Yammer

Kommunikation och engagemang i hela företaget

A smart phone showing a Yammer user commenting about a product plan in a Word document, and a tablet PC showing a new-hire onboarding conversation in Yammer

Kommunicera öppet och skapa transparens och starkare gemenskap genom att dela bästa praxis, och driv initiativ framåt genom att samarbeta om idéer med hjälp av socialt nätverk för företag.


STARTA EN INTERAKTIV DEMONSTRATION AV YAMMER
Yammer on a tablet PC showing an executive sharing a video of a company-wide Q&A

Öppen och dynamisk kommunikation i hela organisationen

Yammer hjälper till att öka engagemanget hos alla i organisationen med hjälp av sociala nätverk. Förbättra kommunikationen och bygg upp en kultur som präglas av transparens där alla, från ledningen till Firstline Worker-personalen, är uppdaterade, med på tåget och på väg framåt. Bygg upp grupper med gemensamma intressen som för samman användarna gemensamma ämnen, intressen eller arbetsområden. Samla idéer och feedback från hela nätverket av kollegor så att ni kan bygga vidare på andras arbete och nå bättre resultat.

Smidig integration för bättre resultat

Yammer, som är en del av Office 365, gör det enkelt att dela, skapa och redigera innehåll direkt i appen. Varje grupp får en delad uppsättning resurser för att hantera dokument, visa upp innehåll, dela anteckningar och fördela ansvarsområden. Informationen från Microsoft Graph ger dig ännu större möjligheter att söka efter personer, filer, grupper och konversationer. Integrera enkelt Yammer på alla platser och videosändningar så att konversationen kan fortsätta oavsett kanal.
A Yammer user commenting about and sharing two PowerPoint presentations, plus that user’s recent activities and suggested people
Yammer analytics on a tablet PC with a downloadable CSV file of metrics

Skapat med betrodd säkerhet, regelefterlevnad och kontroll

Yammer ger den säkerhet, den regelefterlevnad och de hanteringsfunktioner på företagsnivå som du förväntar dig av Office 365. Få avancerad säkerhetsteknik som skyddar nätverkets data. Analysfunktioner är tillgängliga via administrationscentret för Office och gruppinsikter i Yammer gör det enklare att förstå aktiviteterna i nätverket.

85 % av alla Fortune 500-företag samarbetar med Yammer

PartnerLogo_VirginTrains
PartnerLogo_DBS
PartnerLogo_FruitOfTheLoom
PartnerLogo_Mars
PartnerLogo_ThermoFisher
PartnerLogo_BritishAirways

Logo_SanofiPasteur

"Vi använder företagsaktivism för att förbättra kvaliteten på alla nivåer, inklusive en social rörelse via Yammer. Vi låter medarbetarna göra sina röster hörda för att tillsammans skapa lösningar som kan hjälpa till att rädda liv."

– Anders Vinther, Chief Quality Officer, Sanofi Pasteur

LÄS BERÄTTELSEN

Skaffa skrivbordsprogrammet för Yammer

Skrivbordsversionen (Mac OS x10+)

LADDA NED NU
LÄS MER

Läs mer om socialt nätverk för företag

Hur du engagerar medarbetare med hjälp av verktyg för företagskommunikation
4 utmärkta idéer kring att utöka företagets sociala nätverk

Resurser

Icon_ResourceCenter
Resurscenter

Hitta resurser som hjälper dig att utöka ditt nätverk

Icon_Help
Hjälp

Få support och utbildningsmaterial

Icon_Admin
Administratör

Konfigurera nätverket rätt

Icon_YammerCommunity
Yammer-community

Gå med i communityn och lär dig bästa praxis

Icon_AdoptionSpecialist
Specialister på integrering

Få hjälp från betrodda partner som hjälper till med integreringen

Icon_Developer
Utvecklare

Bygg vidare på Yammer-plattformen med vår uppsättning öppna API:er och verktyg

Har du Office 365?

Då har du redan tillgång till Yammer som en del av Office 365.

Följ Yammer

LinkedIn logo
Följ Yammer på LinkedIn
Facebook logo
Följ Yammer på Facebook
Twitter logo
Följ Yammer på Twitter
YammerBlog Logo
Följ på Yammer-bloggen