ข้อมูลเป็นของคุณ

 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูลและผูกขาดสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงหัวข้อ และความสนใจในข้อมูลที่คุณเก็บไว้กับ Office 365
 • คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลของคุณทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากไมโครซอฟท์
  • ทุกคนสามารถดาวน์โหลดข้อมูล Exchange Online รวมถึงอีเมล การนัดหมายบนปฏิทิน ที่ติดต่อ และงาน ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทุกเวลาผ่าน ตัวช่วยสร้างการนำเข้า และ ตัวช่วยสร้างการส่งออก
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสาร SharePoint Online จากเวิร์กสเปซลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตลอดเวลา
  • คุณสามารถเอาชื่อโดเมน Vanity เช่น contoso.com ออกได้โดยทำตามขั้นตอน วิธีการเอาโดเมนออก ในวิธีใช้ Office 365
  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนา Metadata ของผู้ใช้ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล และข้อมูลอื่นๆ) คุณสามารถใช้ PowerShell cmdlet รวมถึง Get-MsolUser Windows PowerShell cmdlet สำหรับ Office 365 ถ้าคุณใช้ Exchange Online คุณยังสามารถใช้คำสั่ง Get-MailUser และ Get-User Exchange PowerShell ได้ด้วย
 • เมื่อสัญญาหรือการสมัคใช้งาน Office 365 ของคุณหมดอายุหรือสิ้นสุดลง ตามค่าเริ่มต้น ไมโครซอฟท์จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ 90 วัน เพื่อทำการส่งออกข้อมูลของคุณ
หมายเหตุ: เนื้อหาโดยละเอียดบางส่วนมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น