Skype för företag
Rapporter från analytikerna
Läs vad experterna tycker om tjänsten
Augusti 04, 2014 Gartner, Inc.
I Gartners Magic Quadrant för enhetlig kommunikation (UC) hamnar Microsoft i kvadranten för ledande aktörer. Gartner menar att "med UC kan individer, grupper och företag interagera och prestera betydligt bättre än tidigare." I rapporten anges fem UC-egenskaper som inverkar på hur framgångsrik en produkt blir och på hur nöjda användarna blir: det gäller bland annat användarupplevelse, mobilitet, interoperabilitet, molnet, hybridinslag och popularitet på bred front.
den 26 juni 2014 Forrester Research
Microsoft placeras i segmentet för ledande aktörer i den här vågen, baserat på vårt befintliga utbud och vår befintliga strategi. I rapporten slår man fast att Microsoft "med ett enda, välbekant användargränssnitt gör att man som informationsarbetare snabbt tar till sig deras lösning. Med en enda integrerad och webb-/XML-baserad uppsättning av funktioner för kommunikation och konferenser i Lync-klient/serverinfrastrukturen kan utvecklarna enkelt anpassa och bygga program för att komplettera Microsofts UC&C-funktioner med bransch- och rollspecifika funktioner för allt från kundtjänstcenter till resursplanering i företagsklass."
Oktober 21, 2014 Gartner, Inc.
För första gången har Gartner tagit med Microsoft i kvadranten för ledande aktörer i Magic Quadrant för företagstelefoni. Gartner skriver att "telefoniplattformar tenderar att uppgå i programvarubaserade lösningar som är tätt integrerade inom ett UC-paket." Man noterar även att "i företag där man vill uppgradera äldre system kan man med den här forskningen avgöra om man ska hålla sig till sin nuvarande leverantör eller söka andra alternativ."
den 17 juni 2014 InfoTrack (T3i)
I den här undersökningen intervjuade man företagskunder (över 500 anställda) i USA. 95 % av de som tillfrågades genomför, avser att genomföra eller har genomfört en utvärdering av Lync – och 89 % har inkluderat eller ska inkludera företagssamtalsfunktioner i sin utvärdering. Dessutom menade 79 % att de antingen är i färd med att distribuera eller avser att distribuera Lync med företagssamtalsfunktioner efter slutförd utvärdering. Det främsta skälet till att distribuera Lync med företagssamtalsfunktioner är sänkta ägarkostnader (inklusive maskinvara, programvara, service och support) jämfört med äldre PBX-baserade lösningar.
Om du vill läsa fler rapporter kan du gå till Microsofts nyhetscenter.
Obs! Rapporterna finns endast på engelska.
Licensieringsguide
Klientlicenser krävs för att kunna använda alla funktioner i Skype för företag – Online och Skype för företag – Server.
  • Med standardklientåtkomstlicenserna kan användare och enheter anslutas till Skype för företag – Server för närvaro, snabbmeddelanden, peer-to-peer-VoIP, HD-video och Skype-anslutning.
  • För Skype för företag – Server är klientlicenserna tillgängliga genom den fristående klienten, med Office Pro Plus, eller genom att du hämtar den kostnadsfria Skype för företag – Basic Client.
Användarprenumerationslicenser krävs för att kunna använda Skype för företag – Online.
  • I Online-abonnemang 1 ingår närvaro, snabbmeddelanden, peer-to-peer-VoIP, HD-video och Skype-anslutning.
  • I Online-abonnemang 2 ingår ovanstående plus schemalagda och improviserade möten med ljud- och videosamtal samt skrivbords- och programdelning på mobiltelefoner, pekplattor, PC och Mac.
Klientåtkomstlicenser krävs för att kunna använda Skype för företag – Server.
  • Med standardklientåtkomstlicenserna kan användare och enheter anslutas till Skype för företag – Server för närvaro, snabbmeddelanden, peer-to-peer-VoIP, HD-video och Skype-anslutning.
  • I klientåtkomstlicenser för företag ingår funktioner för schemalagda och improviserade möten med ljud- och videosamtal, skrivbords- och programdelning samt konferenser med uppringning på mobiltelefoner, pekplattor, PC och Mac. Standardklientåtkomstlicensen krävs för klientåtkomstlicensen för företag.
  • I plusklientåtkomstlicenserna ingår PSTN-in/-ut, nödsamtal och andra telefonifunktioner i företagsklass. Standardklientåtkomstlicensen krävs för pluslicensen.
Förutom klientåtkomstlicenser krävs serverlicenser för varje klientdelsserver.
Mer information hittar du i den fullständiga licensieringsguiden.