Vanliga frågor och svar

Varumärke

Visa alla

I Skype för företag kombinerar vi den välbekanta, användarvänliga känslan hos Skype med regelefterlevnaden, kontrollen och säkerheten i företagsklass hos Lync. Slutanvändarna får en välbekant Skype-lösning som är lika lätt att använda på jobbet som hemma. På organisationsnivå får man tillgång till ett nätverk av hundratals miljoner Skype-användare från hela världen. Dessutom kan IT-personalen verka i förvissning om att de förser verksamheten med pålitliga, säkra meddelandefunktioner av hög kvalitet.

Nej. Den konsumentlösning som användare världen över känner till och trivs med kallas fortsatt för Skype. Vanliga konsumenter kan fortfarande använda Skype precis som tidigare – med samma användarkonto, kontakter, produktgränssnitt och funktioner.

Produkt

Visa alla

Vi har kombinerat de bästa funktionerna från Lync och Skype i ett Skype-inspirerat användargränssnitt. Vi har anpassat Skype för företag och vanliga Skype till varandra: du kommer alltså att känna igen funktionerna oavsett om du kommunicerar å yrkets vägnar eller privat med nära och kära.

I Skype för företag ingår ett antal nya funktioner, bland annat dessa:

  • Välbekanta Skype-ikoner för ljud- och videosamtal
  • En funktion för samtalsövervakning där du ser aktiva samtal medan du växlar mellan appar
  • Företagsanslutning till Skype-nätverket via snabbmeddelanden, ljud och video
  • Mer användarvänlig uppgradering och uppdatering för Skype för företag – Server och annat

Nej. Med Skype för företag levererar vi samma funktioner – samt den kontroll, säkerhet och tillförlitlighet som företagskunder förväntar sig. Till exempel kan Skype för företag-administratörerna bestämma hur och när användargränssnittet visas. Med den extra kontrollen får de möjlighet att styra hur de tillhandahåller Skype för företag.

Ja. Vi håller oss alltjämt till vår översiktsplan, så VoIP för företag i molnet förblir en prioritet.

Licensiering

Visa alla

Ja. Skype för företag kommer att vara en hörnsten i Office och Office 365.

Befintliga Lync Server-kunder med Software Assurance kommer att kunna distribuera Skype för företag. Office 365-kunder med Lync Online kommer att få automatiska uppdateringar som en del av prenumerationen.

Användarupplevelse

Visa alla

Ja. Skype för företag-användarna loggar in med sitt Active Directory-ID. Skype-kunderna å sin sida fortsätter att använda sitt Skype-ID. Återkopplingen från våra kunder tyder på att de inte vill blanda personliga kontakter med yrkeskontakter.

Nej. Det kommer att finnas separata skrivbordsklienter samt webb- och mobilappar för Skype och Skype för företag.