Office 365

การสนับสนุน Office 365

การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการในเวลาและรูปแบบที่คุณต้องการ

ใช้ Office 365 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

Microsoft มีข้อมูลเชิงลึกและหลากหลายเพื่อสนับสนุนลูกค้าและช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Office 365 และการลงทุนด้านเทคโนโลยี เมื่อคุณสมัครใช้งาน Office 365 ก็จะมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของ Microsoft มาเป็นเวลานาน สำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กร เราขอแนะนำให้ใช้บริการสนับสนุนที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ผ่านการสนับสนุนระดับพรีเมียร์ของ Office 365 (ภาษาอังกฤษ) และ บริการของ Microsoft (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ องค์กรทั้งหมดยังเข้าถึงตัวเลือกการสนับสนุนเพื่อแก้ไขด้วยตนเองและความช่วยเหลือจากแผนกไอทีที่ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะ

ฟีเจอร์ของการสนับสนุน Office 365

หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผน Office 365 ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบน Microsoft Online Portal และคลิกแท็บ สนับสนุน

การสนับสนุนเชิงรุก

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

รับประกันช่วงเวลาให้บริการ 99.9%:
วางใจได้ว่าบริการต่างๆ ของคุณพร้อมใช้งานด้วยการรับประกันช่วงเวลาให้บริการ 99.9% และข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
แดชบอร์ดสถานภาพบริการ:
รับทราบสถานภาพบริการปัจจุบันของ Office 365 ของคุณอยู่เสมอและดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
กำหนดการการบำรุงรักษาตามแผน:
รับข้อมูลล่าสุดของกิจกรรมการบำรุงรักษาตามแผนบริการ Office 365 ของคุณ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}

การช่วยเหลือตนเอง

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

การสนับสนุนของชุมชน:
ชุมชน Office 365 มีบล็อกและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในฟอรั่มชุมชนเพื่อช่วยตอบคำถามของคุณ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
ตัวแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง:
แก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองเพื่อจัดการปัญหาทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}

บริการช่วยเหลือ

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

การสนับสนุนผ่านเว็บ/อีเมล:
ปรับวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมด้วยการส่งปัญหาด้านเทคนิคผ่านเว็บ ซึ่งปัญหาของคุณจะถูกส่งไปถึงฝ่ายสนับสนุนที่มีความรู้มากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การสนับสนุนก่อนการขาย:
มีแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่พร้อมช่วยคุณตัดสินใจในการเลือกซื้อบริการ Office 365
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การสนับสนุนบัญชีและการเรียกเก็บเงิน:
มีแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่พร้อมช่วยคุณตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน Office 365 ของคุณ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}

การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

มั่นใจได้ว่าการสมัครใช้งาน Office 365 มาพร้อมกับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการทางโทรศัพท์และระยะเวลาในการตอบกลับ (ตามความร้ายแรง):
ร้ายแรง:
เหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อวันครบกำหนดหรือผลกำไรอย่างร้ายแรง หรือส่งผลต่อผู้ใช้และบริการจำนวนมาก
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการตอบกลับ: หนึ่งชั่วโมง
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการตอบกลับ: หนึ่งชั่วโมง
สูง:
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ แต่ไม่ส่งผลกับธุรกิจมากนัก สามารถจัดการได้ในเวลางาน หรือส่งผลต่อผู้ใช้ ลูกค้า หรือบริการเพียงรายเดียว
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ในชั่วโมงทำงาน
ระยะเวลาในการตอบกลับ: ไม่แน่นอน
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ช่วงเวลาในการตอบกลับ: วันถัดไป
ไม่ร้ายแรง:
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริการหรือประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเล็กน้อย เช่น ผู้ใช้หนึ่งรายต้องหยุดการทำงานบางส่วน แต่มีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวที่ยอมรับได้
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ในชั่วโมงทำงาน
ระยะเวลาในการตอบกลับ: ไม่แน่นอน
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการตอบกลับ: ไม่แน่นอน

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
*ลูกค้าที่ใช้แผน Office 365 Education และ Office 365 Government ให้ทำตามฟีเจอร์การสนับสนุนองค์กร

การสนับสนุนระดับสูง

การสนับสนุนระดับสูงเพิ่มเติมนี้จะพร้อมให้บริการสำหรับการสั่งซื้อ Office 365 ขององค์กรที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนแบบเฉพาะตัว

บริการของ Microsoft (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับองค์กรที่กำลังประเมินปริมาณงานในระบบคลาวด์

มอบทักษะความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีการจัดการเป็นอย่างดีและการดำเนินการกับเทคโนโลยีของ Microsoft อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอยังรวมถึงกลยุทธ์และการวางแผน, การปรับใช้งาน Office 365, ปริมาณงานอื่นๆ ในระบบคลาวด์ รวมถึงการเลือกผู้ใช้เพื่อเพิ่มเวลาที่ประเมิน

ให้การสนับสนุน Office 365 ในระดับสูง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนที่จัดการโดย Microsoft จากผู้เชี่ยวชาญในระบบคลาวด์, บริการเชิงรุกแบบเฉพาะตัวสำหรับสภาพแวดล้อม Office 365 และการสนับสนุนแบบโต้ตอบตามลำดับความสำคัญสูงสุด

ภาษาของการสนับสนุนที่มีให้ใช้งาน

 • การสนับสนุนของชุมชน Office 365 มีให้บริการในภาษาโปรตุเกสบราซิล, จีน (ประยุกต์), จีน (ดั้งเดิม), เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน และตุรกี
 • การสนับสนุนด้านเทคนิคแบบทันทีของ Office 365 ผ่านทางโทรศัพท์มีให้บริการในภาษาอาหรับ, บาฮาซา, โปรตุเกสบราซิล, จีน (กวางตุ้ง, กลาง), อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮิบรู, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, และตุรกี

รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากคู่ค้า Office 365 ที่ได้รับการรับรอง

Office 365 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ซื้อและใช้งานง่าย พร้อมมอบประสบการณ์ที่คุ้นเคยซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที คู่ค้าของ Microsoft จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

ค้นหาคู่ค้า

ไม่ว่าจะเป็นการรวม Office 365 เข้ากับการลงทุนด้านไอทีที่มีอยู่แล้วของคุณ หรือจะว่าจ้างบุคคลภายนอกมาจัดการดูแลแผนของคุณ คุณก็สามารถหาคนที่ช่วยคุณได้

คู่ค้าช่วยให้คุณเปลี่ยนไปใช้ Office 365 ได้อย่างไร

ก่อนเริ่มการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ คู่ค้าสามารถช่วยเหลือคุณได้ดังนี้:
 • ระบุความต้องการทางธุรกิจและวิธีที่ Office 365 และโซลูชันอื่นๆ ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น
 • ประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในปัจจุบันของคุณ ดูวิธีพัฒนา และดูว่าต้องเตรียมพร้อมสำหรับ Office 365 อย่างไร
 • เลือกการผสมผสานบริการ Office 365 ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้บริการที่คุณต้องการใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • พัฒนาแนวทางการดำเนินการสำหรับการลงทุนด้านไอทีในอนาคต
 • ปรับใช้สภาพแวดล้อมสำหรับพิสูจน์แนวคิดเพื่อให้คุณทดสอบใช้งาน Office 365 ก่อนทำข้อตกลงที่กว้างขึ้น

คู่ค้าสามารถช่วยสนับสนุนการปรับใช้งานของคุณได้อย่างไร

เมื่อคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Office 365 คู่ค้าอาจช่วยให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
 • มอบการปรับใช้ที่ครอบคลุมและความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเพื่อมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนผ่านนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่น
 • กำหนดค่าบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณและกำหนด SharePoint Online ให้ตรงกับตามความต้องการเฉพาะ/ตลาดเฉพาะ
 • บริการด้านการจัดการ เช่น การประชุมผ่าน Skype for Business online
 • ฝึกอบรมผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเกี่ยวกับวิธีใช้งาน Office 365 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการดูแล เช่น การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้รายใหม่
 • การสนับสนุนผู้ใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านไอที
 • จัดหาโซลูชัน Add-on ต่างๆ ให้กับ Office 365 เช่น Exchange Online/ที่เก็บถาวรส่วนตัวของ SharePoint Online, เวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Online, โซลูชันการจัดการเอกสาร และอื่นๆ

Office 365 FastTrack

FastTrack คือสิทธิประโยชน์ด้านบริการของลูกค้าใหม่สำหรับลูกค้า Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญในการบริการลูกค้าใหม่ของไมโครซอฟท์จะให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าบริการจะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อเสนอในการปรับใช้ที่มีระยะเวลาจำกัด: นอกจาก FastTrack สำหรับระยะเวลาจำกัด ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่งปรับใช้ Office 365 สามารถรับการสนับสนุนการปรับใช้เพิ่มเติม หรือให้คู่ค้าด้าน IT ชำระเงินคืนสำหรับการสนับสนุนการปรับใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×