Project Server 2016

En flexibel lösning för projekt- och portföljstyrning och dagligt arbete.

En mycket skalbar och flexibel lokal lösning för projekt- och portföljstyrning

En bärbar dator som visar SharePoint-baserade funktioner i Project Server

Flexibel projekt- och portföljstyrning

Microsoft Project Server 2016 är en flexibel lokal lösning för projekt- och portföljstyrning och dagliga arbetsuppgifter.

Åtkomst överallt

Som en del av SharePoint 2016 (separat licens) gör Project Server 2016 att teammedlemmar, projektdeltagare och affärsbeslutsfattare kan komma igång snabbt, prioritera projektportföljinvesteringar och leverera avsett affärsvärde, var som helst.

Funktioner

Flexibla lokala lösningar

+

Använd en smartare Microsoft Project & Portfolio Management-lösning

Kom igång snabbt i en välbekant miljö som gör att medarbetarna får mer gjort.

 • Med de nya panelerna i Project Web App (PWA), den webbapp som används för att ansluta till Project Server, kommer du snabbt igång och kan anpassa hanteringsfunktionerna för projektportföljerna.
 • Välj bland olika enheter och webbläsare – Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome med flera – för att visa, redigera och skicka in material och samarbeta kring projekt, portföljer och dagliga sysslor.

Agera

Blanda vision och kraft för att prioritera initiativ, välja optimala projektportföljer och leverera på din affärsstrategi.

 • Utvärdera idéer och beräkna resultatet av olika initiativ så att du kan strömlinjeforma projektet.
 • Skapa arbetsflöden i Visio och SharePoint Designer så att du kan standardisera översikten över projekten, och så att du bättre kan styra och kontrollera dem.
 • Gör snabbt om uppgiftslistor i SharePoint till företagsprojekt i PWA.

Flexibel projekt- och portföljstyrning

Agera och se till att du alltid har den senaste informationen, oavsett vilken enhet du använder och var du är.

 • Se till att du alltid ser vad som behöver göras, både på jobbet och privat, och vidta de åtgärder som behövs från en central plats.
 • Planera uppgifter och hantera dem effektivt med hjälp av nya schemaläggningsfunktioner.
 • Håll arbetsgruppen organiserad från en enda plats – deras projektplats. Här ser du projektsammanfattningar, dokument, nyhetsflöden och kalendrar.

Hantera resurser effektivt

Förenkla resurshanteringen så att du kan se vad teamen gör – till och med i deras dagliga arbete och i ad hoc-projekt i SharePoint.

 • Hantera arbetsgången under projektet bättre och håll koll på vad medarbetarna jobbar på genom att samla in idéer i SharePoint-uppgiftslistor och mäta dem i PWA.
 • Mät resursanvändningen noggrant och förbättra resursfördelningen i enlighet med strategier och mål.
 • Skapa ett informationsflöde från medarbetarnas kalendrar i Exchange till Project Server 2016. Projektplanering och statusuppdatering blir enklare samtidigt som funktionerna för uppgiftsdelning förbättras.

Dra nytta av nya sätt att samarbeta och agera snabbt

Stärk det dagliga samarbetet med den sociala delen i SharePoint. Du underlättar diskussioner, informationsdelning och stärker teamets förmåga att få arbetet gjort.

 • Följ människor, platser, taggar och dokument genom nyhetsfeeds så får du en enkel överblick över vad grupperna pratar om och arbetar med.
 • Använd sökfunktionerna i SharePoint och effektivisera det dagliga arbetet, styr projekten bättre och hitta rätt information.
 • Utnyttja de kraftfulla sökfunktionerna för att dela information och samarbeta i projekt och dagligt arbetet med partner som ni litar på.
 • Gör arbetet mer överblickbart med samarbetsverktyg där du samlar information om kalendrar, närvaro och kapacitet i hela organisationen.

Kommunicera utan störningar

Kommunicera smidigt med nya samarbetsmöjligheter och stärk samarbetet i grupperna genom att hålla samtalet igång.

 • Håll muspekaren över ett namn i projektet och se om personen är tillgänglig för samtal och snabbmeddelanden i Lync.
 • Samarbeta snabbt med teamet genom att dra och släppa dem till ett Lync-möte. Använd gruppkonferenser, snabbmeddelanden, skärmdelning och delade arbetsytor.

Öka flexibiliteten och stärk kontrollen

Fatta databaserade beslut genom att ge gruppmedlemmar och intressenter den information de behöver för att hålla sig à jour och effektiva.

 • Optimera användningen och planera resursfördelningen i organisationen via resurscentret i PWA.
 • Med sammanfattningar får du överblick över informationen och kan fatta välgrundade beslut.
 • Samla in och bearbeta olika typer av data genom självbetjäning med Excel Services.

Förenkla IT-hanteringen

Förenkla IT-hanteringen med den integrerade administratörsfunktionen i SharePoint.

 • Använd Active Directory-synkronisering i PWA och välj vilken AD-grupp som ska innehålla de grupper som du vill koppla till projekten.
 • Ge grupper och affärspartner rätt åtkomstnivå via en ny SharePoint-integrerad säkerhetsmodell i PWA.
 • Använd branschstandarder som ODATA (öppet dataprotokoll) för att samla information och business intelligence.

Ta fram nya lösningar snabbt

Hitta snabbt nya lösningar med en flexibel plattform för projekt- och portföljstyrning.

 • Använd appar från nya SharePoint Store för att tillgodose unika affärsbehov.
 • Utveckla och distribuera appar som hjälper dig att spara tid eller ansluta till egenutvecklade programsystem.
 • Dra nytta av integrerade funktioner i Project Server, SharePoint, Exchange, Lync och Office som hjälper dig att snabbt agera och utnyttja affärsmöjligheter.
 • För samman olika tekniker som ALM, NPD och IPM genom en skalbar plattform för projekt- och portföljstyrning.

Enkel administration och hantering

+

Komma igång

Med Project kan organisationen snabbt starta projekt, prioritera investeringar i projektportföljen och uppfylla verksamhetens mål.

Integrering med Active Directory

Hantera användarinloggning och behörigheter

PowerShell

Lätt att använda och styra. Du kan lägga till och ta bort användare på några minuter. Använd PowerShell om du vill skapa anpassade skript och automatisera processer.

Styrning

Skapa enkelt arbetsflöden i Visio och SharePoint Designer utan kodning för att standardisera projektförloppen och få bättre styrning och kontroll.

Samarbete och kommunikation

+

Samarbete

Stärk gruppsamarbetet och gör projekten framgångsrika med sociala funktioner för företag, enkel kommunikation med snabbmeddelanden, webbplatser för team och andra lättanvända samarbetsfunktioner.

Åtkomst överallt

Var produktiv från i stort sett alla enheter och nästan ifrån var som helst.

Hantering av alla aktiviteter

+

Arbetsledning

Samarbeta i team även om arbetet inte är projektbaserat. Du får god överblick över arbetet så att du kan planera och rapportera.

Hantera efterfrågan

Få insyn i projekt, operativa åtgärder och det dagliga arbetet. Effektivisera start och förlopp av projekt genom att tillämpa rätt nivå av styrning och kontroll.

Tids- och aktivitetshantering

Använd ett centraliserat och generellt tillvägagångssätt för tidsrapportering och uppgiftshantering.

Resurshantering

Leverera idag och planera för framtiden så att du hanterar överskott och underskott på rätt sätt.

Schemahantering

Leverera projektet i tid med hjälp av en genomarbetad projektplan och funktioner för spårning och uppföljning.

Programhantering

Uppfyll målet med det övergripande programmet och delprojekten. På köpet får du ett ramverk med teknik för framtida program och projekt.

Avancerad portföljstyrning

+

Ekonomihantering

Implementera rutiner för ekonomistyrning och spåra kostnadseffektiviteten så att projektets budget hålls och ger planerad avkastning.

Analysera och välja portfölj

Identifiera, välj ut och leverera projektportföljer som bäst stämmer överens med organisationens affärsstrategi och maximera avkastningen.

Datadrivna beslut

+

Risk- och problemhantering

Förebygg, identifiera och minska potentiella företags- eller projektrelaterade risker och problem.

Rapportering och business intelligence

Samla in, kategorisera, tolka och fatta beslut utifrån projektinformation. Med business intelligence (BI) får du insyn och beslutsstöd för proaktiv hantering av projekt, program och portföljer.

Office 365

+

Utökningsbarhet

Installera appar från SharePoint Store för att tillgodose dina affärsbehov, skriv enkla anpassade program och integrera dem med verksamhetsspecifika system.

Support

Prenumerationer med telefonsupport dygnet runt för avancerade IT-ärenden och support från Microsofts community för svar online, instruktionsartiklar och kontakt med andra Project-kunder.

Partnersystem för Microsoft Project & Portfolio Management

Microsoft Project & Portfolio Management-lösningen har stöd av flera hundra Microsoft-partner som har erhållit projekt- och portföljstyrningskompetensen, genomgått relevanta prov och lett ett flertal distributioner i över 80 länder i hela världen. Om du behöver hjälp med utvärdering, planering, distribution eller utbildning och vill vända dig till ett professionellt tjänsteföretag föreslår vi att du kontaktar en partner för projekt- och portföljstyrning i din region.

Vanliga frågor och svar

Visa alla

Project Online Premium är vår nya onlinetjänst för projekt- och portföljstyrning som levereras via Office 365. Project Server 2016 är vår lokala produkt för projekt- och portföljstyrning som installeras lokalt.

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 och Google Chrome 17.

Nej, SharePoint Server 2016 ingår inte i Project Server 2016. Men du måste installera SharePoint 2016 innan du installerar Project Server 2016. Mer information om maskinvaru- och programvarukrav finns på TechNet.

Project Server 2016 fungerar inte tillsammans med tidigare versioner av Project Server. Mer information om uppgraderings- och migreringsplanering finns på TechNet.

Du kan kontakta oss via Project-forumen.

Det finns många olika resurser online (alla är kanske inte tillgängliga på ditt språk):
Allmän information
Kom igång med Project Online Premium
IT-tekniker (TechNet)
Utvecklare (MSDN)
Blogg

Du får tillgång till PWA via Project Online Premium eller Project Online Premium med Project Online Professional. Om du har Project Server 2016 kommer du även åt PWA med Project Professional 2016 när du är ansluten till Project Server 2016 eller en klientåtkomstlicens (CAL).

Mer information

Det är möjligt att innehållet inte är tillgängligt på alla språk

Kundberättelser

Läs framgångsberättelser om Project Server från företagskunder som använder våra senaste lösningar för projekt- och portföljstyrning lokalt.

Genomgång av installationsprocessen

Läs om huvudstegen för installation och konfiguration av Project Server 2016 i den här korta översikten över installation och distribution.

SharePoint-anslutning

Hjälp dina grupper att organisera och prioritera genom att koppla uppgiftslistor i SharePoint till Project Web App.

En Microsoft Surface-surfplatta som visar Projektcenter i Microsoft Project.

Microsoft Project & Portfolio Management-partner

Microsoft Project & Portfolio Management-partner har dokumenterad expertis när det gäller att implementera och utöka Project. Kontakta en deltagande partner som kan hjälpa dig att fastställa dina krav och implementera en lösning som passar dina affärsbehov.

Prova nu med en partner