เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Exchange

เปรียบเทียบแผน Exchange Online

Exchange Online มีให้ใช้งานเป็นบริการแบบสแตนด์อโลน หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 ที่มี Office, SharePoint และ Skype for Business ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบแผนสแตนด์อโลนสองแผน หรือคุณสามารถ เปรียบเทียบตัวเลือก Office 365
Exchange

เปรียบเทียบแผน Exchange Online

Exchange Online มีให้ใช้งานเป็นบริการแบบสแตนด์อโลน หรือเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 ที่มี Office, SharePoint และ Skype for Business ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบแผนสแตนด์อโลนสองแผน หรือคุณสามารถ เปรียบเทียบตัวเลือก Office 365.

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

{EXOp1buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี

{EXOp2buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี
กล่องจดหมายขนาดใหญ่
ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับที่เก็บข้อมูลกล่องจดหมายขนาด 50 GB และสามารถส่งข้อความที่มีขนาดสูงสุด 25 MB
มี
มี
การสนับสนุน Outlook
ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Outlook เวอร์ชันที่สนับสนุนกับ Exchange Online เพื่อใช้แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์เต็มรูปแบบ
มี
มี
การเข้าถึงผ่านเว็บ
สำหรับการเข้าถึงไคลเอ็นต์ผ่านเว็บ Outlook Web App มอบประสบการณ์การใช้งานเบราว์เซอร์ระดับพรีเมียมที่สอดคล้องกับลักษณะที่แสดงของไคลเอ็นต์ Outlook
มี
มี
ระบบเคลื่อนที่
การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์ทั้งหมดที่สามารถรับอีเมลได้ รวมถึงอุปกรณ์ Windows Phone และ Blackberry
มี
มี
ปฏิทินและที่ติดต่อที่แชร์
ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบปฏิทินเพื่อจัดกำหนดการประชุมและสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันได้ รวมถึงปฏิทินที่แชร์ กลุ่ม สมุดรายชื่อส่วนกลาง ที่ติดต่อภายนอก งาน ห้องประชุม และความสามารถในการมอบสิทธิ์
มี
มี
แอปสำหรับ Outlook
ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างแอปต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบขยายที่ทำให้แอปพลิเคชันบนเว็บของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึงปลั๊กอินได้อย่างง่ายดายสำหรับ Outlook และ Outlook Web App
มี
มี
ความปลอดภัย
กล่องจดหมายทั้งหมดจะได้รับการปกป้องด้วยการป้องกันมัลแวร์และสแปมผ่านทาง Exchange Online Protection
มี
มี
In-Place Archive
ลดความยุ่งเหยิงของกล่องจดหมายเข้าโดยย้ายข้อความเก่าไปยัง In-Place Archive
มี
มี
In-Place Hold
ใช้ In-Place Hold เพื่อเก็บรักษารายการที่ถูกลบและแก้ไขในกล่องจดหมายจากกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้และ In-Place Archive
มี
พื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด (พื้นที่จัดเก็บขนาด 50 GB ในกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัดใน In-Place Archive ของผู้ใช้)
มี
ข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
มี
การป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP)
ควบคุมข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับด้วยนโยบาย DLP ที่มีอยู่แล้วภายในโดยยึดตามมาตรฐานข้อบังคับต่างๆ เช่น PII และ PCI ซึ่งจะช่วยระบุ ตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก
มี
แสดงซ่อน
Exchange Online Plan 1

{EXOp1buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี
กล่องจดหมายขนาดใหญ่
ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับที่เก็บข้อมูลกล่องจดหมายขนาด 50 GB และสามารถส่งข้อความที่มีขนาดสูงสุด 25 MB
มี
การสนับสนุน Outlook
ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Outlook เวอร์ชันที่สนับสนุนกับ Exchange Online เพื่อใช้แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์เต็มรูปแบบ
มี
การเข้าถึงผ่านเว็บ
สำหรับการเข้าถึงไคลเอ็นต์ผ่านเว็บ Outlook Web App มอบประสบการณ์การใช้งานเบราว์เซอร์ระดับพรีเมียมที่สอดคล้องกับลักษณะที่แสดงของไคลเอ็นต์ Outlook
มี
ระบบเคลื่อนที่
การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์ทั้งหมดที่สามารถรับอีเมลได้ รวมถึงอุปกรณ์ Windows Phone และ Blackberry
มี
ปฏิทินและที่ติดต่อที่แชร์
ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบปฏิทินเพื่อจัดกำหนดการประชุมและสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันได้ รวมถึงปฏิทินที่แชร์ กลุ่ม สมุดรายชื่อส่วนกลาง ที่ติดต่อภายนอก งาน ห้องประชุม และความสามารถในการมอบสิทธิ์
มี
แอปสำหรับ Outlook
ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างแอปต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบขยายที่ทำให้แอปพลิเคชันบนเว็บของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึงปลั๊กอินได้อย่างง่ายดายสำหรับ Outlook และ Outlook Web App
มี
ความปลอดภัย
กล่องจดหมายทั้งหมดจะได้รับการปกป้องด้วยการป้องกันมัลแวร์และสแปมผ่านทาง Exchange Online Protection
มี
การเก็บถาวรในสถานที่
ลดความยุ่งเหยิงของกล่องจดหมายเข้าโดยย้ายข้อความเก่าไปยัง In-Place Archive
มี
In-Place Hold
ใช้ In-Place Hold เพื่อเก็บรักษารายการที่ถูกลบและแก้ไขในกล่องจดหมายจากกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้และ In-Place Archive
พื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด (พื้นที่จัดเก็บขนาด 50 GB ในกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัดใน In-Place Archive ของผู้ใช้)
ข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
การป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP)
ควบคุมข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับด้วยนโยบาย DLP ที่มีอยู่แล้วภายในโดยยึดตามมาตรฐานข้อบังคับต่างๆ เช่น PII และ PCI ซึ่งจะช่วยระบุ ตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก
แสดงซ่อน
Exchange Online Plan 2

{EXOp2buy|price}

ผู้ใช้/เดือน
ข้อผูกมัดรายปี
กล่องจดหมายขนาดใหญ่
ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับที่เก็บข้อมูลกล่องจดหมายขนาด 50 GB และสามารถส่งข้อความที่มีขนาดสูงสุด 25 MB
มี
การสนับสนุน Outlook
ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Outlook เวอร์ชันที่สนับสนุนกับ Exchange Online เพื่อใช้แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์เต็มรูปแบบ
มี
การเข้าถึงผ่านเว็บ
สำหรับการเข้าถึงไคลเอ็นต์ผ่านเว็บ Outlook Web App มอบประสบการณ์การใช้งานเบราว์เซอร์ระดับพรีเมียมที่สอดคล้องกับลักษณะที่แสดงของไคลเอ็นต์ Outlook
มี
ระบบเคลื่อนที่
การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์ทั้งหมดที่สามารถรับอีเมลได้ รวมถึงอุปกรณ์ Windows Phone และ Blackberry
มี
ปฏิทินและที่ติดต่อที่แชร์
ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบปฏิทินเพื่อจัดกำหนดการประชุมและสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันได้ รวมถึงปฏิทินที่แชร์ กลุ่ม สมุดรายชื่อส่วนกลาง ที่ติดต่อภายนอก งาน ห้องประชุม และความสามารถในการมอบสิทธิ์
มี
แอปสำหรับ Outlook
ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างแอปต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบขยายที่ทำให้แอปพลิเคชันบนเว็บของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึงปลั๊กอินได้อย่างง่ายดายสำหรับ Outlook และ Outlook Web App
มี
ความปลอดภัย
กล่องจดหมายทั้งหมดจะได้รับการปกป้องด้วยการป้องกันมัลแวร์และสแปมผ่านทาง Exchange Online Protection
มี
การเก็บถาวรในสถานที่
ลดความยุ่งเหยิงของกล่องจดหมายเข้าโดยย้ายข้อความเก่าไปยัง In-Place Archive
มี
In-Place Hold
ใช้ In-Place Hold เพื่อเก็บรักษารายการที่ถูกลบและแก้ไขในกล่องจดหมายจากกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้และ In-Place Archive
มี
พื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด (พื้นที่จัดเก็บขนาด 50 GB ในกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัดใน In-Place Archive ของผู้ใช้)
มี
ข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
มี
การป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP)
ควบคุมข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับด้วยนโยบาย DLP ที่มีอยู่แล้วภายในโดยยึดตามมาตรฐานข้อบังคับต่างๆ เช่น PII และ PCI ซึ่งจะช่วยระบุ ตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก
มี

{"pmgControls":[

{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},

{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}