Excel

สร้างลำดับ

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและบอกเล่าเรื่องราวจากข้อมูลของคุณ
แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Microsoft Excel พร้อมแผนภูมิ
Excel

สร้างลำดับ

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและบอกเล่าเรื่องราวจากข้อมูลของคุณ
แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Microsoft Excel พร้อมแผนภูมิ
แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Microsoft Excel พร้อมแผนภูมิ
Excel

สร้างลำดับ

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและบอกเล่าเรื่องราวจากข้อมูลของคุณ
แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Microsoft Excel พร้อมแผนภูมิ
Excel

สร้างลำดับ

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและบอกเล่าเรื่องราวจากข้อมูลของคุณ

ใช้งาน Excel ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Excel พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ

Excel พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ ติดตั้งแอป Excel บนมือถือเพื่อให้คุณใช้งานได้แม้ขณะเดินทาง

Excel พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ

ใช้งาน Excel ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Excel พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ

Excel พร้อมให้ใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ ติดตั้งแอป Excel บนมือถือเพื่อให้คุณใช้งานได้แม้ขณะเดินทาง

แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Excel ที่จัดเรียงใหม่พร้อมการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดพร้อมอยู่ในข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลของคุณ
จัดการข้อมูลตัวเลขหรือข้อความของคุณในสเปรดชีตหรือเวิร์กบุ๊ก การดูข้อมูลดังกล่าวในบริบทจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้รอบคอบมากขึ้น
จัดรูปแบบใหม่และจัดเรียงข้อมูลใหม่
เมื่อคุณดูในรูปแบบการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน Excel จะเรียนรู้และจดจำรูปแบบของคุณ และเติมข้อมูลที่สมบูรณ์ให้กับคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สูตรหรือ
แมโคร
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
Excel จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลี่ซับซ้อนให้แก่คุณ และจะสรุปข้อมูลด้วยการแสดงตัวอย่างตัวเลือก Pivot Table เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบและเลือกตัวเลือกที่บอกเล่าเรื่องของคุณได้ดีที่สุด
แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Excel ที่จัดเรียงใหม่พร้อมการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Excel ที่จัดเรียงใหม่พร้อมการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

แล็ปท็อปที่แสดงสเปรดชีต Excel ที่จัดเรียงใหม่พร้อมการเติมข้อมูลให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดพร้อมอยู่ในข้อมูล

จัดเตรียมข้อมูลของคุณ
จัดการข้อมูลตัวเลขหรือข้อความของคุณในสเปรดชีตหรือเวิร์กบุ๊ก การดูข้อมูลดังกล่าวในบริบทจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้รอบคอบมากขึ้น
จัดรูปแบบใหม่และจัดเรียงข้อมูลใหม่
เมื่อคุณดูในรูปแบบการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน Excel จะเรียนรู้และจดจำรูปแบบของคุณ และเติมข้อมูลที่สมบูรณ์ให้กับคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สูตรหรือ
แมโคร
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
Excel จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนให้แก่คุณ และจะสรุปข้อมูลด้วยการแสดงตัวอย่างตัวเลือก Pivot Table เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบและเลือกตัวเลือกที่บอกเล่าเรื่องของคุณได้ดีที่สุด

แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ

มองเห็นภาพรวมข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

แสดงข้อมูลในแผนภูมิและกราฟ
Excel สามารถแนะนำแผนภูมิและกราฟที่จะแสดงรูปแบบข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด แสดงตัวอย่างของตัวเลือกแผนภูมิและกราฟของคุณในแบบรวดเร็ว แล้วเลือกตัวเลือกที่แสดงข้อมูลเชิงลึกของคุณได้ชัดเจนที่สุด
ค้นหาแนวเรื่องที่ดีที่สุดของคุณ
ค้นหาและเปรียบเทียบวิธีการแสดงข้อมูลและเจตนาของคุณในแบบต่างๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคุณพบวิธีที่จะแสดงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบ เส้นแบบประกายไฟ แผนภูมิ และตารางไปใช้ได้ภายในคลิกเดียว
เน้นแนวโน้มและรูปแบบ
ทำให้การแสดงแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ โดยการใช้แถบ สีสัน และไอคอนต่างๆ เพื่อเน้นค่าที่สำคัญให้เห็นได้อย่างชัดเจน
แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ
แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ

มองเห็นภาพรวมข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

แสดงข้อมูลในแผนภูมิและกราฟ
Excel สามารถแนะนำแผนภูมิและกราฟที่จะแสดงรูปแบบข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด แสดงตัวอย่างของตัวเลือกแผนภูมิและกราฟของคุณในแบบรวดเร็ว แล้วเลือกตัวเลือกที่แสดงข้อมูลเชิงลึกของคุณได้ชัดเจนที่สุด
ค้นหาแนวเรื่องที่ดีที่สุดของคุณ
ค้นหาและเปรียบเทียบวิธีการแสดงข้อมูลและเจตนาของคุณในแบบต่างๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคุณพบวิธีที่จะแสดงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบ เส้นแบบประกายไฟ แผนภูมิ และตารางไปใช้ได้ภายในคลิกเดียว
เน้นแนวโน้มและรูปแบบ
ทำให้การแสดงแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ โดยการใช้แถบ สีสัน และไอคอนต่างๆ เพื่อเน้นค่าที่สำคัญให้เห็นได้อย่างชัดเจน
แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ
แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ

มองเห็นภาพรวมข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

แสดงข้อมูลในแผนภูมิและกราฟ
Excel สามารถแนะนำแผนภูมิและกราฟที่จะแสดงรูปแบบข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด แสดงตัวอย่างของตัวเลือกแผนภูมิและกราฟของคุณในแบบรวดเร็ว แล้วเลือกตัวเลือกที่แสดงข้อมูลเชิงลึกของคุณได้ชัดเจนที่สุด
ค้นหาแนวเรื่องที่ดีที่สุดของคุณ
ค้นหาและเปรียบเทียบวิธีการแสดงข้อมูลและเจตนาของคุณในแบบต่างๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคุณพบวิธีที่จะแสดงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด คุณสามารถนำการจัดรูปแบบ เส้นแบบประกายไฟ แผนภูมิ และตารางไปใช้ได้ภายในคลิกเดียว
เน้นแนวโน้มและรูปแบบ
ทำให้การแสดงแนวโน้มและรูปแบบในข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ โดยการใช้แถบ สีสัน และไอคอนต่างๆ เพื่อเน้นค่าที่สำคัญให้เห็นได้อย่างชัดเจน
แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ
แท็บเล็ตที่แสดงสเปรดชีต Excel พร้อมการแสดงตัวอย่างของแผนภูมิที่แนะนำ
หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel
หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel

หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel

เพิ่มมุมมองใหม่

การแชร์ที่ไม่ซับซ้อน
หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel
แชร์จากระบบ คลาวด์
พวกคุณทุกคนจะไม่พลาดสเปรดชีตเวอร์ชันล่าสุดเนื่องจากตามค่าเริ่มต้น OneDrive หรือ SharePoint จะจัดเก็บสเปรดชีตของคุณไว้ในระบบ คลาวด์ เพียงแค่ส่งลิงก์ไปยังไฟล์เดียวกันให้กับทุกคน ทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงสเปรดชีตดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา
ทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์
เมื่อคุณบันทึกสเปรดชีตของคุณไปยัง OneDrive คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ด้วย Excel Online
หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel
หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel

หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel

เพิ่มมุมมองใหม่

การแชร์ที่ไม่ซับซ้อน
หน้าจอพีซีที่แสดงตัวเลือกการแชร์สำหรับสเปรดชีต Excel
แชร์จากระบบ คลาวด์
พวกคุณทุกคนจะไม่พลาดสเปรดชีตเวอร์ชันล่าสุดเนื่องจากตามค่าเริ่มต้น OneDrive หรือ SharePoint จะจัดเก็บสเปรดชีตของคุณไว้ในระบบ คลาวด์ เพียงแค่ส่งลิงก์ไปยังไฟล์เดียวกันให้กับทุกคน ทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงสเปรดชีตดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา
ทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์
เมื่อคุณบันทึกสเปรดชีตของคุณไปยัง OneDrive คุณและทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ด้วย Excel Online

มี Office อยู่ทุกที่

เข้าใช้ แก้ไข และดูเอกสารจาก Windows Phone หรือเว็บของคุณ Office Mobile และ Office Online ช่วยให้คุณทำงานเสร็จลุล่วงในระหว่างเดินทาง

เริ่มการออกแบบของคุณได้อย่างรวดเร็ว

แม่แบบช่วยแสดงสไตล์และความเป็นมืออาชีพของคุณ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา เรียกดูแม่แบบ Word ที่มีมากกว่า 40 ประเภท

เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

ดูว่ามีอะไรใหม่และรับคำแนะนำแบบคลาสสิกและเคล็ดลับจากผู้เรียบเรียงงานเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารได้เช่นเดียวกับมืออาชีพ

สำรวจ Office บนอุปกรณ์ต่างๆ

iTunes, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

{"pmgControls":[{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|true||680|.pmg-pinned-end-point|500"},

{"functionName":"CustomTooltip","params":""},

{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container1|.targetBtn1|.dropDownCtn1"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container2|.targetBtn2|.dropDownCtn2"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container3|.targetBtn3|.dropDownCtn3"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container4|.targetBtn4|.dropDownCtn4"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container5|.targetBtn5|.dropDownCtn5"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container6|.targetBtn6|.dropDownCtn6"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container7|.targetBtn7|.dropDownCtn7"},{"functionName":"BtnFlyout","params":"#container8|.targetBtn8|.dropDownCtn8"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"}]}