เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

เลือกแผน

ดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย Office 365 ได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ทุกที่ทุกเวลา
กำลังมองหาแผน Enterprise อยู่ใช่หรือไม่

รวมโปรแกรม Office บนเดสก์ท็อปเวอร์ชันสมบูรณ์ไว้ด้วย!

รวมโปรแกรม Office บนเดสก์ท็อปเวอร์ชันสมบูรณ์ไว้ด้วย!

เลือกแผน

Office 365

Business Essentials

Office 365

Business

Office 365

Business Premium

ดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วย Office 365 ได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จลุล่วงได้ทุกที่ทุกเวลา

กำลังมองหาแผน Enterprise อยู่ใช่หรือไม่
 • {O365BizEssAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizEssAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
1 ปี {O365BizEssAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 ปี {O365BizEssAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 เดือน {O365BizEssMonth|price} ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizEssAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizEssAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
 • {O365BizEssMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizEssMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายเดือน
 • {O365BizAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
1 ปี {O365BizAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 ปี {O365BizAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 เดือน {O365BizMonth|price} ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
 • {O365BizMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายเดือน
 • {O365SBP2MonthSubAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizPremAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizPremAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
1 ปี {O365BizPremAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 ปี {O365BizPremAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 เดือน {O365BizPremMonth|price} ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizPremAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizPremAnn|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
 • {O365BizPremMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizPremMonth|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายเดือน
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ OneNote บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
ถูกเลือก
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
ถูกเลือก
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel และ PowerPoint
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจ มาพร้อมปฏิทิน และที่ติดต่อกับกล่องจดหมายขนาด 50 GB
ถูกเลือก
ถูกเลือก

การประชุมแบบออนไลน์, IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด

รวมแอป Skype for Business

ถูกเลือก
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมระดับองค์กร เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันข้ามแผนก สถานที่ และแอปทางธุรกิจ
ถูกเลือก
ถูกเลือก
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
300
300
300
แสดงซ่อน

Office 365

Business Essentials

 • {O365BizEssAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
1 ปี {O365BizEssAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 ปี {O365BizEssAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 เดือน {O365BizEssMonth|price} ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizEssAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
 • {O365BizEssMonth|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายเดือน
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ OneNote บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel และ PowerPoint
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจมาพร้อมปฏิทิน และที่ติดต่อกับกล่องจดหมายขนาด 50 GB
ถูกเลือก

การประชุมแบบออนไลน์,IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด

รวมแอป Skype for Business

ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมระดับองค์กร เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันข้ามแผนก สถานที่ และแอปทางธุรกิจ
ถูกเลือก
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
300
แสดงซ่อน

Office 365

Business

 • {O365BizAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
1 ปี {O365BizAnn|price} ผู้ใช้/เดือน

1 ปี {O365BizAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 เดือน {O365BizMonth|price} ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
 • {O365BizMonth|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายเดือน
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ OneNote บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel และ PowerPoint
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจมาพร้อมปฏิทิน และที่ติดต่อกับกล่องจดหมายขนาด 50 GB

การประชุมแบบออนไลน์,IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด

รวมแอป Skype for Business

เครือข่ายสังคมระดับองค์กร เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันข้ามแผนก สถานที่ และแอปทางธุรกิจ
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
300
แสดงซ่อน

Office 365

Business Premium

 • {O365BizPremAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
1 ปี {O365BizPremAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 ปี {O365BizPremAnn|price} ผู้ใช้/เดือน
1 เดือน {O365BizPremMonth|price} ผู้ใช้/เดือน
 • {O365BizPremAnn|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
 • {O365BizPremMonth|price}
 • ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายเดือน
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์ ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ OneNote บนพีซีหรือ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel และ PowerPoint
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจมาพร้อมปฏิทิน และที่ติดต่อกับกล่องจดหมายขนาด 50 GB
ถูกเลือก

การประชุมแบบออนไลน์,IM และการประชุมทางวิดีโอ HD แบบไม่จำกัด

รวมแอป Skype for Business

ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมระดับองค์กร เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันข้ามแผนก สถานที่ และแอปทางธุรกิจ
ถูกเลือก
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
300

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

ทันสมัย
การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% พร้อมข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
การสนับสนุนด้าน IT
การสนับสนุนผ่านเว็บระดับ IT และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับปัญหาร้ายแรง
การผสาน Active Directory
การรวม Active Directory เพื่อจัดการการรับรองความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
ความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

ทันสมัย
การสนับสนุนด้าน IT
การผสาน Active Directory
ความปลอดภัย
การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% พร้อมข้อตกลงการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
การสนับสนุนผ่านเว็บระดับ IT และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับปัญหาร้ายแรง
การรวม Active Directory เพื่อจัดการการรับรองความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก

{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"},{"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"},{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"},
{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB4|.priceSelection5"},
{"functionName":"DropDownCtn","params":" #container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection6"}
]}