Project Server 2013

En flexibel lösning för hantering av projekt och dagligt arbete.
Project Server 2013

Project Server 2013

En flexibel lösning för hantering av projekt och dagligt arbete.
Project Server 2013

Project Server 2013

En flexibel lösning för hantering av projekt och dagligt arbete.
Project
Känner du till Project Online? Project Online är Project Server 2013 i molnet.
Project
Har du hört om Project Online? Project Online är Project Server 2013 i molnet.

Fördelar

Fördelar

Microsoft Project Server 2013 är en flexibel lokal lösning för hantering av projekt och dagligt arbete. Teamet, deltagarna i projektet och beslutsfattarna kan komma igång, prioritera portföljinvesteringar och vara effektiva oavsett var de befinner sig. SharePoint 2013 krävs. Säljs separat.
Använd en smartare PPM-lösning

Använd en smartare PPM-lösning

Kom igång snabbt i en välbekant miljö som gör att medarbetarna får mer gjort
 • Med de nya panelerna i Project Web App (PWA), den webbapp som används för att ansluta till Project Server, kommer du snabbt igång och kan anpassa hanteringsfunktionerna för projektportföljerna.
 • Välj bland olika enheter och webbläsare, Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome med flera, och visa, redigera och skicka in material och samarbeta i projekt, portföljer och det dagliga arbetet.
Agera

Agera

Agera och se till att du alltid har den senaste informationen, oavsett vilken enhet du använder och var du är.
 • Se till att du alltid ser vad som behöver göras, både på jobbet och privat, och vidta de åtgärder som behövs från en central plats.
 • Planera uppgifter och hantera dem effektivt i PWA med de nya schemaläggningsfunktionerna.
 • Håll arbetsgruppen organiserad från en enda plats: deras projektplats. Där finns projektsammanfattningar, dokument, nyhetsfeeds och kalendrar.
Agera
Flexibel hantering av projektportföljer

Flexibel hantering av projektportföljer

Gör visionerna konkreta genom att prioritera initiativ, välja optimala projektportföljer och genomföra verksamhetens strategi.
 • Utvärdera idéer och beräkna resultatet av olika initiativ så att du kan strömlinjeforma projektet.
 • Skapa arbetsflöden i Visio och SharePoint Designer så att du kan standardisera översikten över projekten, och så att du bättre kan styra och kontrollera dem.
 • Gör snabbt om uppgiftslistor i SharePoint till företagsprojekt i PWA.
Effektiv hantering

Effektiv hantering

Hantera resurser effektivt och se vad teamen gör, till och med i deras dagliga arbete och i ad hoc-projekt i SharePoint.
 • Hantera arbetsgången under projektet bättre och håll koll på vad medarbetarna jobbar på genom att samla in idéer i SharePoint-uppgiftslistor och mäta dem i PWA.
 • Mät resursanvändningen noggrant och förbättra resursfördelningen i enlighet med strategier och mål.
 • Skapa ett informationsflöde från medarbetarnas kalendrar i Exchange till Project Server 2013. Projektplanering och statusuppdatering blir enklare samtidigt som funktionerna för uppgiftsdelning förbättras.
Effektiv hantering
Dra nytta av nya sätt att samarbeta och agera snabbt

Dra nytta av nya sätt att samarbeta och agera snabbt

Stärk det dagliga samarbetet med den sociala delen i SharePoint. Du underlättar diskussioner, informationsdelning och stärker teamets förmåga att få arbetet gjort.
 • Följ människor, platser, taggar och dokument genom nyhetsfeeds så får du en enkel överblick över vad grupperna pratar om och arbetar med.
 • Använd sökfunktionerna i SharePoint och effektivisera det dagliga arbetet, styr projekten bättre och hitta rätt information.
 • Utnyttja de kraftfulla sökfunktionerna för att dela information och samarbeta i projekt och dagligt arbetet med partner som ni litar på.
 • Gör arbetet mer överblickbart med samarbetsverktyg där du samlar information om kalendrar, närvaro och kapacitet i hela organisationen.
Kommunicera smidigt

Kommunicera smidigt

Kommunicera smidigt med nya samarbetsmöjligheter och stärk samarbetet i grupperna genom att hålla samtalet igång.
 • Håll muspekaren över namnet på en person i projektet och se om personen är tillgänglig för samtal och snabbmeddelanden i Skype för företag.
 • Samarbeta snabbt med teamet genom att dra och släppa dem till ett Skype för företag-möte. Använd gruppkonferenser, snabbmeddelanden, skärmdelning och delade arbetsytor.
Kommunicera smidigt
Öka flexibiliteten och stärk kontrollen

Öka flexibiliteten och stärk kontrollen

Fatta databaserade beslut genom att ge gruppmedlemmar och intressenter den information de behöver för att hålla sig à jour och effektiva.
 • Optimera användningen och planera resursfördelningen i organisationen via resurscentret i PWA.
 • Med sammanfattningar får du överblick över informationen och kan fatta välgrundade beslut.
 • Samla in och bearbeta olika typer av data genom självbetjäning med Excel Services.
Förenkla IT-hanteringen

Förenkla IT-hanteringen

Förenkla IT-hanteringen med den integrerade administratörsfunktionen i SharePoint.
 • Använd Active Directory-synkronisering i PWA och välj vilken AD-grupp som ska innehålla de grupper som du vill koppla till projekten.
 • Ge grupper och affärspartner rätt åtkomstnivå via en ny SharePoint-integrerad säkerhetsmodell i PWA.
 • Använd branschstandarder som ODATA (öppet dataprotokoll) för att samla information och business intelligence.
Förenkla IT-hanteringen
Ta fram nya lösningar snabbt

Ta fram nya lösningar snabbt

Ta fram nya lösningar snabbt med en flexibel PPM-plattform.
 • Med appar från nya SharePoint Store klarar du företagets specifika krav.
 • Utveckla och distribuera appar som hjälper dig att spara tid eller ansluta till egenutvecklade programsystem.
 • Dra nytta av integrerade funktioner i Project Server, SharePoint, Exchange, Skype för företag och Office som hjälper dig att snabbt agera och utnyttja affärsmöjligheter.
 • För samman olika tekniker som ALM, NPD och IPM genom en skalbar PPM-plattform.

Viktiga funktioner

Komma igång

Med Project kan organisationen snabbt starta projekt, prioritera investeringar i projektportföljen och uppfylla verksamhetens mål.

Åtkomst överallt

Var produktiv var du än är och från vilka enheter som helst.

Arbetsledning

Samarbeta i grupper även om arbetet inte är projektbaserat. Du får god överblick över arbetet så att du kan planera och rapportera.

Hantera efterfrågan

Få överblick över projektet, operativa åtgärder och dagligt arbete. Effektivisera projektens start och förlopp genom att tillämpa rätt nivå av styrning och kontroll.

Portföljanalys och urval

Identifiera, välj ut och leverera projektportföljer som bäst stämmer överens med organisationens affärsstrategi och maximera avkastningen.

Resurshantering

Leverera idag och planera för framtiden så att du hanterar överskott och underskott på rätt sätt.

Schemahantering

Leverera projektet i tid med hjälp av en genomarbetad projektplan och funktioner för spårning och uppföljning.

Ekonomihantering

Implementera rutiner för ekonomistyrning och spåra kostnadseffektiviteten så att projektets budget hålls och ger planerad avkastning.

Tids- och uppgiftshantering

Använd ett centraliserat och gemensamt system för tidrapportering och uppgiftshantering.

Samarbete

Stärk gruppsamarbetet och gör projekten mer framgångsrika med sociala funktioner, enkel kommunikation med snabbmeddelanden, gruppwebbplatser och andra lättanvända samarbetsfunktioner.

Risk- och problemhantering

Förebygg, identifiera och minska potentiella företags- eller projektrelaterade risker och problem.

Rapportering och business intelligence

Samla in, kategorisera, tolka och fatta beslut utifrån projektdata. Med business intelligence får du överblick och beslutsunderlag för att kunna hantera projekt, program och portföljer.

Programhantering

Uppfyll målet med det övergripande programmet och delprojekten. På köpet får du ett ramverk med teknik för framtida program och projekt.

Administration

Skapa arbetsflöden i Visio och SharePoint Designer utan att behöva koda, så att du kan standardisera översikten över projekten så att du bättre kan styra och kontrollera dem.

Påbyggnadsmöjligheter

Från SharePoint-butiken kan du installera appar som uppfyller era specifika behov från SharePoint Store, skapa egna appar och integrera dem med företagssystemen.

Integrering med Active Directory

Hantera användarinloggning och behörigheter

Administration

Lätt att använda och kontrollera. Du kan lägga till och ta bort användare på bara några minuter. Skapa anpassade skript och automatiska processer med PowerShell.

Support

Abonnemang för telefonsupport för avancerade IT-problem dygnet runt alla dagar. Microsoft-communityns support tillhandahåller svar online, tips och kontakt med andra Office Project-kunder.

Partnersystem för Project och hantering av projektportföljer

Microsofts PPM-lösning backas upp av hundratals Microsoft-partner som har genomgått PPM-utbildning, klarat relevanta tester och genomfört mängder av implementeringar i över 80 länder över hela världen. När du behöver hjälp med utvärdering, planering, implementering eller utbildning och vill ta hjälp av organisationer som erbjuder professionella tjänster, rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra PPM-partner i ditt område.
Obs! Innehållet kanske bara finns på engelska.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#224798d2-dd49-b3f2-24a5-16991d8a522d|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame3|.pmgJS-target3"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row1|pmgJS-frame3|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#row2|pmgJS-target3|680"}]}