Datavisualisering

Använda verklighetsanknuten åtgärdsinformation i Visio

Gör dina idéer mer levande genom att använda data för att skapa övertygande diagram. Få fördjupad affärskunskap genom att använda Visio tillsammans med Power BI och Excel.

Göra dina idéer mer levande med datalänkning

Ta fram data 1 rörande ett IT-nätverk, en fabrik eller en komplex process för att få fram viktiga driftinsikter. Datavisualiseringarna uppdateras automatiskt när dessa data uppdateras.
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Anpassa visualiseringarna enkelt

Visa datamönster på det sätt som passar dig. Välj bland standardgrafik för data för ikoner, färg och text, eller skapa enkelt dina egna visualiseringar genom att konfigurera de smarta formerna i Visio.

Ge mottagarna en samstämmig bild

Dela enkelt och säkert datalänkade diagram med övriga i organisationen. Eftersom vem som helst kan se diagrammen i Visio Online kan alla hålla sig uppdaterade.
A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online
A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI

Använda Visio Visual i Power BI för att ta fram enhetliga datainsikter

Bädda in Visio-diagram i Power BI-rapporter med hjälp av Visio Visual. 2Visio och Power BI samarbetar för att ge nya perspektiv på dina data. Information om hur du kan hämta Visio Visual finns här.

Omvandla processdata för Excel till Visio-diagram

Använd guiden för att enkelt konvertera Excel-data till Visio-flödesdiagram med Datavisualiseraren. 3Ändringar gäller åt båda hållen, uppdateringar i Excel återspeglas i kopplade diagram, och omvänt.
A representative visual of Data Visualizer

Följ Visio

Follow Project on Twitter

Följ Visio på Twitter

Follow Project on Facebook

Följ Visio på Facebook

Följ Visio på bloggen

Follow Visio on UserVoice

Följ Visio på UserVoice

1. Visio har för närvarande stöd för flera olika datakällor, till exempel Microsoft Excel, Microsoft Excel-tjänster, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure samt Microsoft SharePoint-listor och Konnektivitetstjänster för företag.
2. Alla kan ta del av en Visio Visual-rapport, men bara Visio Online-prenumeranter kan redigera. Power BI säljs separat.
3. Datavisualiserare är bara tillgänglig i Visio Online-abonnemang 2. Microsoft Excel säljs separat.