จัดระบบการทำงานเป็นทีมด้วย Microsoft Planner

A tablet, desktop PC, and smartphone showing Microsoft Planner in use to organize teamwork.
ขจัดความวุ่นวายออกไปจากการทำงานเป็นทีมและทำงานได้มากขึ้น! Planner ช่วยให้ทีมของคุณสร้างแผนใหม่ๆ จัดระเบียบและมอบหมายงาน แชร์ไฟล์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการ และรับการอัปเดตความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น

A laptop showing Microsoft Planner in use to manage team tasks and information.

จัดระบบอย่างรวดเร็ว


ใช้งานง่าย


เปิดใช้ Planner จากตัวเปิดใช้แอป Office 365 ได้ในคลิกเดียว จากนั้นคุณสามารถสร้างแผนใหม่ สร้างทีม มอบหมายงาน และอัปเดตสถานะได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

จัดระบบงานอย่างเห็นได้ชัด


แต่ละแผนมีกระดานของตนเองที่คุณสามารถจัดการงานลงในบักเก็ต คุณสามารถจัดประเภทงานตามสถานะ หรือตามบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานนั้นๆ เมื่อจะอัปเดตสถานะหรือเปลี่ยนงานที่มอบหมาย เพียงลากแล้วปล่อยงานระหว่างคอลัมน์

ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น


การมองเห็นและความโปร่งใส


มุมมอง งานของฉัน มีรายการงานทั้งหมดและสถานะของงานที่ครอบคลุมทุกแผนของคุณ เมื่อสมาชิกในทีมร่วมกันทำงานตามแผน พวกเขาจะทราบว่าใครกำลังทำงานส่วนใดอยู่เสมอ

ทำงานร่วมกัน


Planner ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Office 365 จึงช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์ลงในงาน ทำงานร่วมกันได้บนไฟล์เหล่านั้น และแม้กระทั่งสนทนากันเกี่ยวกับงานโดยไม่ต้องสลับแอป เมื่อใช้ Planner การสนทนาและงานที่ต้องส่งของทีมจะยังเป็นไปตามแผน และไม่ถูกล็อกไว้ในแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
A desktop monitor showing Microsoft Planner in use to attach files to a task.
A smartphone and a tablet showing status of tasks in Microsoft Planner.

ทำงานได้อย่างลุล่วง


ทำงานได้กับอุปกรณ์มากมาย


Planner ทำงานบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ และด้วย Planner ทุกคนจึงเข้าใจได้ตรงกันอยู่เสมอ เพียงกวาดตาดูแผนภูมิก็สามารถเข้าใจได้ว่าแต่ละอย่างมีไว้เพื่ออะไร และทีมมีความคืบหน้ามากพอที่จะบรรลุเป้าหมายของตนหรือไม่

การแจ้งให้ทราบทางอีเมล


ด้วย Planner คุณจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง! รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลได้ทุกครั้งที่คุณได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือมีการเพิ่มคุณลงในการสนทนา