhållit PPM-kompetensen, genomgått relevanta prov och lett ett flertal distributioner i över 80 länder i hela världen. Om du behöver hjälp med utvärdering, planering, distribution eller utbildning och vill vända dig till ett professionellt företag föreslår vi att du kontaktar en PPM-partner i din region.
Obs! Innehållet kanske bara finns på engelska.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row1|pmgJS-frame3|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row2|pmgJS-target3|680"}]}