EU Model Clause — คำถามที่ถามบ่อย

แสดงซ่อน
ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Model Clause”) คืออะไร
EU Model Clause ช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตาม Data Protection Directive ของ EU ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวข้ามประเทศได้
กฎหมายการป้องกันข้อมูลของ EU จำกัดการส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป Model Clause (ข้อสัญญามาตรฐาน) ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นวิธีที่ดีกว่าในการทำให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเขตเศรษฐกิจยุโรปถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ให้บริการ คลาวด์ ทั่วโลกที่นำเสนอบริการ เวลาการให้บริการ และประสิทธิภาพในระดับองค์กร ตลอดจนบริการให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นการสนับสนุนลูกค้าและการสนับสนุนด้านเทคนิคตลอดเวลานั้นต้องการความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า EU ภายนอก EU ระหว่างการให้บริการ คลาวด์
ขณะที่ไมโครซอฟท์และลูกค้าของเราอาศัยกรอบโครงสร้าง “Safe Harbor” ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลบางรายมีความเห็นว่ากรอบโครงสร้าง Safe Harbor อาจยังไม่เพียงพอสำหรับสภาพแวดล้อมของบริการ คลาวด์ ระดับองค์กร
แสดงซ่อน
ไมโครซอฟท์มีสถานะอย่างไรใน EU Model Clause
ไมโครซอฟท์ยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลที่มีข้อสัญญามาตรฐาน EU กับลูกค้า Office 365 และ Microsoft Dynamics CRM Online ของเราทุกรายโดยไม่คำนึงถึงขนาดธุรกิจหรือมูลค่าสัญญาบริการของลูกค้า Office 365 หรือ Microsoft Dynamics CRM Online แต่อย่างใด
แสดงซ่อน
ฉันจะเปรียบเทียบ Office 365 หรือ Microsoft Dynamics CRM Online กับคู่แข่งต่างๆ ที่ไม่เสนอ EU Model Clause ได้อย่างไร สิทธิประโยชน์หรือการควบคุมเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ Office 365 หรือ Microsoft Dynamics CRM Online มอบให้ตามข้อเสนอพิเศษในการลงนาม EU Model Clause
การเสนอ EU Model Clause เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการสร้างการควบคุมและกระบวนการในการดำเนินการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ EU Model Clause เพื่อที่จะปฏิบัติตาม EU Model Clause ไมโครซอฟท์ได้ทุ่มเทลงทุนในการพัฒนาการควบคุมและกระบวนการที่จำเป็นเหล่านั้นตามที่ระบุและทำเหนือกว่าเพื่อให้ได้รับการรับรอง ISO 27001 และเราได้รับการตรวจสอบการควบคุมเหล่านี้ในการตรวจสอบประจำปีของเรา นอกจากนี้ เรามีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของผู้ดำเนินการรายย่อย สถานะของผู้รับประโยชน์ของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กร เป็นไปได้ว่าคู่แข่งต่างๆ ที่ไม่เสนอ EU Model Clause อาจยังไม่ได้ปรับใช้การควบคุมและกระบวนการเหล่านี้ หรืออาจมีวิธีการดำเนินธุรกิจที่ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติตามข้อสัญญาเหล่านี้
แสดงซ่อน
ลูกค้าใน EU สามารถเชื่อใจผู้ให้บริการ คลาวด์ ที่ไม่ได้นำเสนอ EU Model Clause ได้หรือไม่
อาจเป็นเรื่องยากสำหรับลูกค้าที่จะมีความเชื่อมั่นว่าผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำสั่งว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU ไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่มี “ความคุ้มครองที่เพียงพอ” สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ผู้ให้บริการ คลาวด์ จะมีความประสงค์ที่จะยอมรับ EU Model Clause อันที่จริง Article 29 Working Party ได้เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างการปกป้องตามข้อสัญญาในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับผู้ประมวลผลข้อมูล (ซึ่งก็คือลูกค้ากับผู้ให้บริการ คลาวด์) และได้ชี้ชัดความสำคัญของ EU Model Clause ไว้แล้ว
แสดงซ่อน
ถ้าผู้ให้บริการ คลาวด์ ได้กล่าวอ้างว่ามีการเข้ารหัสข้อมูล จะถือเป็นการขจัดความจำเป็นในการลงนามใน EU Model Clause ของผู้ให้บริการได้หรือไม่
ไม่จำเป็น โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ EU จะไม่ถือว่าการเข้ารหัสเป็นมาตรการที่เพียงพอสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามเขตแดน
แสดงซ่อน
ลูกค้าจะจำแนกผู้ให้บริการ คลาวด์ ที่ต่างก็มี EU Model Clause ได้อย่างไร
ลูกค้าควรพิจารณาถึงความมุ่งมั่นโดยรวมของผู้ให้บริการที่มีต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลนอกเหนือจาก EU Model Clause การทำงานเชิงรุกร่วมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลแห่งชาติของผู้ให้บริการ และ Article 29 Working Party คือสิ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว และช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าข้อเสนอของผู้ให้บริการจะเป็นไปตามความคาดหวังทั้งของลูกค้าและผู้บังคับใช้กฎหมาย
แสดงซ่อน
เจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของ EU มีผลตอบรับต่อแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ EU Model Clause ของไมโครซอฟท์อย่างไรบ้าง

ไมโครซอฟท์ได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลในยุโรปในเรื่องการสนับสนุน Office 365 และ Microsoft Dynamics CRM Online ด้วยคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวที่เด่นชัด นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไมโครซอฟท์กำหนดโครงสร้างบริการ คลาวด์ โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเสมอ

จนถึงตอนนี้ เรามีการตรวจสอบความถูกต้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน (บาวาเรีย), เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก มอลตา และสเปน ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทางการปรับใช้ EU Model Clause ของเรา การตรวจสอบความถูกต้องเหล่านี้ยืนยันว่าเราช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU ไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่มี "ความคุ้มครองที่เพียงพอ" สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าใน EU สามารถเปลี่ยนไปใช้ Office 365 หรือ Microsoft Dynamics CRM Online และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการป้องกันข้อมูล EU ได้ทันที

แสดงซ่อน
คุณลักษณะ มาตรการควบคุม และกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ไมโครซอฟท์นำมาใช้เพื่อนำเสนอ EU Model Clause นั้นจะถูกนำไปใช้กับลูกค้า Office 365 ทั้งหมดหรือไม่ หรือใช้กับลูกค้าที่ลงนามใน EU Model Clause เท่านั้น
Office 365 เป็นบริการที่มีผู้เช่าหลายราย และไมโครซอฟท์ให้บริการด้วยคุณลักษณะ มาตรการควบคุม และกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแก่ลูกค้าทั้งหมด แม้ว่าลูกค้าเหล่านั้นเลือกที่จะไม่ลงนามใน EU Model Clause ก็ตาม
{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#b81a26a4-9829-005f-ff6a-a94d3ce66cab|pmg-float-right|680"}]}