เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

แผนและราคาของ Office 365 Education

รับ Office 365 สำหรับทั้งโรงเรียนของคุณ
ทดลองใช้ Office 365 ฟรี แล้วดูว่า Office 365 ช่วยโรงเรียนของคุณประหยัดเวลาและทำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้นอย่างไร สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถรับ Office 365 Education E1 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถอัปเกรดเป็นคุณลักษณะขั้นสูงได้ในราคาส่วนลดพิเศษ คุณจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเพื่อรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้

Office 365 Education E1

สำหรับนักเรียน:
ฟรี
สำหรับคณะ:
ฟรี

Office 365 Education E3

สำหรับนักเรียน:
{O365EduA3Stu|price} ผู้ใช้/เดือน
สำหรับคณะ:
{O365EduA3Fac|price} ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง

มี
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
มี
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
มี
มี
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์ พร้อมพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
มี
มี
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB

มี
มี
การประชุมแบบออนไลน์, IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด รวมแอป Skype for Business ไว้ด้วย

มี
มี
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้

มี
มี
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่ต่างแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
มี
มี
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
มี
มี
พอร์ทัลวิดีโอขององค์กรสำหรับการอัปโหลดและการแชร์วิดีโอขององค์กรของคุณทั่วทั้งบริษัท
มี
มี
การจัดการแอปในองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล และการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
มี
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเองเพื่อค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพ ใน Excel
มี
ศูนย์ eDiscovery เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ


มี
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท


มี
มี
แสดงซ่อน
Office 365
Education E1
สำหรับนักเรียน:
ฟรี
สำหรับคณะ:
ฟรี
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
มี
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
มี
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
มี
การประชุมแบบออนไลน์, IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด รวมแอป Skype for Business ไว้ด้วย
มี
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
มี
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร ช่วยให้พนักงานที่อยู่ต่างแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
มี
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
เครื่องหมายถูก
พอร์ทัลวิดีโอขององค์กรสำหรับการอัปโหลดและการแชร์วิดีโอขององค์กรของคุณทั่วทั้งบริษัท
มี
การจัดการแอปในองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล และการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพ ใน Excel
ศูนย์ eDiscovery เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
มี
แสดงซ่อน
Office 365
Education E3
สำหรับนักเรียน:
{O365EduA3Stu|price} ผู้ใช้/เดือน
สำหรับคณะ:
{O365EduA3Fac|price} ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
มี
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
มี
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
มี
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
มี
อีเมลสำหรับธุรกิจปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
มี
การประชุมแบบออนไลน์, IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด รวมแอป Skype for Business ไว้ด้วย
มี
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
มี
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่ต่างแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
มี
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
เครื่องหมายถูก
พอร์ทัลวิดีโอขององค์กรสำหรับการอัปโหลดและการแชร์วิดีโอขององค์กรของคุณทั่วทั้งบริษัท
มี
การจัดการแอปในองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล และการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
มี
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพ ใน Excel
มี
ศูนย์ eDiscovery เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
มี
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
มี

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

  • การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% พร้อมข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
  • การสนับสนุนผ่านเว็บระดับ IT และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับปัญหาร้ายแรง
  • การรวม Active Directory เพื่อจัดการการรับรองความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก
  • ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์

ตัวเลือก Office 365 Education เพิ่มเติม

Exchange Online Archiving: รับโซลูชันการเก็บถาวรระดับองค์กรบน คลาวด์ ซึ่งช่วยคุณแก้ปัญหาความท้าทายในการเก็บถาวร การปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกำหนด และ eDiscovery สำหรับ {EOAEdu|price} ผู้ใช้/เดือน (สำหรับสถาบันการศึกษา) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Online Archiving (มีราคาสำหรับการศึกษา)
Office 365 ProPlus: มีแอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันล่าสุดที่คุณคุ้นเคยบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณใช้ ทั้งพีซี โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ {O365ProPlusEdu|price} ผู้ใช้/เดือน สำหรับคณะและเจ้าหน้าที่ นักเรียนจะถูกนับรวมในจำนวนผู้ใช้ด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อคุณซื้อ Office สำหรับคณะและเจ้าหน้าที่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office สำหรับนักเรียน และ Office 365 ProPlus
Exchange Online สำหรับศิษย์เก่า: อีเมลฟรี ปฏิทิน และที่ติดต่อสำหรับศิษย์เก่าทุกคนของคุณ กล่องจดหมาย 50 GB, การเก็บถาวรส่วนบุคคล, eDiscovery, การป้องกันไวรัส, การป้องกันสแปม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Online (มีราคาสำหรับการศึกษา)
บริการ Office 365 Onboarding
Office 365 FastTrack
และข้อเสนอในการปรับใช้
FastTrack คือสิทธิประโยชน์ด้านบริการของลูกค้าใหม่สำหรับลูกค้า Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญในการบริการลูกค้าใหม่ของไมโครซอฟท์จะให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าบริการจะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)
ข้อเสนอในการปรับใช้ที่มีระยะเวลาจำกัด: สำหรับระยะเวลาจำกัด (1 กันยายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558) ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่งปรับใช้ Office 365 สามารถรับการสนับสนุนการปรับใช้เพิ่มเติม หรือให้คู่ค้าด้าน IT ชำระเงินคืนสำหรับการสนับสนุนการปรับใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""} ]}