Visio-logotyp

Visio Pro för Office 365

Arbeta tillsammans med ditt team och skapa avancerade och flexibla diagram med en Visio-prenumeration.

{VP365Buy|price}

per användare/månad

med årsprenumeration

{VP365MMBuy|price}

per användare/månad

Eller prova nu utan kostnad

Pris exklusive moms.
En bild på en bärbar dator som visar ett processarbetsflödesdiagram i Visio Pro för Office 365En bärbar dator som visar ett processarbetsflödesdiagram i Visio Pro för Office 365

Microsoft Visio Pro för Office 365, som är tillgängligt som en prenumeration genom Microsoft Office 365, innehåller samma funktioner som Visio Professional 2016. Dessutom kan varje användare installera Visio på upp till fem datorer med Windows 10, Windows 8 eller Windows 7. De senaste uppdateringarna installeras automatiskt (både funktioner och säkerhetsuppdateringar) så länge prenumerationen gäller.

Ett diagram som visar de figurer och effekter som du kan välja i Visio

Kom enkelt igång med diagram

Kom snabbt igång med diagram med en uppsättning färdiga diagram och hjälpande tips.

Ett organisationsschema i Visio som visar avdelningar och grupper i ett företag

Skapa snabbt professionella diagram

Använd någon av de 70 inbyggda mallarna och tusentals figurerna som följer branschstandarder såsom:

 • Affärsdiagram i form av flödesscheman, tidslinjer, pivotdiagram och organisationsscheman.
 • Processdiagram i form av korsfunktionella flödesscheman, IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling), BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 och Microsoft SharePoint-arbetsflöden.
 • IT diagram i form av ITIL (Information Technology Infrastructure Library), Active Directory, detaljerade nätverk och ställningar.
 • Programvaru- och databasdiagram, till exempel databasanteckningar, webbplatskartor och UML (Unified Modeling Language) 2.4.
 • Åtgärdsdiagram i form av Six Sigma, rörplaneringar samt värdeströmskartor.
 • Tekniska diagram, till exempel elektriska diagram, kretsar och system. Uppdaterade mallar följer standarden IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 • Kartor och planritningar, till exempel HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering), kontorslayout, webbplatsritningar och platsritningar. De uppdaterade mallarna innehåller fler än 600 moderna figurer och 400 smarta figurer som underlättar produktiviteten.

Med hjälp av en enkel guide kan du automatiskt skapa diagram utifrån data. Organisationsscheman är först ut.

Ett Visio-diagram med alternativ för att anpassa designen.

Anpassa och slutför diagram snabbt

Anpassa professionella diagram med hjälp av massor av effekter och teman som ger designen ett helt nytt utseende med bara några klick.

Utför vanliga aktiviteter för diagram (ändra form, justera och placera automatiskt eller kopiera och ordna sidor) på ett intuitivt sätt utan att metadata och kopplingar mellan figurer påverkas.

Ett Visio-diagram med figurer som är dynamiskt länkade till datakällor.

Gör diagram mer levande med datalänkning

 • Visualisera realtidsdata i form av en organisationsstruktur, ett IT-nätverk, en tillverkningsplanering eller komplexa affärsprocesser så att du får med hela bilden. Länka Visio-figurer till flera datakällor, t.ex. Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, Microsoft SharePoint-listor och Konnektivitetstjänster för företag.
 • Visa mönster och innebörder i dina data med datagrafik, till exempel effektfulla ikoner, symboler, färger och stapeldiagram.
 • Få en ständigt uppdaterad vy av dina data genom att behålla diagrammets koppling till datakällan. Då uppdateras figurernas formatering automatiskt så att de reflekterar ändringar i underliggande data.
 • Använd den nya enkla kopplingen till Excel-tabeller och växla till önskad datagrafik med ett enda klick.
En modell för processarbetsflöde i Visio

Definiera, förbättra och gör processer tillgängliga på ett effektivt sätt

Dokumentera processer med den standardnotation du väljer. Med fler än 20 processmallar kan Visio hjälpa till med processtyper – BPMN 2.0, SharePoint-arbetsflöde, värdeströmskartor och EPC.

Skapa intuitivt underprocesser och synergier mellan grupper.

Kontrollera diagram med hjälp av inbyggda eller anpassade verifieringsregler som ser till att diagram skapas enligt allmänna rekommendationer för diagram, branschstandarder eller efterlevnadskrav.

Använd Visio Services i Office 365 om du vill dela och kommunicera dina processer visuellt i företaget eller om du vill få en överblick över processaktiviteter via en dataanslutning i realtid.

Ett Visio-diagram som flera medlemmar i ett team arbetar med samtidigt.

Samarbeta enkelt i diagram som ett team

 • Ge andra möjlighet att lägga till kommentarer i ett diagram eller i en figur från praktiskt taget vilken enhet som helst, oavsett om det är genom Visio eller en webbläsare med Visio Services (SharePoint eller Office 365 krävs). Få visuella indikatorer på vilka former andra arbetar med/kommenterar i och synkronisera enkelt diagram när du sparar.
 • Effektivisera grupparbete och minska risken för fel genom att tillåta två eller fler personer att arbeta i samma diagram i samma fil på samma gång.
 • Få förtydligande direkt på feedback genom att starta en snabbmeddelandekonversation eller ett ljud-/videosamtal med granskarna direkt från Visio. (För det krävs ett kompatibelt snabbmeddelandeprogram, till exempel Microsoft Skype för företag eller Microsoft Lync.)
En bärbar dator och en surfplatta som visar diagram i Visio.

Kommunicera en sanningsversion – via en webbläsare

 • Dela dina diagram för bredare användning via en webbläsare, även med personer som inte har Visio – via Visio Services i Office 365.
 • Diagrammen uppdateras i webbläsaren när underliggande data uppdateras.
En surfplatta som visar en Visio-skärmbild där begränsade behörigheter tillämpas för ett Visio-diagram.

Skydda diagrammen med Microsofts filskydd

Förhindra informationsspridning med IRM-skydd (Information Rights Management), vilket ger ett starkt skydd för e-postmeddelanden och bifogade filer, dokument och diagram.

En skärmbild i Office 365 som visar relevanta personer och Visio-diagram i Delve.

Få en Office-liknande upplevelse

Använd nyheterna i Office, till exempel Mörka teman, Delve, Berätta och stöd för hög DPI, för att anpassa skapandet av olika diagram efter samarbetsbehoven.

En Visio-skärmbild som visar nyligen använda filer och aktuella Visio-mallar.

Få tillgång till fördelarna i Office 365

 • Underlätta för användarna att snabbt komma igång med programströmningsteknik.
 • Förenkla distributioner genom att få de senaste programkorrigeringarna och uppdateringarna installerade automatiskt. Du kan även välja att fördröja installationer med hjälp av en centraliserad princip som tillåter kompatibilitetstestning vid behov.
 • Ge möjlighet för användarna att arbeta från valfri dator. De kan installera Visio på flera datorer och även tillfälligt installera Visio på offentliga datorer när de är ute och reser.
 • Dra nytta av integrationen med andra Office 365-tjänster, t.ex. närvaroinformation och snabbmeddelanden som integreras via Microsoft Skype för företag eller Microsoft Lync och Skype för företag online.

Hitta information för: