Microsoft Project

Hero_Project
Läs mer om nästa generation av Microsoft Project. LÄS BLOGGEN

Effektivisera projekt-, resurs- och portföljstyrning med Microsoft Project och få hjälp med att hålla reda på projekt.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Projektstyrning

Med Microsoft Project kan du enkelt genomföra projekt. Inbyggda mallar och välbekanta schemaläggningsverktyg hjälper projektledare och grupper att fortsätta vara produktiva.

Portföljstyrning

Utvärdera och optimera din projektportfölj för att prioritera initiativ och verksamhetsmål och få de resultat du vill ha. Effektiv integrering med Power BI tillhandahåller avancerad analys som ger stöd för bättre beslut.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Device showing Resource Request spreadsheet report, and a phone screen showing calendar views for monitoring schedules for other tasks.

Resurshantering

Få hjälp att förstå hur resurser används och samarbeta med integrerade verktyg. Med förenklad uppgifts- och tidshantering kan grupper ange uppdateringar från var som helst, något som ger ledningen bättre överblick.


Läs mer om projektledning

De 6 inte så uppenbara orsakerna till att en projektplan går i stöpet
Framtidens planering – projektplanering online i molnet
Projektledarens guide för att planera det perfekta projektet
5 projektledningsfunktioner som teamet inte använder

Visa mer från Office 365

Få fart på din projektledning

Nytt i Project

Logo_Project
Microsoft Project blir agilt

Med agilitet i Microsoft Project kan du hantera agila projekt genom att använda enkla, visuella uppgiftstavlor med stöd för Scrum, Kanban eller anpassade arbetsflöden. Välj den metod som är meningsfull för ditt projekt: agil, vattenfall eller hybrid.


Följ Project

Follow Project on LinkedIn
Följ Project på LinkedIn
Follow Project on Twitter
Följ Project på Twitter
Follow Project on Facebook
Följ Project på Facebook
Follow Project On Blog
Följ Project på bloggen
Microsoft Project 2019 är den senaste versionen av Project. Tidigare versioner är Project 2016, Project 2013, Project 2010 och Project 2007. Project 2019 är kompatibel med Windows 10.