เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

เลือก Office ของคุณ

ลองดูว่า Office แบบใดที่เหมาะกับคุณ

{HomeM2M|price}

ต่อเดือน
ข้อความ

{HomeM2M|price}

ต่อเดือน

ประหยัดไป {HomeAnnual|save}
ด้วยการสมัครใช้งานรายปี

{O365PersonalMonth|price}

ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price}

ต่อเดือน

ประหยัดไป {O365PersonalYear|save}
ด้วยการสมัครใช้งานรายปี

ตัวเลือกการซื้อ
การสมัครใช้งาน
(รายเดือนหรือรายปี)
การสมัครใช้งาน
(รายเดือนหรือรายปี)
การซื้อ
ครั้งเดียว
การซื้อ
ครั้งเดียว
การซื้อ
ครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
เลือกไว้
พร้อม Outlook
Publisher, Access
เลือกไว้
พร้อม Outlook
Publisher, Access
เลือกไว้
เลือกไว้
พร้อม Outlook
เลือกไว้
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่สามารถใช้ได้
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
พีซี 1 เครื่อง
พีซี 1 เครื่อง
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
เลือกไว้
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
เลือกไว้
แท็บเล็ต 1 เครื่อง และโทรศัพท์ 1 เครื่อง
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จาก เกือบทุกที่
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB ทุกคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB
สำหรับผู้ใช้ 1 คน
เลือกไว้
15 GB
เลือกไว้
15 GB
เลือกไว้
15 GB
Skype
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
เลือกไว้
เลือกไว้
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการ
แชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
เลือกไว้
เลือกไว้
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
แสดงซ่อน

Office 365 Home

{HomeM2M|price}

/เดือน
ประหยัดไป {HomeAnnual|save} ด้วยการสมัครใช้งานรายปี
ตัวเลือกการซื้อ

การสมัครใช้งาน

(รายเดือนหรือรายปี)

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
เลือกไว้
การติดตั้งที่สามารถใช้ได้
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
เลือกไว้
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB ทุกคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
Skype
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ

เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน

อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
เลือกไว้
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการ
แชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
เลือกไว้
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office 365 Personal

{O365PersonalMonth|price}

/เดือน
ประหยัดไป {O365PersonalYear|save} ด้วยการสมัครใช้งานรายปี
ตัวเลือกการซื้อ

การสมัครใช้งาน

(รายเดือนหรือรายปี)

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
เลือกไว้
การติดตั้งที่สามารถใช้ได้
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
เลือกไว้
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บ 1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
Skype
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
เลือกไว้
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
เลือกไว้
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการ
แชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
เลือกไว้
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office Home & Student 2013

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อ ครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
เลือกไว้
การติดตั้งที่สามารถใช้ได้
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
เลือกไว้
15 GB
Skype
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิค ผ่านทางการแชท
หรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office Home & Business 2013

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อ ครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
เลือกไว้
การติดตั้งที่สามารถใช้ได้
เลือกไว้
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
เลือกไว้
15 GB
Skype
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการ
แชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
แสดงซ่อน

Office Professional 2013

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อ ครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
เลือกไว้
การติดตั้งที่สามารถใช้ได้
เลือกไว้
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
พื้นที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
เลือกไว้
พื้นที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
เลือกไว้
15 GB
Skype
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการ
แชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
แสดงซ่อน

กำลังมองหาตัวเลือกอื่นๆ ใช่หรือไม่

Office มีเครื่องมืออื่นๆ ที่ตอบรับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Office สำหรับนักเรียน

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ใช้งานในราคาพิเศษ
ดูตัวเลือก

Office Online

ใช้ Office Online เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนและครอบครัวในโครงการที่แชร์
เรียนรู้เพิ่มเติม

ต่ออายุการใช้งาน Office 365 ของฉัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

กำลังมองหาตัวเลือกอื่นๆ ใช่หรือไม่

Office มีเครื่องมืออื่นๆ ที่ตอบรับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Office สำหรับนักเรียน

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ใช้งานในราคาพิเศษ

Office Online

ใช้ Office Online เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนและครอบครัวในโครงการที่แชร์

ต่ออายุการใช้งาน Office 365 ของฉัน

{ "pmgControls": [

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}] }