Office 365

การสนับสนุน Office 365

การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการในเวลาและรูปแบบที่คุณต้องการ

ใช้ Office 365 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

Microsoft มีข้อมูลเชิงลึกและหลากหลายเพื่อสนับสนุนลูกค้าและช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Office 365 และการลงทุนด้านเทคโนโลยี เมื่อคุณสมัครใช้งาน Office 365 ก็จะมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของ Microsoft มาเป็นเวลานาน สำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กร เราขอแนะนำให้ใช้บริการสนับสนุนที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ผ่านการสนับสนุนระดับพรีเมียร์ของ Office 365 (ภาษาอังกฤษ) และ บริการของ Microsoft (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ องค์กรทั้งหมดยังเข้าถึงตัวเลือกการสนับสนุนเพื่อแก้ไขด้วยตนเองและความช่วยเหลือจากแผนกไอทีที่ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะ

ฟีเจอร์ของการสนับสนุน Office 365

หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผน Office 365 ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบน Microsoft Online Portal และคลิกแท็บ สนับสนุน

การสนับสนุนเชิงรุก

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

รับประกันช่วงเวลาให้บริการ 99.9%:
วางใจได้ว่าบริการต่างๆ ของคุณพร้อมใช้งานด้วยการรับประกันช่วงเวลาให้บริการ 99.9% และข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
แดชบอร์ดสถานภาพบริการ:
รับทราบสถานภาพบริการปัจจุบันของ Office 365 ของคุณอยู่เสมอและดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
กำหนดการการบำรุงรักษาตามแผน:
รับข้อมูลล่าสุดของกิจกรรมการบำรุงรักษาตามแผนบริการ Office 365 ของคุณ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}

การช่วยเหลือตนเอง

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

การสนับสนุนของชุมชน:
ชุมชน Office 365 มีบล็อกและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในฟอรั่มชุมชนเพื่อช่วยตอบคำถามของคุณ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
ตัวแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง:
แก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองเพื่อจัดการปัญหาทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}

บริการช่วยเหลือ

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

การสนับสนุนผ่านเว็บ/อีเมล:
ปรับวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมด้วยการส่งปัญหาด้านเทคนิคผ่านเว็บ ซึ่งปัญหาของคุณจะถูกส่งไปถึงฝ่ายสนับสนุนที่มีความรู้มากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การสนับสนุนก่อนการขาย:
มีแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่พร้อมช่วยคุณตัดสินใจในการเลือกซื้อบริการ Office 365
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
การสนับสนุนบัญชีและการเรียกเก็บเงิน:
มีแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่พร้อมช่วยคุณตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน Office 365 ของคุณ
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}

การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์

แผน Office 365 Business

แผน Office 365 Enterprise*

มั่นใจได้ว่าการสมัครใช้งาน Office 365 มาพร้อมกับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการทางโทรศัพท์และระยะเวลาในการตอบกลับ (ตามความร้ายแรง):
ร้ายแรง:
เหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการหรือข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อวันครบกำหนดหรือผลกำไรอย่างร้ายแรง หรือส่งผลต่อผู้ใช้และบริการจำนวนมาก
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการตอบกลับ: หนึ่งชั่วโมง
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการตอบกลับ: หนึ่งชั่วโมง
สูง:
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ แต่ไม่ส่งผลกับธุรกิจมากนัก สามารถจัดการได้ในเวลางาน หรือส่งผลต่อผู้ใช้ ลูกค้า หรือบริการเพียงรายเดียว
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ในชั่วโมงทำงาน
ระยะเวลาในการตอบกลับ: ไม่แน่นอน
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ช่วงเวลาในการตอบกลับ: วันถัดไป
ไม่ร้ายแรง:
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อบริการหรือประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจเล็กน้อย เช่น ผู้ใช้หนึ่งรายต้องหยุดการทำงานบางส่วน แต่มีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวที่ยอมรับได้
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ในชั่วโมงทำงาน
ระยะเวลาในการตอบกลับ: ไม่แน่นอน
ช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ: ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการตอบกลับ: ไม่แน่นอน

{r1:c1:h2}

{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
*ลูกค้าที่ใช้แผน Office 365 Education และ Office 365 Government ให้ทำตามฟีเจอร์การสนับสนุนองค์กร

การสนับสนุนระดับสูง

การสนับสนุนระดับสูงเพิ่มเติมนี้จะพร้อมให้บริการสำหรับการสั่งซื้อ Office 365 ขององค์กรที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนแบบเฉพาะตัว

บริการของ Microsoft (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับองค์กรที่กำลังประเมินปริมาณงานในระบบคลาวด์

มอบทักษะความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีการจัดการเป็นอย่างดีและการดำเนินการกับเทคโนโลยีของ Microsoft อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอยังรวมถึงกลยุทธ์และการวางแผน, การปรับใช้งาน Office 365, ปริมาณงานอื่นๆ ในระบบคลาวด์ รวมถึงการเลือกผู้ใช้เพื่อเพิ่มเวลาที่ประเมิน

ให้การสนับสนุน Office 365 ในระดับสูง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนที่จัดการโดย Microsoft จากผู้เชี่ยวชาญในระบบคลาวด์, บริการเชิงรุกแบบเฉพาะตัวสำหรับสภาพแวดล้อม Office 365 และการสนับสนุนแบบโต้ตอบตามลำดับความสำคัญสูงสุด

ภาษาของการสนับสนุนที่มีให้ใช้งาน

 • การสนับสนุนของชุมชน Office 365 มีให้บริการในภาษาโปรตุเกสบราซิล, จีน (ประยุกต์), จีน (ดั้งเดิม), เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน และตุรกี
 • การสนับสนุนด้านเทคนิคแบบทันทีของ Office 365 ผ่านทางโทรศัพท์มีให้บริการในภาษาอาหรับ, บาฮาซา, โปรตุเกสบราซิล, จีน (กวางตุ้ง, กลาง), อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮิบรู, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, และตุรกี

รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากคู่ค้า Office 365 ที่ได้รับการรับรอง

Office 365 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ซื้อและใช้งานง่าย พร้อมมอบประสบการณ์ที่คุ้นเคยซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที คู่ค้าของ Microsoft จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

ค้นหาคู่ค้า

ไม่ว่าจะเป็นการรวม Office 365 เข้ากับการลงทุนด้านไอทีที่มีอยู่แล้วของคุณ หรือจะว่าจ้างบุคคลภายนอกมาจัดการดูแลแผนของคุณ คุณก็สามารถหาคนที่ช่วยคุณได้

คู่ค้าช่วยให้คุณเปลี่ยนไปใช้ Office 365 ได้อย่างไร

ก่อนเริ่มการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ คู่ค้าสามารถช่วยเหลือคุณได้ดังนี้:
 • ระบุความต้องการทางธุรกิจและวิธีที่ Office 365 และโซลูชันอื่นๆ ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น
 • ประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในปัจจุบันของคุณ ดูวิธีพัฒนา และดูว่าต้องเตรียมพร้อมสำหรับ Office 365 อย่างไร
 • เลือกการผสมผสานบริการ Office 365 ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้บริการที่คุณต้องการใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • พัฒนาแนวทางการดำเนินการสำหรับการลงทุนด้านไอทีในอนาคต
 • ปรับใช้สภาพแวดล้อมสำหรับพิสูจน์แนวคิดเพื่อให้คุณทดสอบใช้งาน Office 365 ก่อนทำข้อตกลงที่กว้างขึ้น

คู่ค้าสามารถช่วยสนับสนุนการปรับใช้งานของคุณได้อย่างไร

เมื่อคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้ Office 365 คู่ค้าอาจช่วยให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
 • มอบการปรับใช้ที่ครอบคลุมและความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเพื่อมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนผ่านนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่น
 • กำหนดค่าบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณและกำหนด SharePoint Online ให้ตรงกับตามความต้องการเฉพาะ/ตลาดเฉพาะ
 • บริการด้านการจัดการ เช่น การประชุมผ่าน Skype for Business online
 • ฝึกอบรมผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเกี่ยวกับวิธีใช้งาน Office 365 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดการดูแล เช่น การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่และการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้รายใหม่
 • การสนับสนุนผู้ใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านไอที
 • จัดหาโซลูชัน Add-on ต่างๆ ให้กับ Office 365 เช่น Exchange Online/ที่เก็บถาวรส่วนตัวของ SharePoint Online, เวิร์กโฟลว์ของ SharePoint Online, โซลูชันการจัดการเอกสาร และอื่นๆ

Office 365 FastTrack

FastTrack คือสิทธิประโยชน์ด้านบริการของลูกค้าใหม่สำหรับลูกค้า Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญในการบริการลูกค้าใหม่ของไมโครซอฟท์จะให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าบริการจะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อเสนอในการปรับใช้ที่มีระยะเวลาจำกัด: นอกจาก FastTrack สำหรับระยะเวลาจำกัด ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่งปรับใช้ Office 365 สามารถรับการสนับสนุนการปรับใช้เพิ่มเติม หรือให้คู่ค้าด้าน IT ชำระเงินคืนสำหรับการสนับสนุนการปรับใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม