เลือกการเรียกเก็บเงินสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณสำหรับ Office 365:

ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจเลือกใช้ Microsoft Office ผลิตภัณฑ์ที่คุณพยายามซื้ออยู่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หรืออาจมีการระบุประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการซื้อ Office 365 Home หรือ Office 365 Personal ให้ตรวจสอบตารางด้านล่างและเลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณไม่อยู่ในรายชื่อด้านล่าง โปรดไปที่ Microsoft Store หรือร้านค้าของผู้จำหน่ายในพื้นที่เพื่อดูผลิตภัณฑ์ Office ที่พร้อมให้บริการสำหรับคุณ

ไปที่ Microsoft Store

สั่งซื้อ Office 365 Home หรือ Office 365 Personal