Exchange Online

ทำงานอย่างชาญฉลาดในทุกสถานที่ด้วยอีเมลที่โฮสต์สำหรับธุรกิจ

{EXOp1buy|price}

ผู้ใช้/เดือน

(Exchange Online Plan 1)

ราคานี้ไม่รวมภาษี

เลือกแผนที่ตรงตามความต้องการของคุณ

เปรียบเทียบแผน
ภาพระยะใกล้ของข้อความอีเมลที่มี คำแนะนำนโยบาย เพื่อช่วยป้องกันการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

Exchange Online ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณด้วยความสามารถขั้นสูง การกรองมัลแวร์และสแปมช่วยปกป้องกล่องจดหมาย ความสามารถในการป้องกันการสูญหายของข้อมูลจะปกป้องผู้ใช้จากการส่งข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้ตั้งใจ เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากทั่วโลก และความสามารถในการกู้คืนจากความเสียหายที่มีประสิทธิภาพอันดับหนึ่ง ตลอดจนการตรวจสอบ Exchange Online โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงจะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณ การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% และข้อตกลงระดับการให้บริการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอีเมลของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพระยะใกล้ของหน้า แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ สำหรับการค้นหาใน Exchange Online

ควบคุมได้ตลอดเวลา

ควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณได้ตลอดเวลาพร้อมรับประโยชน์จากการโฮสต์อีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ จัดการองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยศูนย์การจัดการ Exchange พร้อมส่วนติดต่อบนเว็บที่ใช้งานง่าย เรียกใช้ eDiscovery ในสถานเพื่อค้นหาข้อมูลทั้งใน Exchange, SharePoint และ Skype for Business จากส่วนติดต่อเดียวผ่านศูนย์ eDiscovery ไอคอนคำแนะนำเครื่องมือเมื่อใช้นโยบายอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถสร้างรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับอนุมัติ บังคับการล็อก PIN และนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทออกจากโทรศัพท์มือถือที่สูญหายได้ และมีการสนับสนุนทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีพร้อมให้บริการคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพระยะใกล้ของกล่องขาเข้าของผู้ใช้ใน Outlook Web App

ใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย

ส่งอีเมลธุรกิจที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้ของคุณเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายกว่าที่เคย การปะแก้อัตโนมัติจะช่วยลดเวลาและสิ่งที่ต้องทำในการบำรุงรักษาระบบของคุณ มอบ การเก็บถาวรในสถานที่ ให้แก่ผู้ใช้เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว และให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อได้ในเบราว์เซอร์หลักๆ ทั้งหมดและอุปกรณ์ทุกเครื่อง การรวมกันกับ Outlook จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความพึงพอใจจากประสบการณ์ใช้งานอีเมลที่คุ้นเคยและสมบูรณ์ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์

บริการ Office 365 Onboarding

Office 365 FastTrack

FastTrack คือสิทธิประโยชน์ด้านบริการของลูกค้าใหม่สำหรับลูกค้า Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญในการบริการลูกค้าใหม่ของไมโครซอฟท์จะให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของลูกค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าบริการจะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อเสนอในการปรับใช้ที่มีระยะเวลาจำกัด: นอกจาก FastTrack สำหรับระยะเวลาจำกัด ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่งปรับใช้ Office 365 สามารถรับการสนับสนุนการปรับใช้เพิ่มเติม หรือให้คู่ค้าด้าน IT ชำระเงินคืนสำหรับการสนับสนุนการปรับใช้ เรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

เรื่องราวของลูกค้า

ดูว่าองค์กรอื่นๆ ใช้งาน Exchange อย่างไร

ดูกรณีศึกษา

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×