En enda plattform för enkel åtkomst

Med samarbetsplattformen Yammer kan du integrera affärsprogram via Open Graph. Med Yammer kan du föra samman människor, konversationer och data från affärsprogrammen du använder mest på en och samma plats. Det gör informationen meningsfull och lätt att hitta och att den kan användas till att fatta bättre beslut.

Registrera dig kostnadsfritt

Gör dina aktiviteter tillgängliga

I Yammer integreras aktivitetsflöden från dina andra affärsprogram och alla kontakter, konversationer och allt arbetsrelaterat innehåll samlas på en enda plats. När alla dessa data är samlade kan Yammer ge varje person tillgång till den information han eller hon behöver.

 

Varje dag utförs olika uppgifter i olika affärsprogram.

Affärssystemen kommunicerar emellertid inte alltid med varandra, och det gör att informationen i ett program hålls avskild från andra.

Via Yammer-plattformen samlas alla de här aktiviteterna på ett och samma ställe. Det ger användarna tillgång till en helhetsbild av det som händer i organisationen.

Yammer överallt

Få tillgång till Yammers funktioner i de affärsprogram medarbetarna redan använder. Med Yammers inbäddningsbara plugin-program kan medarbetarna använda en enda identitet och få tillgång till samma konversationer och verktyg i flera olika program. I Yammers utvecklarcenter finns den kod du behöver för att arbetsgruppen ska kunna samarbeta bättre.

Besök utvecklarcentret (på engelska)

 
 

Yammer Connect-inloggning

Om du lägger till inloggningsknappen i affärsprogrammen blir det enkelt att registrera uppgifter och få åtkomst med ett Yammer-konto. Medarbetarna kan använda en enda identitet för flera olika program och ta med sig profilinformationen.

 

Flöden som kan bäddas in

I Yammers integrerade nyhetsflöde får du realtidsaviseringar om aktiviteter som sidredigeringar och uppdateringar som görs i andra affärsprogram. Du kan också bädda in Yammer-flöden i dina befintliga affärsprogram med hjälp av ett enkelt kodfragment.

 
 

Knapparna Gilla och Följ

Med knapparna Gilla och Följ kan medarbetarna interagera med objekt utanför Yammer. När någon gillar ett objekt delas en uppdatering i Yammer. När någon följer ett objekt anger det för Yammer att det är relevant för personen. Utifrån det visas nya aktiviteter och relaterat innehåll.

 

Dedikerade sidor

Oavsett om det gäller en SharePoint-fil, en Zendesk-biljett eller en post i Salesforce har alla objekt som delas i Yammer en dedikerad sida som medarbetare kan följa och diskutera.

 

Yammers programkatalog

Öka engagemanget och gör det enklare för medarbetare att hitta användbara funktioner genom att samla alla befintliga program på samma plats. I programkatalogen kan medarbetare bläddra och på egen hand koppla affärsprogram till Yammer.