เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Office 365 สำหรับธุรกิจ—แผน Kiosk

พนักงานทุกคนจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทำงานนี้ รวมทั้งพนักงานที่ไม่ได้นั่งทำงานอยู่ในสำนักงานด้วย เช่น พนักงานที่ทำงานเป็นกะ หรือพนักงานในร้านค้าปลีก หรือพนักงานที่แชร์พีซีด้วยกัน แผน Office 365 Kiosk ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบบริการที่จะช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับพนักงานกลุ่มดังกล่าว
คุณสามารถซื้อแผน Office 365 Kiosk อย่างเดียวหรือจะซื้อแผน Kiosk เพื่อใช้ร่วมกับบริการอื่นๆ ในแผน Office 365 Enterprise ก็ได้

Exchange Online

Kiosk

Office 365

Enterprise K1

{XOKiosk|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี

{EnterpriseK1|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 2 GB สำหรับผู้ใช้หนึ่งราย
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การป้องกันมัลแวร์และการกรองเพื่อป้องกันสแปมแบบพรีเมียม
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การสนับสนุน Exchange ActiveSync (EAS) สำหรับสมาร์ทโฟน
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การสนับสนุน POP สำหรับไคลเอ็นต์อีเมล
ถูกเลือก
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
เข้าถึงไซต์ SharePoint Online เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดของบริษัท
ถูกเลือก
Office Online: สร้างและแก้ไขไฟล์ Word, Excel, PowerPoint และ OneNote
ถูกเลือก
แสดงซ่อน
Exchange Online

Kiosk

{XOKiosk|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
อีเมลสำหรับธุรกิจ, ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 2 GB สำหรับผู้ใช้หนึ่งราย
ถูกเลือก
การป้องกันมัลแวร์และการกรองเพื่อป้องกันสแปมแบบพรีเมียม
ถูกเลือก
การสนับสนุน Exchange ActiveSync (EAS) สำหรับสมาร์ทโฟน
ถูกเลือก
การสนับสนุน POP สำหรับไคลเอ็นต์อีเมล
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
เข้าถึงไซต์ SharePoint Online เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดของบริษัท
Office Online: สร้างและแก้ไขไฟล์ Word, Excel, PowerPoint และ OneNote
แสดงซ่อน
Office 365
Enterprise K1

{EnterpriseK1|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี
จำนวนผู้ใช้สูงสุด:
ไม่จำกัด
อีเมลสำหรับธุรกิจ, ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 2 GB สำหรับผู้ใช้หนึ่งราย
ถูกเลือก
การป้องกันมัลแวร์และการกรองเพื่อป้องกันสแปมแบบพรีเมียม
ถูกเลือก
การสนับสนุน Exchange ActiveSync (EAS) สำหรับสมาร์ทโฟน
ถูกเลือก
การสนับสนุน POP สำหรับไคลเอ็นต์อีเมล
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
เข้าถึงไซต์ SharePoint Online เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดของบริษัท
ถูกเลือก
Office Online: สร้างและแก้ไขไฟล์ Word, Excel, PowerPoint และ OneNote
ถูกเลือก
{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},
{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}