เลือกการเรียกเก็บเงินสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณสำหรับ Office 365:

ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจ Microsoft Office ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หรืออาจมีการระบุประเทศ/ภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณต้องการลองใช้ Office 365 Home โปรดดูตารางด้านล่างและเลือกประเทศ/ภูมิภาคในการเรียกเก็บเงินของคุณ

ไปที่ Microsoft Store

ทดลองใช้ Office 365 Home