Office

จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office
จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office
Office

จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office
จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

สำเนา Office ของฉันไม่ได้มาพร้อมกับดิสก์

การติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก
ถ้าคุณไม่มีดิสก์ โปรดไปที่ www.office.com/setup เพื่อเริ่มการติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก
การจัดการ Office: ดาวน์โหลด ติดตั้ง และติดตั้งอีกครั้ง
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ Office ของคุณ ติดตั้ง Office หรือติดตั้ง Office อีกครั้ง
 • เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ เวอร์ชันส่วนใหญ่ของ Office สามารถจัดการได้ในบัญชี Microsoft ของคุณ
Office สำหรับพีซี 1 เครื่อง (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 หรือ Office Professional 2013)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
 • สั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office
Office สำหรับพีซี 1 เครื่อง (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
การสมัครใช้งาน Office (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • จัดการการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ รวมถึงการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเติมของ Office บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น การติดตั้งทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office

สำเนา Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ แต่ฉันจำเป็นต้องดาวน์โหลดทางออนไลน์

ถ้าคุณซื้อ Office เวอร์ชันที่มีดีวีดี (ดิสก์) มาให้ด้วย คุณสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดสำเนา Office สำหรับพีซีที่ไม่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี เช่น เน็ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต
 • ติดตั้ง Office อีกครั้ง ในกรณีที่ดิสก์ของคุณสูญหาย
หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดและดำเนินการติดตั้งอีกครั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

สำเนา Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ และฉันต้องการสั่งซื้อดิสก์สำรอง

ถ้าคุณต้องการแทนที่ดิสก์ที่มาพร้อมกับสำเนา Office ของคุณ และคุณมีพีซีที่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้ เครื่องหมายอัศเจรีย์ สั่งซื้อทางออนไลน์ และดิสก์จะถูกจัดส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองได้ ที่นี่ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

ดาวน์โหลดหรือรับสำเนาสำรองของ Office 2010

คุณยังสามารถดาวน์โหลดและสั่งซื้อสำเนาสำรองของผลิตภัณฑ์ Office 2010 ได้โดยคุณจะต้องมี คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลด Office 2007

คุณสามารถดาวน์โหลด Office 2007ได้ โดยคุณจะต้องมี คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ถูกต้อง

ติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก

เมื่อต้องการติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก โปรดไปที่ www.office.com/setup

ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือติดตั้งอีกครั้ง

Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
ใช้ลิงก์ ดาวน์โหลด ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
ดาวน์โหลด
Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office Home & Student 2016 for Mac, Office Home & Business 2016 for Mac)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
การสมัครใช้งาน Office (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • จัดการการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ รวมถึงการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเติมของ Office บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น การติดตั้งทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office

สั่งซื้อสำเนาสำรองของ Office

ถ้าคุณต้องการแทนที่ดิสก์ที่มาพร้อมกับสำเนา Office ของคุณ และคุณมี Mac ที่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อ เครื่องหมายอัศเจรีย์ สั่งซื้อทางออนไลน์ และดิสก์จะถูกจัดส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อ ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
สั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office 2016 สำหรับ Mac
สั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office 2011 สำหรับ Mac
Office

จัดการ ดาวน์โหลด สำรองข้อมูล หรือคืนค่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ Office

แสดงซ่อน
สำหรับพีซี

สำเนา Office ของฉันไม่ได้มาพร้อมกับดิสก์

การติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก
ถ้าคุณไม่มีดิสก์ โปรดไปที่ www.office.com/setup เพื่อเริ่มการติดตั้งและใช้งาน Office เป็นครั้งแรก
การจัดการ Office: ดาวน์โหลด ติดตั้ง และติดตั้งอีกครั้ง
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ Office ของคุณ ติดตั้ง Office หรือติดตั้ง Office อีกครั้ง
 • เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ เวอร์ชันส่วนใหญ่ของ Office สามารถจัดการได้ในบัญชี Microsoft ของคุณ
Office สำหรับพีซี 1 เครื่อง (Office Home & Student 2013, Office Home & Business 2013 หรือ Office Professional 2013)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
 • สั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office
Office สำหรับพีซี 1 เครื่อง (Office Home & Student 2016, Office Home & Business 2016, Office Professional 2016)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีเครื่องเดิม
การสมัครใช้งาน Office (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • จัดการการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ รวมถึงการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเติมของ Office บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น การติดตั้งทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์ คุณจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office

สำเนา Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ แต่ฉันจำเป็นต้องดาวน์โหลดทางออนไลน์

ถ้าคุณซื้อ Office เวอร์ชันที่มีดีวีดี (ดิสก์) มาให้ด้วย คุณสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดสำเนา Office สำหรับพีซีที่ไม่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี เช่น เน็ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต
 • ติดตั้ง Office อีกครั้ง ในกรณีที่ดิสก์ของคุณสูญหาย
หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดและดำเนินการติดตั้งอีกครั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

สำเนา Office ของฉันมาพร้อมกับดิสก์ และฉันต้องการสั่งซื้อดิสก์สำรอง

ถ้าคุณต้องการแทนที่ดิสก์ที่มาพร้อมกับสำเนา Office ของคุณ และคุณมีพีซีที่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้ เครื่องหมายอัศเจรีย์ สั่งซื้อทางออนไลน์ และดิสก์จะถูกจัดส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีบัญชี Microsoft คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองได้ ที่นี่ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน

ดาวน์โหลดหรือรับสำเนาสำรองของ Office 2010

คุณยังสามารถดาวน์โหลดและสั่งซื้อสำเนาสำรองของผลิตภัณฑ์ Office 2010 ได้โดยคุณจะต้องมี คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลด Office 2007

คุณสามารถดาวน์โหลด Office 2007ได้ โดยคุณจะต้องมี คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ถูกต้อง
แสดงซ่อน
สำหรับ Mac

ติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก

เมื่อต้องการติดตั้งและใช้ Office 365 เป็นครั้งแรก โปรดไปที่ www.office.com/setup

ดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือติดตั้งอีกครั้ง

Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office Home & Student 2011, Office Home & Business 2011)
ใช้ลิงก์ ดาวน์โหลด ที่ด้านล่างเพื่อ:
ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
ดาวน์โหลด
Office สำหรับ Mac 1 เครื่อง (Office 2016 for Mac Home & Student, Office 2016 for Mac Home & Business)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office for Mac ของคุณ คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
การสมัครใช้งาน Office (Office 365 Home, Office 365 Personal หรือ Office 365 University)
ใช้ลิงก์ ไปที่บัญชีผู้ใช้ของฉัน ที่ด้านล่างเพื่อ:
 • จัดการการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ รวมถึงการต่ออายุ การยกเลิก และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
 • ติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเติมของ Office บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น การติดตั้งทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อหรือเขียนสำเนาสำรองของ Office

สั่งซื้อสำเนาสำรองของ Office

ถ้าคุณต้องการแทนที่ดิสก์ที่มาพร้อมกับสำเนา Office ของคุณ และคุณมี Mac ที่มีไดรฟ์สำหรับดีวีดี คุณสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ของคุณได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อ เครื่องหมายอัศเจรีย์ สั่งซื้อทางออนไลน์ และดิสก์จะถูกจัดส่งมาให้คุณทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: คุณจะถูกขอให้ระบุคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสั่งซื้อ ช่วยฉันค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของฉัน
สั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office 2016 สำหรับ Mac ไป
สั่งซื้อดิสก์สำรองสำหรับ Office 2011 สำหรับ Mac ไป
{ "pmgControls": [{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon||680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#heroCnt|pmg-headline-fullscreen|1080"}]}