เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

เลือก Office ที่เหมาะกับคุณ

ลองดูว่า Office แบบใดที่เหมาะกับคุณ

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office Home &
Student 2013

ชุดโปรแกรม Office Home

& Student 2013

Office Home &
Business 2013

Office Home &

Business 2013

Office Professional 2013

Office Professional 2013

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office สำหรับ Mac
Home and Student 2011

Office สำหรับ Mac

Home and Student 2011

Office สำหรับ Mac
Home and Business 2011

Office สำหรับ Mac

Home and Business 2011

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office Home &
Student 2013

ชุดโปรแกรม Office Home

& Student 2013

Office Home &
Business 2013

Office Home &

Business 2013

Office Professional 2013

Office Professional 2013

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
 • ต่อเดือน
ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeM2M|price}

ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeM2M|price}

ต่อเดือน

{HomeAnnual|price} ต่อปี (ประหยัด {HomeAnnual|save})

{HomeAnnual|price}

ต่อปี (ประหยัด {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
 • ต่อเดือน
ต่อเดือน
 • {HomeAnnual|price}
 • {HomeAnnual|price}
 • ต่อปี
ต่อปี
 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
 • ต่อเดือน
ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price}

ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price}

ต่อเดือน

{O365PersonalYear|price} ต่อปี (ประหยัด {O365PersonalYear|save})

{O365PersonalYear|price}

ต่อปี (ประหยัด {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
 • ต่อเดือน
ต่อเดือน
 • {O365PersonalYear|price}
 • {O365PersonalYear|price}
 • ต่อปี
ต่อปี
ตัวเลือกการซื้อ
การสมัครใช้งาน
(รายเดือนหรือรายปี)
การสมัครใช้งาน
(รายเดือนหรือรายปี)
การซื้อ
ครั้งเดียว
การซื้อ
ครั้งเดียว
การซื้อ
ครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
พีซี 1 เครื่อง
พีซี 1 เครื่อง
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้ 1 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB
สำหรับผู้ใช้ 1 คน
สิ่งที่มี
15 GB
สิ่งที่มี
15 GB
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
สิ่งที่มี
60 นาที/เดือน
สำหรับผู้ใช้ 1 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน
Office 365 เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับประสบการณ์การใช้งาน Office 2016 for Mac ซอฟแวร์แบบซื้อครั้งเดียวของ Office 2016 for Mac จะพร้อมใช้งานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในตอนนี้ Office 2011 for Mac มีให้ใช้งานสำหรับการซื้อแบบครั้งเดียวแล้ว

Office 365
Personal

Office 365
Personal

Office สำหรับ Mac
Home and Student 2011

Office สำหรับ Mac

Home and Student 2011

Office สำหรับ Mac
Home and Business 2011

Office สำหรับ Mac

Home and Business 2011

{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
ต่อเดือน
ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeM2M|price}

ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeM2M|price}

ต่อเดือน

{HomeAnnual|price} ต่อปี (ประหยัด {HomeAnnual|save})

{HomeAnnual|price}

ต่อปี (ประหยัด {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • {HomeM2M|price}
ต่อเดือน
ต่อเดือน
 • {HomeAnnual|price}
 • {HomeAnnual|price}
ต่อปี
ต่อปี
 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน
ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price}

ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price}

ต่อเดือน

{O365PersonalYear|price} ต่อปี (ประหยัด {O365PersonalYear|save})

{O365PersonalYear|price}

ต่อปี (ประหยัด {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • {O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน
ต่อเดือน
 • {O365PersonalYear|price}
 • {O365PersonalYear|price}
ต่อปี
ต่อปี

{OMacHomeAndStudent2011|price}

ตัวเลือกการซื้อ
การสมัครใช้งาน
(รายเดือนหรือรายปี)
การสมัครใช้งาน
(รายเดือนหรือรายปี)
การซื้อ
ครั้งเดียว
การซื้อ
ครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
Mac 1 เครื่อง
Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้ 1 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB
สำหรับผู้ใช้ 1 คน
สิ่งที่มี
15 GB
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
สิ่งที่มี
60 นาที/เดือน
สำหรับผู้ใช้ 1 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้าน
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน
แสดงซ่อน

Office สำหรับพีซี

แสดงซ่อน

Office 365 Home

 • {HomeM2M|price}
ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeAnnual|price} ต่อปี (ประหยัด {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • ต่อเดือน
 • {HomeAnnual|price}
 • ต่อปี
ตัวเลือกการซื้อ

การสมัครใช้งาน

(รายเดือนหรือรายปี)

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้ 1 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
สิ่งที่มี
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิ่งที่มี
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office 365 Personal

 • {O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalYear|price} ต่อปี (ประหยัด {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • ต่อเดือน
 • {O365PersonalYear|price}
 • ต่อปี
ตัวเลือกการซื้อ

การสมัครใช้งาน

(รายเดือนหรือรายปี)

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
สิ่งที่มี
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิ่งที่มี
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office Home & Student 2013

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office Home & Business 2013

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
แสดงซ่อน

Office Professional 2013

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซี 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
แสดงซ่อน

Office สำหรับ Mac

แสดงซ่อน

Office 365 Home

 • {HomeM2M|price}
ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeM2M|price} ต่อเดือน

{HomeAnnual|price} ต่อปี (ประหยัด {HomeAnnual|save})

 • {HomeM2M|price}
 • ต่อเดือน
 • {HomeAnnual|price}
 • ต่อปี
ตัวเลือกการซื้อ

การสมัครใช้งาน

(รายเดือนหรือรายปี)

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้ 1 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
สิ่งที่มี
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิ่งที่มี
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office 365 Personal

 • {O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalMonth|price} ต่อเดือน

{O365PersonalYear|price} ต่อปี (ประหยัด {O365PersonalYear|save})

 • {O365PersonalMonth|price}
 • ต่อเดือน
 • {O365PersonalYear|price}
 • ต่อปี
ตัวเลือกการซื้อ

การสมัครใช้งาน

(รายเดือนหรือรายปี)

แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
Publisher, Access
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บ 1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
สิ่งที่มี
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิ่งที่มี
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office Home & Student 2011 for Mac

{OMacHomeAndStudent2011|price}

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรเข้าโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้าน
แสดงซ่อน

Office Home & Business 2011 for Mac

ตัวเลือกการซื้อ
การซื้อครั้งเดียว
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
สิ่งที่มี
พร้อม Outlook
การติดตั้งที่พร้อมใช้งาน 
Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบบนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีของคุณหรือ Mac
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสารออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากทุกที่
สิ่งที่มี
15 GB
Skype ข้อความคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
โทรไปยังโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ
อัปเดตใหม่ล่าสุดเสมอ
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านทางการแชทหรือโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกที่สมัครใช้งานอยู่
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ
ใช้ที่บ้านหรือที่ทำงาน

กำลังมองหาตัวเลือกอื่นๆ ใช่หรือไม่

Office มีเครื่องมืออื่นๆ ที่ตอบรับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Office สำหรับนักเรียน

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ใช้งานในราคาพิเศษ

Office Online

ใช้ Office Online เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนและครอบครัวในโครงการที่แชร์

ต่ออายุการใช้งาน Office 365 ของฉัน

แสดงซ่อน

กำลังมองหาตัวเลือกอื่นๆ ใช่หรือไม่

Office มีเครื่องมืออื่นๆ ที่ตอบรับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Office สำหรับนักเรียน

นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ใช้งานในราคาพิเศษ
ดูตัวเลือก

Office Online

ใช้ Office Online เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนและครอบครัวในโครงการที่แชร์
เรียนรู้เพิ่มเติม

ต่ออายุการใช้งาน Office 365 ของฉัน

เรียนรู้เพิ่มเติม
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}, {"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN2|#pmgPinnedNavStart2|top|.pmgLinkHighLighted|true||680|.pmg-pinned-end-point2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container1|#selected1|#selection1|.dropdowCntOption1|.dropdownBtn1|#selectedBtn1|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB|.priceSelection1"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container2|#selected2|#selection2|.dropdowCntOption2|.dropdownBtn2|#selectedBtn2|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB1|.priceSelection2"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container3|#selected3|#selection3|.dropdowCntOption3|.dropdownBtn3|#selectedBtn3|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB2|.priceSelection3"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container4|#selected4|#selection4|.dropdowCntOption4|.dropdownBtn4|#selectedBtn4|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB3|.priceSelection4"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container5|#selected5|#selection5|.dropdowCntOption5|.dropdownBtn5|#selectedBtn5|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB5|.priceSelection5"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container6|#selected6|#selection6|.dropdowCntOption6|.dropdownBtn6|#selectedBtn6|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB6|.priceSelection6"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container7|#selected7|#selection7|.dropdowCntOption7|.dropdownBtn7|#selectedBtn7|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB7|.priceSelection7"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container8|#selected8|#selection8|.dropdowCntOption8|.dropdownBtn8|#selectedBtn8|pmgBgF5F5F5|#selectedPriceSB8|.priceSelection8"} ]}