Visio

Visio-versioner – alla funktioner

Nu är det enklare än någonsin att skapa proffsiga och snygga diagram.
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text

2007

2010

2013

Nya och förbättrade stenciler och former
Ingår
Förbättring
Förbättring
Snabbmenyer
Ingår
Förbättring
Förbättring
Med de förbättrade sökfunktionerna är det enklare att hitta mallar och former
Ingår
Ingår
Förbättring
Teman som är enkla att använda för att snabbt skapa moderna diagram
Ingår
Ingår
Förbättring
Möjlighet att importera DWG-filer i Visio
Ingår
Ingår
Ingår
Förbättringar för lösningar för organisationsscheman – nya formatmallar och funktioner för att importera bilder
Ingår
Ingår
Förbättring
Ändra justering och avstånd automatiskt
Ingår
Ingår
Funktioner för att infoga och ta bort former med anslutningskorrigering
Ingår
Ingår
Arbetsytor med automatisk storlek
Ingår
Ingår
Område med snabbformer för enkel åtkomst till de former som används mest
Ingår
Ingår
Microsoft Office Fluent-användargränssnitt (UI) – menyfliksområdet
Ingår
Förbättring
Förbättringar för behållare och nya behållarformat
Ingår
Förbättring
Ny startupplevelse som gör det enklare att hitta former
Ny text
Funktioner för att ändra former medan diagramlayout och metadata för former behålls
Ny text
Dynamisk förhandsgranskning av nya förkonfigurerade temaformatsändringar genom variationer
Ny text
Alternativ för formeffekter – skuggning, fasning, ljussken med mera
Ny text
Strömlinjeformad förhandsgranskning av utskrift som visar diagramsidbrytningar och funktioner för panorering/zoomning
Ny text
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text

Arbeta tillsammans i ett enda diagram med dina kolleger

2007

2010

2013

Kommentarer
Ingår
Ingår
Förbättring
Enkel diagramdelning via en webbläsare genom att spara på SharePoint
Ingår
Förbättring
Kommentarer via Visio Services
Ny text
Samtidig redigering – två eller fler personer arbetar i samma diagram samtidigt
Ny text
Använda närvaroinformation och synlighet för snabbmeddelanden eller för att ringa andra personer
Ny text
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text

Använda en guide för att länka diagram till data utan att skriva någon kod

2007

2010

2013

Länka diagramformer till data
Ingår
Ingår
Förbättring
Funktioner för att uppdatera data automatiskt, antingen enligt ett angivet schema eller manuellt
Ingår
Ingår
Automatiskt skapande av databeskrivning, med en nyckel för tillämpad datagrafik
Ingår
Ingår
Instrumentpaneler utan kod
Ingår
Ingår
Utökad uppsättning datakällor, inklusive Excel, Excel Services, SharePoint-listor, Konnektivitetstjänster för företag från SharePoint och SQL Server
Ingår
Förbättring
Funktioner för att använda datagrafik och färger för att visualisera data
Ingår
Förbättring
Funktioner för att spara på SharePoint och visa diagram i Visio Services med datauppdatering
Ingår
Förbättring
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text

Utforma företagsregler med standardprocessnotation

2007

2010

2013

Alternativ för att verifiera diagram med hjälp av inbyggda och utökningsbara affärsregler
Ingår
Ingår
Stöd för 1.2- och 2.0-BPMN-diagram (Notation för utformning av affärsprocesser). (BPMN 2.0-diagram stöds endast i Visio 2013)
Ingår
Förbättring
Underprocesser för att bryta ned komplexa processer till hanterbara delar
Ingår
Ingår
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text

Utnyttja förbättringarna som gör Visio till ett mer kraftfullt och komplett diagramverktyg

2007

2010

2013

Tillgänglighet som en evig licens
Ingår
Ingår
Ingår
Stöd för SharePoint Server 2010-arbetsflöde
Ingår
Ingår
Enkel anpassning av former
Ingår
Ingår
Bakåtkompatibilitet för att öppna Visio 2000-, Visio 2003-, Visio 2007- och Visio 2010-filer
Ingår
Förbättring
Integrering med Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) och Microsoft Systems Center
Ingår
Ingår
Ingår
Stöd för pekfunktioner på datorer med Windows 7/Windows 8
Ingår
Förbättring
Nytt XML-baserat filformat
Ny text
Stöd för pekfunktioner på i stort sett alla enheter genom Visio Services
Ny text
Tillgänglighet genom Office 365 som en prenumeration
Ny text
Roamingprogram – möjlighet att installera Visio tillfälligt på en dator med Windows 7 eller Windows 8
Ny text
Stöd för behovshantering i Project Server och Project Online
Ny text
Stöd för SharePoint Server 2013-arbetsflöde
Ny text
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text
VisaDölj
2007
Nya och förbättrade stenciler och former
Ingår
Snabbmenyer
Ingår
Med de förbättrade sökfunktionerna är det enklare att hitta mallar och former
Ingår
Teman som är enkla att använda för att snabbt skapa moderna diagram
Ingår
Möjlighet att importera DWG-filer i Visio
Ingår
Förbättringar för lösningar för organisationsscheman – nya formatmallar och funktioner för att importera bilder
Ingår
Ändra justering och avstånd automatiskt
Funktioner för att infoga och ta bort former med anslutningskorrigering
Arbetsytor med automatisk storlek
Område med snabbformer för enkel åtkomst till de former som används mest
Microsoft Office Fluent-användargränssnitt (UI) – menyfliksområdet
Förbättringar för behållare och nya behållarformat
Ny startupplevelse som gör det enklare att hitta former
Funktioner för att ändra former medan diagramlayout och metadata för former behålls
Dynamisk förhandsgranskning av nya förkonfigurerade temaformatsändringar genom variationer
Alternativ för formeffekter – skuggning, fasning, ljussken med mera
Strömlinjeformad förhandsgranskning av utskrift som visar diagramsidbrytningar och funktioner för panorering/zoomning

Arbeta tillsammans i ett enda diagram med dina kolleger

Kommentarer
Ingår
Enkel diagramdelning via en webbläsare genom att spara på SharePoint
Kommentarer via Visio Services
Samtidig redigering – två eller fler personer arbetar i samma diagram samtidigt
Använda närvaroinformation och synlighet för snabbmeddelanden eller för att ringa andra personer

Använda en guide för att länka diagram till data utan att skriva någon kod

Länka diagramformer till data
Ingår
Funktioner för att uppdatera data automatiskt, antingen enligt ett angivet schema eller manuellt
Automatiskt skapande av databeskrivning, med en nyckel för tillämpad datagrafik
Instrumentpaneler utan kod
Utökad uppsättning datakällor, inklusive Excel, Excel Services, SharePoint-listor, Konnektivitetstjänster för företag från SharePoint och SQL Server
Funktioner för att använda datagrafik och färger för att visualisera data
Funktioner för att spara på SharePoint och visa diagram i Visio Services med datauppdatering

Utforma företagsregler med standardprocessnotation

Alternativ för att verifiera diagram med hjälp av inbyggda och utökningsbara affärsregler
Stöd för 1.2- och 2.0-BPMN-diagram (Notation för utformning av affärsprocesser). (BPMN 2.0-diagram stöds endast i Visio 2013)
Underprocesser för att bryta ned komplexa processer till hanterbara delar

Utnyttja förbättringarna som gör Visio till ett mer kraftfullt och komplett diagramverktyg

Tillgänglighet som en evig licens
Ingår
Stöd för SharePoint Server 2010-arbetsflöde
Enkel anpassning av former
Bakåtkompatibilitet för att öppna Visio 2000-, Visio 2003-, Visio 2007- och Visio 2010-filer
Integrering med Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) och Microsoft Systems Center
Ingår
Stöd för pekfunktioner på datorer med Windows 7/Windows 8
Nytt XML-baserat filformat
Stöd för pekfunktioner på i stort sett alla enheter genom Visio Services
Tillgänglighet genom Office 365 som en prenumeration
Roamingprogram – möjlighet att installera Visio tillfälligt på en dator med Windows 7 eller Windows 8
Stöd för behovshantering i Project Server och Project Online
Stöd för SharePoint Server 2013-arbetsflöde
VisaDölj
2010
Nya och förbättrade stenciler och former
Förbättring
Snabbmenyer
Förbättring
Med de förbättrade sökfunktionerna är det enklare att hitta mallar och former
Ingår
Teman som är enkla att använda för att snabbt skapa moderna diagram
Ingår
Möjlighet att importera DWG-filer i Visio
Ingår
Förbättringar för lösningar för organisationsscheman – nya formatmallar och funktioner för att importera bilder
Ingår
Ändra justering och avstånd automatiskt
Ingår
Funktioner för att infoga och ta bort former med anslutningskorrigering
Ingår
Arbetsytor med automatisk storlek
Ingår
Område med snabbformer för enkel åtkomst till de former som används mest
Ingår
Microsoft Office Fluent-användargränssnitt (UI) – menyfliksområdet
Ingår
Förbättringar för behållare och nya behållarformat
Ingår
Ny startupplevelse som gör det enklare att hitta former
Funktioner för att ändra former medan diagramlayout och metadata för former behålls
Dynamisk förhandsgranskning av nya förkonfigurerade temaformatsändringar genom variationer
Alternativ för formeffekter – skuggning, fasning, ljussken med mera
Strömlinjeformad förhandsgranskning av utskrift som visar diagramsidbrytningar och funktioner för panorering/zoomning

Arbeta tillsammans i ett enda diagram med dina kolleger

Kommentarer
Ingår
Enkel diagramdelning via en webbläsare genom att spara på SharePoint
Ingår
Kommentarer via Visio Services
Samtidig redigering – två eller fler personer arbetar i samma diagram samtidigt
Använda närvaroinformation och synlighet för snabbmeddelanden eller för att ringa andra personer

Använda en guide för att länka diagram till data utan att skriva någon kod

Länka diagramformer till data
Ingår
Funktioner för att uppdatera data automatiskt, antingen enligt ett angivet schema eller manuellt
Ingår
Automatiskt skapande av databeskrivning, med en nyckel för tillämpad datagrafik
Ingår
Instrumentpaneler utan kod
Ingår
Utökad uppsättning datakällor, inklusive Excel, Excel Services, SharePoint-listor, Konnektivitetstjänster för företag från SharePoint och SQL Server
Ingår
Funktioner för att använda datagrafik och färger för att visualisera data
Ingår
Funktioner för att spara på SharePoint och visa diagram i Visio Services med datauppdatering
Ingår

Utforma företagsregler med standardprocessnotation

Alternativ för att verifiera diagram med hjälp av inbyggda och utökningsbara affärsregler
Ingår
Stöd för 1.2- och 2.0-BPMN-diagram (Notation för utformning av affärsprocesser). (BPMN 2.0-diagram stöds endast i Visio 2013)
Ingår
Underprocesser för att bryta ned komplexa processer till hanterbara delar
Ingår

Utnyttja förbättringarna som gör Visio till ett mer kraftfullt och komplett diagramverktyg

Tillgänglighet som en evig licens
Ingår
Stöd för SharePoint Server 2010-arbetsflöde
Ingår
Enkel anpassning av former
Ingår
Bakåtkompatibilitet för att öppna Visio 2000-, Visio 2003-, Visio 2007- och Visio 2010-filer
Ingår
Integrering med Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) och Microsoft Systems Center
Ingår
Stöd för pekfunktioner på datorer med Windows 7/Windows 8
Ingår
Nytt XML-baserat filformat
Stöd för pekfunktioner på i stort sett alla enheter genom Visio Services
Tillgänglighet genom Office 365 som en prenumeration
Roamingprogram – möjlighet att installera Visio tillfälligt på en dator med Windows 7 eller Windows 8
Stöd för behovshantering i Project Server och Project Online
Stöd för SharePoint Server 2013-arbetsflöde
VisaDölj
2013
Nya och förbättrade stenciler och former
Förbättring
Snabbmenyer
Förbättring
Med de förbättrade sökfunktionerna är det enklare att hitta mallar och former
Förbättring
Teman som är enkla att använda för att snabbt skapa moderna diagram
Förbättring
Möjlighet att importera DWG-filer i Visio
Ingår
Förbättringar för lösningar för organisationsscheman – nya formatmallar och funktioner för att importera bilder
Förbättring
Ändra justering och avstånd automatiskt
Ingår
Funktioner för att infoga och ta bort former med anslutningskorrigering
Ingår
Arbetsytor med automatisk storlek
Ingår
Område med snabbformer för enkel åtkomst till de former som används mest
Ingår
Microsoft Office Fluent-användargränssnitt (UI) – menyfliksområdet
Förbättring
Förbättringar för behållare och nya behållarformat
Förbättring
Ny startupplevelse som gör det enklare att hitta former
Ny text
Funktioner för att ändra former medan diagramlayout och metadata för former behålls
Ny text
Dynamisk förhandsgranskning av nya förkonfigurerade temaformatsändringar genom variationer
Ny text
Alternativ för formeffekter – skuggning, fasning, ljussken med mera
Ny text
Strömlinjeformad förhandsgranskning av utskrift som visar diagramsidbrytningar och funktioner för panorering/zoomning
Ny text

Arbeta tillsammans i ett enda diagram med dina kolleger

Kommentarer
Förbättring
Enkel diagramdelning via en webbläsare genom att spara på SharePoint
Förbättring
Kommentarer via Visio Services
Ny text
Samtidig redigering – två eller fler personer arbetar i samma diagram samtidigt
Ny text
Använda närvaroinformation och synlighet för snabbmeddelanden eller för att ringa andra personer
Ny text

Använda en guide för att länka diagram till data utan att skriva någon kod

Länka diagramformer till data
Förbättring
Funktioner för att uppdatera data automatiskt, antingen enligt ett angivet schema eller manuellt
Ingår
Automatiskt skapande av databeskrivning, med en nyckel för tillämpad datagrafik
Ingår
Instrumentpaneler utan kod
Ingår
Utökad uppsättning datakällor, inklusive Excel, Excel Services, SharePoint-listor, Konnektivitetstjänster för företag från SharePoint och SQL Server
Förbättring
Funktioner för att använda datagrafik och färger för att visualisera data
Förbättring
Funktioner för att spara på SharePoint och visa diagram i Visio Services med datauppdatering
Förbättring

Utforma företagsregler med standardprocessnotation

Alternativ för att verifiera diagram med hjälp av inbyggda och utökningsbara affärsregler
Ingår
Stöd för 1.2- och 2.0-BPMN-diagram (Notation för utformning av affärsprocesser). (BPMN 2.0-diagram stöds endast i Visio 2013)
Förbättring
Underprocesser för att bryta ned komplexa processer till hanterbara delar
Ingår

Utnyttja förbättringarna som gör Visio till ett mer kraftfullt och komplett diagramverktyg

Tillgänglighet som en evig licens
Ingår
Stöd för SharePoint Server 2010-arbetsflöde
Ingår
Enkel anpassning av former
Ingår
Bakåtkompatibilitet för att öppna Visio 2000-, Visio 2003-, Visio 2007- och Visio 2010-filer
Förbättring
Integrering med Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) och Microsoft Systems Center
Ingår
Stöd för pekfunktioner på datorer med Windows 7/Windows 8
Förbättring
Nytt XML-baserat filformat
Ny text
Stöd för pekfunktioner på i stort sett alla enheter genom Visio Services
Ny text
Tillgänglighet genom Office 365 som en prenumeration
Ny text
Roamingprogram – möjlighet att installera Visio tillfälligt på en dator med Windows 7 eller Windows 8
Ny text
Stöd för behovshantering i Project Server och Project Online
Ny text
Stöd för SharePoint Server 2013-arbetsflöde
Ny text
Ingår:
Ingår
Förbättring:
Förbättring
Nytt:
Ny text
Hitta information för:

{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}