จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

สำเนา Office ของฉันไม่มาพร้อมกับดิสก์

การติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก

ถ้าคุณไม่มีดิสก์ โปรดไปที่ www.office.com/setup เพื่อเริ่มการติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก

การจัดการ Office: ดาวน์โหลด ติดตั้ง และติดตั้งอีกครั้ง

ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อจัดการบัญชี Office ของคุณ ติดตั้ง Office หรือติดตั้ง Office อีกครั้ง

 • เข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft ซึ่งเวอร์ชันส่วนใหญ่ของ Office สามารถจัดการได้ในบัญชี Microsoft ของคุณ

Office สำหรับพีซีหนึ่งเครื่อง (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 หรือ Office Professional 2013)

ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:

 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
 • สั่งซื้อ หรือเขียนสำเนาสำรองของ Office

Office สำหรับพีซี 1 เครื่อง (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)

ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม

การสมัครใช้งาน Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University)

ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:

 • จัดการการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ รวมทั้งการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตั้งโปรแกรม Office เพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ การติดตั้งทั้งหมดเกิดขึ้นแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office
ไปที่บัญชีของฉัน

สำเนา Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ แต่ฉันต้องดาวน์โหลดทางออนไลน์

ถ้าคุณซื้อ Office เวอร์ชันที่มีแผ่นดิสก์ (ดีวีดี) มาให้ด้วย คุณสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อ:

 • ดาวน์โหลดสำเนา Office สำหรับพีซีที่ไม่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี เช่น เน็ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต
 • ติดตั้ง Office อีกครั้ง ในกรณีที่ดิสก์ของคุณสูญหาย

หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดและดำเนินการติดตั้งอีกครั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

ดาวน์โหลด

สำเนา Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ และฉันต้องการสั่งซื้อดิสก์สำรอง

ถ้าคุณต้องเปลี่ยนแผ่นดิสก์ที่มาพร้อมกับสำเนาของ Office และมีพีซีที่มีไดรฟ์ดีวีดี คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ได้โดยมีค่าธรรมเนียม ไอคอนคำแนะนำเครื่องมือ สั่งซื้อทางออนไลน์ และดิสก์จะถูกจัดส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์

 • เมื่อต้องการสั่งซื้อดิสก์สำรองของ Office 2016 สำหรับพีซีที่ใช้ Windows ให้ไปที่นี่
 • เมื่อต้องการสั่งซื้อดิสก์สำรองของ Office 2013 ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองได้ ที่นี่ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

ดาวน์โหลด Office 2010

คุณสามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ Office 2010 ได้ โดยคุณจะต้องมี คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Office 2007

คุณสามารถดาวน์โหลด Office 2007 ได้โดยคุณจะต้องมี คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2007

ดาวน์โหลด

ติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก

เมื่อต้องการติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก โปรดไปที่ www.office.com/setup

ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือติดตั้งอีกครั้ง

Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)

ใช้ลิงก์ ดาวน์โหลด ที่ด้านล่างเพื่อ:

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง(Office 2016 for Mac Home และ Student, Office 2016 for Mac Home และ Business)

ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

การสมัครใช้งาน Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University)

ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:

 • จัดการการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ รวมทั้งการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตั้งโปรแกรม Office เพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ การติดตั้งทั้งหมดเกิดขึ้นแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office

สั่งซื้อสำเนาสำรองของ Office

ถ้าคุณต้องเปลี่ยนแผ่นดิสก์ที่มาพร้อมกับสำเนาของ Office และมี Mac ที่มีไดรฟ์ดีวีดี คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office ได้โดยมีค่าธรรมเนียม ไอคอนคำแนะนำเครื่องมือ สั่งซื้อทางออนไลน์ และดิสก์จะถูกจัดส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อ ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

สั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office 2016 สำหรับ Mac ไป ที่นี่

สั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office 2011 สำหรับ Mac ไป Go

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×