เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"consumer|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Office 365

สั่งซื้อ Office 365

Office 365 มอบแอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ การเข้าถึงเอกสารบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บออนไลน์ 1 TB และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงได้จากเกือบทุกที่
สั่งซื้อ Office 365
Office 365

สั่งซื้อ Office 365

Office 365 มอบแอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ การเข้าถึงเอกสารบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บออนไลน์ 1 TB และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงได้จากเกือบทุกที่
สั่งซื้อ Office 365
Office 365

สั่งซื้อ Office 365

Office 365 มอบแอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ การเข้าถึงเอกสารบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บออนไลน์ 1 TB และอื่นๆ เพื่อให้คุณมีความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงได้จากเกือบทุกที่

Office 365 Personal

Office 365 Home

เลือกแผน Office 365 ที่เหมาะกับคุณ
เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือใหม่กว่า Office 2016 for Mac จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า จำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft
Office สำหรับคุณ
{O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน
{O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน
ประหยัด {O365PersonalYear|save} สำหรับการสมัครใช้งานแบบรายปี
{O365PersonalYear|price}
ต่อปี
Office สำหรับการใช้งานภายในบ้าน
{HomeM2M|price}
ต่อเดือน
ประหยัด {HomeAnnual|save} สำหรับการสมัครใช้งานแบบรายปี
{HomeAnnual|price}
ต่อปี
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher และ Access ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
มีแอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดใน Office 365!
สิ่งที่มี
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
สิ่งที่มี
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
สิ่งที่มี
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้จากเกือบทุกที่
สิ่งที่มี
1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
สิ่งที่มี
1 TB ต่อผู้ใช้ 1 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
Skype
โทรไปยังโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน
แสดงซ่อน

Office 365 Personal

Office สำหรับคุณ
{O365PersonalMonth|price}
ต่อเดือน
ประหยัด {O365PersonalYear|save}  สำหรับการสมัครใช้งานแบบรายปี
{O365PersonalYear|price}
ต่อปี
เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือใหม่กว่า Office 2016 for Mac จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า จำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher และ Access ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
มีแอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดใน Office 365!
สิ่งที่มี
พีซีหรือ Mac 1 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 1 เครื่องและโทรศัพท์ 1 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้จากเกือบทุกที่
สิ่งที่มี
1 TB สำหรับผู้ใช้ 1 คน
Skype
โทรไปยังโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 1 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน
แสดงซ่อน

Office 365 Home

Office สำหรับการใช้งานภายในบ้าน
{HomeM2M|price}
ต่อเดือน
ประหยัด {HomeAnnual|save}  สำหรับการสมัครใช้งานแบบรายปี
{HomeAnnual|price}
ต่อปี
เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือใหม่กว่า Office 2016 for Mac จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า จำเป็นต้องมีบัญชี Microsoft
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher และ Access ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
มีแอปพลิเคชัน Office 2016 for Mac เวอร์ชันใหม่ทั้งหมดใน Office 365!
สิ่งที่มี
พีซีหรือ Mac 5 เครื่อง
แท็บเล็ตและโทรศัพท์
สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งที่มี
แท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง
ที่จัดเก็บออฟไลน์
บันทึกเอกสารลงในพีซีหรือ Mac ของคุณ
สิ่งที่มี
ที่จัดเก็บออนไลน์
บันทึกเอกสาร รูปถ่าย และวิดีโอแบบออนไลน์และเข้าใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้จากเกือบทุกที่
สิ่งที่มี
1 TB ต่อผู้ใช้ 1 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
Skype
โทรไปยังโทรศัพท์มือถือใน 8 ประเทศและโทรศัพท์พื้นฐานในกว่า 60 ประเทศ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งที่มี
60 นาทีต่อเดือนต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ให้มาพร้อมกัน

กำลังมองหา Office ในรูปแบบการซื้อครั้งเดียวอยู่ใช่หรือไม่

เลือกระบบปฏิบัติการ
เข้ากันได้กับ Windows 7 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Office Home & Student 2013
Office Home & Business 2013
Office Professional 2013
ติดตั้งบน
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น
แอปพลิเคชัน Office ได้แก่
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
แสดงซ่อน
Office Home & Student 2013
ติดตั้งบน
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น

แอปพลิเคชัน Office ได้แก่

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
แสดงซ่อน
Office Home & Business 2013
ติดตั้งบน
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น

แอปพลิเคชัน Office ได้แก่

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
แสดงซ่อน
Office Professional 2013
ติดตั้งบน
พีซี 1 เครื่องเท่านั้น

แอปพลิเคชัน Office ได้แก่

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access
Office 365 เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับประสบการณ์การใช้งาน Office 2016 for Mac ซอฟแวร์แบบซื้อครั้งเดียวของ Office 2016 for Mac จะพร้อมใช้งานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ในตอนนี้ Office 2011 for Mac มีให้ใช้งานสำหรับการซื้อแบบครั้งเดียวแล้ว
Office for Mac Home and Student 2011
Office for Mac Home and Business 2011
ติดตั้งบน
Mac 1 เครื่องเท่านั้น
Mac 1 เครื่องเท่านั้น
แอปพลิเคชัน Office ได้แก่ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
{OMacHomeAndStudent2011|price}
แสดงซ่อน
Office for Mac Home and Student 2011
{OMacHomeAndStudent2011|price}
ติดตั้งบน
Mac 1 เครื่องเท่านั้น

แอปพลิเคชัน Office ได้แก่ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

Word, Excel, PowerPoint, OneNote
แสดงซ่อน
Office for Mac Home and Business 2011
ติดตั้งบน
Mac 1 เครื่องเท่านั้น

แอปพลิเคชัน Office ได้แก่ ไอคอน คำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ที่อยู่ภายในวงกลมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook

กำลังมองหาตัวเลือกอื่นๆ ใช่หรือไม่

รับ Office สำหรับนักเรียน
เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมด
ทดลองใช้ Office ฟรี
ต่ออายุการใช้งาน Office 365 ของฉัน
รับ Office สำหรับนักเรียน
ดูตัวเลือก
เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมด
ดูการเปรียบเทียบ
ทดลองใช้ Office ฟรี
เริ่มต้นใช้งาน
ต่ออายุการใช้งาน Office 365 ของฉัน
เรียนรู้เพิ่มเติม
แสดงซ่อน

กำลังมองหาแอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลนอยู่ใช่หรือไม่

คำถามที่ถามบ่อย

แสดงซ่อน
ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพีซีหรือ Mac ของฉันสามารถใช้งาน Office ได้
Office สนับสนุนพีซีที่ใช้ Windows 7 หรือใหม่กว่า และ Mac ที่ใช้ Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Office 2016 for Mac และจำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสำหรับ Office for Mac 2011 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงความต้องการระบบสำหรับ iPad® โปรดดูรายละเอียดความต้องการของระบบทั้งหมด
แสดงซ่อน
ผู้ใช้ที่มี Office เวอร์ชันก่อนหน้าจะเปิดเอกสารที่ฉันสร้างขึ้นโดยใช้ Office 365 หรือ Office 2013 ได้หรือไม่
ผู้ใช้ Office 2007, Office 2010, Office 365 หรือ Office 2013 สามารถเปิดเอกสารที่สร้างได้โดยไม่ต้องดำเนินการกระทำอื่นเพิ่มเติม ลูกค้าที่ใช้ Office เวอร์ชันก่อนหน้าอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและ ติดตั้งแพคความเข้ากันได้
แสดงซ่อน
จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับ Office หรือไม่
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นในการติดตั้งและเปิดใช้งานชุดโปรแกรม Office รุ่นล่าสุดและแผนการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมด สำหรับแผน Office 365 คุณจำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้สำหรับการสมัครใช้งานของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตั้ง Office บนพีซีเครื่องอื่นๆ หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานเอกสารที่เก็บไว้บน OneDrive นอกจากว่าคุณได้ติดตั้งแอป OneDrive บนเดสก์ท็อป คุณควรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ Office ของคุณเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด และรับสิทธิประโยชน์จากการอัปเกรดอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกๆ 39 วัน แอปพลิเคชันของคุณจะเข้าสู่โหมดฟังก์ชันการทำงานที่ลดลง ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถดูหรือพิมพ์เอกสารของคุณออกมาได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Office ของคุณอีกครั้ง ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้รับการติดตั้งแบบสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
แสดงซ่อน
OneDrive คืออะไร
OneDrive คือบริการที่เก็บข้อมูลออนไลน์ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บเอกสาร บันทึกย่อ รูปถ่าย เพลง วิดีโอ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ได้ ด้วย OneDrive คุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากอุปกรณ์เกือบทุกชนิด และคุณสามารถแชร์ไฟล์เหล่านั้นกับบุคคลอื่นได้ ผู้ใช้ OneDrive ทุกคนจะได้รับที่จัดเก็บข้อมูล 15 GB ฟรีบน OneDrive ลงทะเบียนสำหรับ OneDrive
แสดงซ่อน
ฉันสามารถควบคุมดูแลเอกสารของฉันที่มีการสมัครใช้งาน Office 365 ได้หรือไม่
ได้ เอกสารที่คุณได้สร้างจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถเลือกที่จะจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นแบบออนไลน์บน OneDrive หรือเก็บไว้ภายในพีซีหรือ Mac ของคุณก็ได้ เรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน
แสดงซ่อน
นาทีการโทรของ Skype คืออะไร
ด้วย Skype คุณสามารโทรออกได้โดยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ โทรออก สนทนาทางวิดีโอ และส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับบุคคลอื่นด้วยบัญชีผู้ใช้ Skype ที่มีให้ใช้งานฟรี หรือคุณสามารถใช้นาทีการโทรของ Skype เพื่อโทรไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะมีบัญชีผู้ใช้ Skype หรือไม่ก็ตาม
คุณสามารถใช้นาทีการโทรของ Skype ได้จากอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่ติดตั้ง Skype เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ทีวี หรืออุปกรณ์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคนั้นๆ การสมัครใช้งาน Office 365 แต่ละรายการที่เปิดใช้งานอยู่จะได้รับสิทธิ์นาทีการโทรของ Skype จำนวน 60 นาทีต่อเดือน โดยจำนวนนาทีจะถูกตั้งค่าใหม่ทุกเดือน
การโทรไปยังโทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้กับประเทศที่รองรับบริการนี้เท่านั้น นาทีการโทรของ Skype สามารถใช้งานได้ในประเทศที่รองรับบริการนี้ ดูรายละเอียดทั้งหมด
แสดงซ่อน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันซื้อหรือขอรับการสมัครใช้งาน Office 365 หลายรายการ
บัญชี Microsoft ของคุณสามารถเชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้าคุณใช้บัญชี Microsoft เดียวกันในการซื้อหรือแลกใช้การสมัครใช้งาน Office 365 หลายรายการ จะเป็นการขยายระยะเวลาการสมัครใช้งานของคุณออกไป สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โปรดทราบว่า การทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถติดตั้ง Office หรือเพิ่มขนาดที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีให้ใช้งานในการสมัครใช้งานนั้น
แสดงซ่อน
ฉันจะยกเลิกการสมัครใช้งานแบบต่ออายุอัตโนมัติสำหรับ Office 365 ได้อย่างไร
  • ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานแบบต่ออายุอัตโนมัติจาก Microsoft ผ่านทาง MicrosoftStore.com หรือ Office.com คุณสามารถยกเลิกได้ด้วยสองวิธีดังนี้
    • คุณสามารถยกเลิกผ่านทางออนไลน์ได้ โดยไปที่ www.office.com/myaccount แล้วปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติในส่วนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ด้วยวิธีดังกล่าว การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาที่เหลือของการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลง
    • เมื่อต้องการยกเลิกโดยทันที ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์ และส่งคำร้องขอการยกเลิกแบบทันที
  • ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานแบบต่ออายุอัตโนมัติจาก Apple ผ่านทาง iTunes Store คุณจะต้องยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณกับ Apple เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ถ้าคุณซื้อการสมัครใช้งานแบบต่ออายุอัตโนมัติจากผู้จำหน่ายรายอื่น คุณอาจต้องยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณกับผู้จำหน่ายดังกล่าว คุณสามารถยืนยันการยกเลิกได้ที่ www.office.com/myaccount และดูในส่วนการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ถ้าคุณเห็น “ซื้อจาก [ชื่อผู้จำหน่าย]” คุณจำเป็นต้องยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณกับผู้จำหน่ายดังกล่าว
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1"},{"functionName":"CustomTooltip","params":" "},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"DropDownCtn","params":"#container|#selected|#selection|.dropdownCntOption|.deviceSelection|#selectedDevice|pmgBgF5F5F5|#selectedBtn|.dropdownBtn"}]}