Exchange

เปรียบเทียบแผน Exchange Online

Exchange Online พร้อมให้บริการทั้งในรูปของบริการแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 อันประกอบด้วย Office, SharePoint และ Skype for Business ก็ได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงการเปรียบเทียบแผนสแตนด์อโลนทั้งสองแบบ หรือคุณจะ เปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ ของ Office 365 ก็ได้เช่นกัน

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

{EXOp1buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
ราคานี้ไม่รวมภาษี
{EXOp2buy|price}
ผู้ใช้/เดือน
ข้อตกลงแบบรายปี
ราคานี้ไม่รวมภาษี

กล่องจดหมายขนาดใหญ่

ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับที่เก็บข้อมูลกล่องจดหมายขนาด 50 GB และสามารถส่งข้อความที่มีขนาดสูงสุด 150 MB

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การสนับสนุน Outlook

ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Outlook เวอร์ชันที่สนับสนุนกับ Exchange Online เพื่อใช้แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์เต็มรูปแบบ

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การเข้าถึงผ่านเว็บ

สำหรับการเข้าถึงไคลเอ็นต์ผ่านเว็บ Outlook บนเว็บมอบประสบการณ์การใช้งานเบราว์เซอร์ระดับพรีเมียมที่สอดคล้องกับลักษณะที่แสดงของไคลเอ็นต์ Outlook

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

แอป Outlook

ทำงานได้มากขึ้นบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตของคุณด้วยแอป Outlook สำหรับ iOS และ Android

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การจัดการกล่องขาเข้า

มุ่งความสนใจไปที่ข้อความที่สำคัญที่สุดด้วยการใช้ กองข้อความ ซึ่งจะนำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องไปใช้ในการจัดการกล่องขาเข้าของคุณและตั้งค่ากฏต่างๆ ที่ตรงกับวิธีการทำงานของคุณ

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การทำงานร่วมกันในเอกสาร

บันทึกสิ่งที่แนบมาได้ไปยัง OneDrive for Business โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์ได้โดยตรงจาก Outlook บนเว็บ

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

กลุ่ม

การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้นด้วยกลุ่ม Office 365 ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบงานของตนเอง ทำงานร่วมกันบนอุปกรณ์และเครื่องมือได้หลากหลายชนิด และใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

ปฏิทินและที่ติดต่อที่แชร์

เปรียบเทียบปฏิทินเพื่อจัดกำหนดการประชุมและสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันได้ รวมถึงปฏิทินที่แชร์ กลุ่ม สมุดรายชื่อส่วนกลาง ที่ติดต่อภายนอก งาน ห้องประชุม และความสามารถในการมอบสิทธิ์

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

แอปจากบริษัทอื่นสำหรับ Outlook

สลับระหว่างแอปต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบขยายที่ทำให้แอปพลิเคชันบนเว็บของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึงปลั๊กอินสำหรับ Outlook และ Outlook บนเว็บได้อย่างง่ายดาย

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การรักษาความปลอดภัย

กล่องจดหมายทั้งหมดจะได้รับการปกป้องด้วยการป้องกันมัลแวร์และสแปมชั้นหนึ่งผ่านทาง Exchange Online Protection

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การเก็บถาวรในสถานที่

จัดระเบียบกล่องขาเข้าของคุณโดยการย้ายข้อความเก่าไปยัง การเก็บถาวรในสถานที่ โดยอัตโนมัติ

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

In-Place Hold

ใช้ In-Place Hold เพื่อเก็บรักษารายการที่ถูกลบและแก้ไขในกล่องจดหมายจากกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้และ การเก็บถาวรในสถานที่

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

พื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัด (พื้นที่จัดเก็บขนาด 50 GB ในกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัดใน การเก็บถาวรในสถานที่ ของผู้ใช้)

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

ข้อความเสียงที่โฮสต์

ใช้ประโยชน์จากบริการ การส่งข้อความแบบรวมศูนย์ ที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง

การป้องกันการสูญหายของข้อมูล (DLP)

ควบคุมข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับด้วยนโยบาย DLP ที่มีอยู่แล้วภายในโดยยึดตามมาตรฐานข้อบังคับต่างๆ เช่น PII และ PCI ซึ่งจะช่วยระบุ ตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก

เครื่องหมายถูกที่แสดงว่ามีอะไรรวมอยู่บ้าง
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
iTunes, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×