Licensiering av SharePoint 2016

SharePoint stöder program för intranät, extranät och Internet från en enda integrerad plattform. Vilka specifika licenser du behöver beror på tre faktorer: vilka funktioner som används, hur SharePoint distribueras och var systemet lagras. Villkor för hur du får använda programvaran finns i dokumentet Product Terms (på engelska).

 • SharePoint Online licensieras för varje användare. Du kan köpa SharePoint Online som ett fristående abonnemang eller som del av ett Office 365-abonnemang. Läs mer. Licensinformation finns här (på engelska).
 • För lokala installationer licensieras intranät med en server/klientåtkomstlicens-modell. SharePoint Server 2016 krävs för varje instans där programvaran körs och klientåtkomstlicenser krävs för varje person eller enhet som har åtkomst till en SharePoint-server.
  • SharePoint standardklientåtkomstlicensiering:

   Standardklientåtkomstlicensen ger tillgång till de viktigaste funktionerna i SharePoint
   • Platser: En gemensam infrastruktur för alla dina företagswebbplatser
   • Grupper: En integrerad plattform för samarbete
   • Innehåll: innehållshantering på företagsnivå (ECM) till alla
   • Sökning: Sökning på personer och expertis, visuell förhandsgranskning, bästa visuella val
  • SharePoint Enterprise-klientåtkomstlicens för företag:

   Enterprise-klientåtkomstlicensen ger tillgång till alla SharePoint-funktioner
   • Platser: En gemensam infrastruktur för alla dina företagswebbplatser
   • Grupper: En integrerad plattform för samarbete
   • Innehåll: innehållshantering på företagsnivå (ECM) till alla
   • Sökning: Standardsökfunktioner och extrahering av enheter, videosökning, objektsrekommendationer
   • Företagslösningar (innehåller Access- och InfoPath-tjänster)
   • Business Intelligence för alla (omfattar Power View, PerformancePoint-tjänster, Excel Services och Visio Services)

Resurser (på engelska)

Kommentarer

 • SharePoint Enterprise-klientåtkomstlicens är ett tillägg: För att få tillgång till företagsfunktioner i SharePoint måste användaren/enheten ha både standardklientåtkomstlicensen och företagsåtkomstlicensen för SharePoint.
 • För extranät- och Internetscenarier behövs inga klientåtkomstlicenser för externa användare i SharePoint 2016.
  • Externa användare innebär användare som inte är anställda i företaget eller koncernen, eller är leverantörer eller konsulter till företaget eller koncernen.
  • SharePoint 2013-användare med Software Assurance (SA) kan utnyttja nedgraderingsrättigheter och köra SharePoint 2013 med användarrättigheter för SharePoint 2016.