SharePoint-partner

Den stora – och ständigt växande – skaran SharePoint-användare är en resurs du kan använda för att skapa tillväxt i verksamheten. Dessutom har vi skapat en effektivare ansökningsprocess för dem som vill bli Microsoft SharePoint-partner. Oavsett om du är systemintegratör eller en oberoende programvaruleverantör kan du bredda verksamheten genom att utveckla, distribuera och ge stöd för lösningar som byggts med hjälp av en samlad utbyggbar plattform för intranät-, extranät- och Internetlösningar, både lokalt och i molnet.

Möjligheter för partner

För systemintegratörer

Med SharePoint kan ni inom din verksamhet bygga företagslösningar där användarna kan analysera olika situationer, ta fram beslutsunderlag och skapa en mer flexibel organisation. Hjälp kunderna att tänka längre än inledande samarbetsdistributioner för att fullt ut förverkliga affärspotentialen i den SharePoint-investering de gjort, inklusive sociala medier, företagssökning och affärsdatabehandling i SharePoint.

Söker du en programutvecklare?

SharePoint har blivit centralt för utvecklare som tar fram och distribuerar moderna appar och skapar iögonfallande webbplatser. Och eftersom det hela ligger i molnet kan IT-teknikerna hantera kostnaden och klara de ständigt växande kraven på regelefterlevnad. Bygg ut lösningarna ännu mer i SharePoint-plattformen, med funktioner som Business Intelligence, avancerad visualisering, projektportföljhantering och affärsprocesshantering.

SharePoint-kompetenser

SharePoint-kompetenserna är nu ännu lättare att använda! I den nya kompetensen för samarbete och innehåll sammanfogar vi de föregående kompetenserna: portaler och samarbete, innehållshantering och sök. Läs mer om den nya kompetensen (på engelska) och läs mer om fördelarna med att bli SharePoint-partner och kraven för att uppnå silver- och guldnivå i kompetensen för samarbete och innehåll.