รับฟีเจอร์ขั้นสูงล่าสุดด้วย Office 365

Office 365 ProPlus

{O365ProPYear|price}
ผู้ใช้ต่อเดือน
(ข้อตกลงแบบรายปี)
ราคานี้ไม่รวมภาษี

แอปพลิเคชัน Office รวมถึงที่จัดเก็บไฟล์ในระบบคลาวด์และการแชร์ ไม่รวมอีเมลระดับธุรกิจ

รวมแอปพลิเคชัน Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (พีซีเท่านั้น)
 • Publisher (พีซีเท่านั้น)

รวมบริการ

 • OneDrive
 • ไม่รวมการโฮสต์อีเมลธุรกิจ
 • แอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป: Outlook, Word, Excel, PowerPoint และ OneNote รวมถึง Access และ Publisher สำหรับพีซี เท่านั้น คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับ Office เวอร์ชันปัจจุบัน
 • Word, Excel และ PowerPoint เวอร์ชันบนเว็บ
 • หนึ่งสิทธิ์ครอบคลุมโทรศัพท์ 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และพีซีหรือ Mac 5 เครื่องต่อผู้ใช้ คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความต้องการของระบบปฏิบัติการ
 • เก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์ด้วยที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1 TB
 • ไคลเอ็นต์ Skype for Business พร้อมใช้งานสำหรับพีซีและ Mac โดยไม่มีบริการ Skype for Business รวมอยู่ด้วย
 • จำนวนผู้ใช้สูงสุด: ไม่จำกัด
 • การสนับสนุนการปรับใช้ FastTrack ด้วยการซื้อ 150 สิทธิ์ขึ้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Office 365 Enterprise E1

{O365E1Year|price}
ผู้ใช้ต่อเดือน
(ข้อตกลงแบบรายปี)
ราคานี้ไม่รวมภาษี

บริการทางธุรกิจ ได้แก่ อีเมล ที่เก็บข้อมูลและการแชร์ไฟล์ Office Online การประชุมและ IM และอื่นๆ ไม่รวมแอปพลิเคชัน Office

แอปพลิเคชัน Office

(ไม่รวม)

รวมบริการ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Stream
 • การโฮสต์อีเมลด้วยกล่องจดหมายขนาด 50 GB และที่อยู่โดเมนอีเมลแบบกำหนดเอง
 • Outlook, Word, Excel และ PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป (ไม่รวมแอปพลิเคชันเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป)
 • เก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์ด้วยที่เก็บข้อมูล OneDrive ขนาด 1 TB
 • แจ้งข่าวสารและมีส่วนร่วมในไซต์สื่อสารและทีมไซต์ผ่านอินทราเน็ตโดยใช้ SharePoint
 • โฮสต์การประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัดที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คน คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความต้องการในการโทรแบบ HD
 • โฮสต์การประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 10,000 คนด้วยการออกอากาศการประชุม Skype หรือกิจกรรมสดของ Microsoft Teams
 • เข้าถึงฮับสำหรับการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Teams
 • ทำงานร่วมกันทั่วทั้งแผนกและในสถานที่ต่างๆ ด้วย Yammer
 • ใช้วิดีโออัจฉริยะเพื่อสร้าง จัดการ และแชร์เนื้อหาแบบสดและแบบตามความต้องการในองค์กรของคุณ
 • การเก็บข้อมูลด้วยตนเองและนโยบายการลบและการจัดประเภทด้วยตนเอง
 • การค้นหาและการค้นพบด้วย Delve
 • วางแผนกำหนดการและงานประจำวันด้วย Microsoft Teams
 • จัดการงานและการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Planner
 • จำนวนผู้ใช้สูงสุด: ไม่จำกัด
 • การสนับสนุนการปรับใช้ FastTrack ด้วยการซื้อ 150 สิทธิ์ขึ้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Office 365 Enterprise E3

{O365E3MonthSubAnn|price}
ผู้ใช้ต่อเดือน
(ข้อตกลงแบบรายปี)
ราคานี้ไม่รวมภาษี

ฟีเจอร์ของ Office 365 ProPlus และ Office 365 Enterprise E1 ทั้งหมดมีเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎ เช่น การพักเอกสาร การป้องกันการสูญหายของข้อมูล และอื่นๆ

รวมแอปพลิเคชัน Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (พีซีเท่านั้น)
 • Publisher (พีซีเท่านั้น)

รวมบริการ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Stream
 • การโฮสต์อีเมลด้วยกล่องจดหมายขนาด 100 GB และที่อยู่โดเมนอีเมลแบบกำหนดเอง
 • แอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป: Outlook, Word, Excel, PowerPoint และ OneNote รวมถึง Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับ Office เวอร์ชันปัจจุบัน
 • Outlook, Word, Excel และ PowerPoint เวอร์ชันบนเว็บ
 • หนึ่งสิทธิ์ครอบคลุมโทรศัพท์ 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และพีซีหรือ Mac 5 เครื่องต่อ ผู้ใช้ คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความต้องการของระบบปฏิบัติการ
 • ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ส่วนบุคคลแบบไม่จำกัด คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลบน Cloud แบบไม่จำกัด
 • แจ้งข่าวสารและมีส่วนร่วมในไซต์สื่อสารและทีมไซต์ผ่านอินทราเน็ตโดยใช้ SharePoint
 • โฮสต์การประชุมทางวิดีโอและแบบออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คน คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความต้องการในการโทรแบบ HD
 • โฮสต์การประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 10,000 คนด้วยการออกอากาศการประชุม Skype หรือกิจกรรมสดของ Microsoft Teams
 • เข้าถึงฮับสำหรับการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Teams
 • ทำงานร่วมกันทั่วทั้งแผนกและในสถานที่ต่างๆ ด้วย Yammer
 • ใช้วิดีโออัจฉริยะเพื่อสร้าง จัดการ และแชร์เนื้อหาแบบสดและแบบตามความต้องการในองค์กรของคุณ
 • eDiscovery ที่มีการค้นหา การพัก และการส่งออกแบบ In-Place
 • วางแผนกำหนดการและงานประจำวันด้วย Microsoft Teams
 • จัดการงานและการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Planner
 • การเก็บข้อมูลด้วยตนเองและนโยบายการลบและการจัดประเภทด้วยตนเอง
 • จำนวนผู้ใช้สูงสุด: ไม่จำกัด
 • การสนับสนุนการปรับใช้ FastTrack ด้วยการซื้อ 150 สิทธิ์ขึ้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Office 365 Enterprise E5

{O365E5Year|price}
ผู้ใช้ต่อเดือน
(ข้อตกลงแบบรายปี)
ราคานี้ไม่รวมภาษี

ฟีเจอร์ของ Office 365 Enterprise E3 ทั้งหมดมีการรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์ และความสามารถของเสียงขั้นสูง

รวมแอปพลิเคชัน Office

 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Access (พีซีเท่านั้น)
 • Publisher (พีซีเท่านั้น)

รวมบริการ

 • Exchange
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Microsoft Teams
 • Yammer
 • Power BI Pro
 • Stream
 • การโฮสต์อีเมลด้วยกล่องจดหมายขนาด 100 GB และที่อยู่โดเมนอีเมลแบบกำหนดเอง
 • แอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป: Outlook, Word, Excel, PowerPoint และ OneNote รวมถึง Access และ Publisher สำหรับพีซีเท่านั้น คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับ Office เวอร์ชันปัจจุบัน
 • Outlook, Word, Excel และ PowerPoint เวอร์ชันบนเว็บ
 • หนึ่งสิทธิ์ครอบคลุมโทรศัพท์ 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และพีซีหรือ Mac 5 เครื่องต่อ ผู้ใช้ คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความต้องการของระบบปฏิบัติการ
 • ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ส่วนบุคคลแบบไม่จำกัด คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลบน Cloud แบบไม่จำกัด
 • แจ้งข่าวสารและมีส่วนร่วมในไซต์สื่อสารและทีมไซต์ผ่านอินทราเน็ตโดยใช้ SharePoint
 • โฮสต์การประชุมทางวิดีโอและแบบออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 250 คน คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความต้องการในการโทรแบบ HD
 • โฮสต์การประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 10,000 คนด้วยการออกอากาศการประชุม Skype หรือกิจกรรมสดของ Microsoft Teams
 • เข้าถึงฮับสำหรับการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Teams
 • ทำงานร่วมกันทั่วทั้งแผนกและในสถานที่ต่างๆ ด้วย Yammer
 • ใช้วิดีโออัจฉริยะเพื่อสร้าง จัดการ และแชร์เนื้อหาแบบสดและแบบตามความต้องการในองค์กรของคุณ
 • eDiscovery ขั้นสูงที่มีการค้นหา การพัก การส่งออก และการวิเคราะห์แบบ In-Place
 • วางแผนกำหนดการและงานประจำวันด้วย Microsoft Teams
 • จัดการงานและการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Planner
 • การเก็บข้อมูลด้วยตนเองและนโยบายการลบและการจัดประเภทด้วยตนเอง
 • ปกป้องกล่องจดหมายของคุณจากลิงก์ที่น่าสงสัยด้วย Exchange Online Advanced Threat Protection
 • ควบคุมวิธีการที่ฝ่ายสนับสนุนเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณด้วย Customer Lockbox
 • การจัดประเภทโดยอัตโนมัติ การนำเข้าแบบสมาร์ท และอื่นๆ ด้วยการกำกับดูแลข้อมูลขั้นสูง
 • ประเมินความเสี่ยงและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นด้วย Office 365 Cloud App Security
 • การวิเคราะห์ส่วนบุคคลและระดับองค์กรขั้นสูงด้วย MyAnalytics และ Power BI Pro
 • โทรออก รับสาย และโอนสายผ่านอุปกรณ์หลายชนิดด้วยระบบโทรศัพท์
 • สร้างการประชุมด้วยหมายเลขการโทรเข้าที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมผ่านโทรศัพท์ด้วยการประชุมผ่านเสียง
 • จำนวนผู้ใช้สูงสุด: ไม่จำกัด
 • การสนับสนุนการปรับใช้ FastTrack ด้วยการซื้อ 150 สิทธิ์ขึ้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง