จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

A row of boxes of Office 2016 and Office 365 products for PC
สำหรับพีซี สำหรับ Mac
ติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก
เมื่อต้องการติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก โปรดไปที่ www.office.com/setup
ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือติดตั้งอีกครั้ง
Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
ใช้ลิงก์ ดาวน์โหลด ที่ด้านล่างเพื่อ:
Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office 2016 for Mac Home & Student, Office 2016 for Mac Home & Business)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์
Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office 2019 for Mac Home & Student, Office 2019 for Mac Home & Business)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์
การสมัครใช้งาน Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University1)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
  • จัดการบัญชีการสมัครใช้งานของคุณ รวมทั้งการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
  • ติดตั้งโปรแกรม Office เพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น การติดตั้งทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำซีดีสำเนาสำรองของ Office


1
ความพร้อมใช้งานของ Office 365 University จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค เรียนรู้เพิ่มเติม