จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

A row of boxes of Office 2016 and Office 365 products for PC
สำหรับพีซี สำหรับ Mac
สำเนาโปรแกรม Office ของฉันไม่มาพร้อมกับดิสก์
การติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก
ถ้าคุณไม่มีดิสก์ โปรดไปที่ www.office.com/setup เพื่อเริ่มการติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก
การจัดการ Office: ดาวน์โหลด ติดตั้ง และติดตั้งอีกครั้ง
 
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อจัดการบัญชี Office ของคุณ ติดตั้ง Office หรือติดตั้ง Office อีกครั้ง
  • เข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft ซึ่งเวอร์ชันส่วนใหญ่ของ Office สามารถจัดการได้ในบัญชี Microsoft ของคุณ
Office สำหรับพีซีหนึ่งเครื่อง (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 หรือ Office Professional 2013)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
  • ทำซีดีสำเนาสำรองของ Office
Office สำหรับพีซีหนึ่งเครื่อง (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
 
Office สำหรับพีซีหนึ่งเครื่อง (Office Home & Student 2019, Office Home & Business 2019, Office Professional 2019)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
 
การสมัครใช้งาน Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University1)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
  • จัดการบัญชีการสมัครใช้งานของคุณ รวมทั้งการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
  • ติดตั้งโปรแกรม Office เพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น การติดตั้งทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำซีดีสำเนาสำรองของ Office
 
สำเนาโปรแกรม Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ แต่ฉันต้องดาวน์โหลดทางออนไลน์
ถ้าคุณซื้อ Office เวอร์ชันที่มีแผ่นดิสก์ (ดีวีดี) มาให้ด้วย คุณสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อ:
  • ดาวน์โหลดสำเนา Office สำหรับพีซีที่ไม่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี เช่น เน็ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต
  • ติดตั้ง Office อีกครั้ง ในกรณีที่ดิสก์ของคุณสูญหาย
หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มกระบวนการดาวน์โหลดและดำเนินการติดตั้งอีกครั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
ดาวน์โหลด Office 2010
คุณสามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ Office 2010 ได้โดยคุณจะต้องมีคีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่ถูกต้อง

1 ความพร้อมใช้งานของ Office 365 University จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค เรียนรู้เพิ่มเติม