เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

เปรียบเทียบตัวเลือก SharePoint

SharePoint

เปรียบเทียบตัวเลือก SharePoint

SharePoint Server

SharePoint Online

รุ่น Standard

รุ่น Enterprise

แผน 1

แผน 2

{SPOP1Buy|price}

ผู้ใช้/เดือน

{SPOP1Buy|price}

ผู้ใช้/เดือน

{SPOP2Buy|price}

ผู้ใช้/เดือน

{SPOP2Buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
แอป
แค็ตตาล็อกแอปและ Marketplace
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
ไซต์ทีม
มี
มี
มี
มี
การจัดการงาน
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
การแชร์ภายนอก
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ค้นหา
การค้นหาพื้นฐาน
มี
มี
มี
มี
การค้นหามาตรฐาน
มี
มี
มี
มี
การค้นหาระดับองค์กร
มี
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการเนื้อหา
มี
มี
มี
มี
การจัดการระเบียน
มี
มี
มี
มี
E-discovery, ACM, การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ข่าวกรองธุรกิจ
Excel Services, PowerPivot, PowerView
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ดัชนีชี้วัดและแดชบอร์ด
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
Access Services
มี
มี
มี
Visio Services
มี
มี
แอปพลิเคชันที่ใช้ฟอร์ม
มี
มี
เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
Business Connectivity Services
มี
มี
มี
แสดงซ่อน
รุ่น Standard
แอป
แค็ตตาล็อกแอปและ Marketplace
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
ไซต์ทีม
มี
การทำงานร่วมกัน
การจัดการงาน
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
การแชร์ภายนอก
ค้นหา
การค้นหาพื้นฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหามาตรฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหาระดับองค์กร
การจัดการเนื้อหา
การจัดการเนื้อหา
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการระเบียน
มี
การจัดการเนื้อหา
E-discovery, ACM, การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข่าวกรองธุรกิจ
Excel Services, PowerPivot, PowerView
ข่าวกรองธุรกิจ
ดัชนีชี้วัดและแดชบอร์ด
โซลูชันทางธุรกิจ
Access Services
โซลูชันทางธุรกิจ
Visio Services
โซลูชันทางธุรกิจ
แอปพลิเคชันที่ใช้ฟอร์ม
โซลูชันทางธุรกิจ
เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013
ความสามารถใหม่
โซลูชันทางธุรกิจ
Business Connectivity Services
มี
แสดงซ่อน
รุ่น Enterprise
แอป
แค็ตตาล็อกแอปและ Marketplace
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
ไซต์ทีม
มี
การทำงานร่วมกัน
การจัดการงาน
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
การแชร์ภายนอก
ค้นหา
การค้นหาพื้นฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหามาตรฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหาระดับองค์กร
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการเนื้อหา
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการระเบียน
มี
การจัดการเนื้อหา
E-discovery, ACM, การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ความสามารถใหม่
ข่าวกรองธุรกิจ
Excel Services, PowerPivot, PowerView
ความสามารถใหม่
ข่าวกรองธุรกิจ
ดัชนีชี้วัดและแดชบอร์ด
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
Access Services
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
Visio Services
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
แอปพลิเคชันที่ใช้ฟอร์ม
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013
ความสามารถใหม่
โซลูชันทางธุรกิจ
Business Connectivity Services
มี
แสดงซ่อน
แผน 1

{SPOP1Buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
แอป
แค็ตตาล็อกแอปและ Marketplace
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
ไซต์ทีม
มี
การทำงานร่วมกัน
การจัดการงาน
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
การแชร์ภายนอก
ความสามารถใหม่
ค้นหา
การค้นหาพื้นฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหามาตรฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหาระดับองค์กร
การจัดการเนื้อหา
การจัดการเนื้อหา
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการระเบียน
มี
การจัดการเนื้อหา
E-discovery, ACM, การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข่าวกรองธุรกิจ
Excel Services, PowerPivot, PowerView
ข่าวกรองธุรกิจ
ดัชนีชี้วัดและแดชบอร์ด
โซลูชันทางธุรกิจ
Access Services
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
Visio Services
โซลูชันทางธุรกิจ
แอปพลิเคชันที่ใช้ฟอร์ม
โซลูชันทางธุรกิจ
เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013
ความสามารถใหม่
โซลูชันทางธุรกิจ
Business Connectivity Services
แสดงซ่อน
แผน 2

{SPOP2Buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
แอป
แค็ตตาล็อกแอปและ Marketplace
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
ไซต์ทีม
มี
การทำงานร่วมกัน
การจัดการงาน
ความสามารถใหม่
การทำงานร่วมกัน
การแชร์ภายนอก
ความสามารถใหม่
ค้นหา
การค้นหาพื้นฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหามาตรฐาน
มี
ค้นหา
การค้นหาระดับองค์กร
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการเนื้อหา
มี
การจัดการเนื้อหา
การจัดการระเบียน
มี
การจัดการเนื้อหา
E-discovery, ACM, การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ความสามารถใหม่
ข่าวกรองธุรกิจ
Excel Services, PowerPivot, PowerView
ความสามารถใหม่
ข่าวกรองธุรกิจ
ดัชนีชี้วัดและแดชบอร์ด
โซลูชันทางธุรกิจ
Access Services
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
Visio Services
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
แอปพลิเคชันที่ใช้ฟอร์ม
มี
โซลูชันทางธุรกิจ
เวิร์กโฟลว์ SharePoint 2013
ความสามารถใหม่
โซลูชันทางธุรกิจ
Business Connectivity Services
มี
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
มี
มี
ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่
มี
มี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการคุณลักษณะแบบละเอียดที่มีให้ใช้งานในแผนแต่ละแผน ให้ดูที่ คำอธิบายบริการ SharePoint Online

ทดลองใช้ SharePoint Online ที่มี Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการคุณลักษณะแบบละเอียดที่มีให้ใช้งานในแผนแต่ละแผน ให้ดูที่ คำอธิบายบริการ SharePoint Online

ทดลองใช้ SharePoint Online ที่มี Office 365

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"} ]}