Exchange

ฟีเจอร์ยอดนิยมใน Exchange

เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้และคงความปลอดภัยให้แก่องค์กรของคุณ ไปพร้อมกับรักษาการควบคุมที่คุณต้องการ

ทดลองใช้หรือซื้อ
ภาพระยะใกล้ของหน้าในศูนย์การจัดการ Exchange ซึ่งคุณสามารถจัดการระบบอีเมลที่นี่

ควบคุมได้เสมอ

Exchange ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งโซลูชันของคุณตามความต้องการเฉพาะ และทำให้แน่ใจว่าการติดต่อสื่อสารของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอ พร้อมรักษาการควบคุมของคุณ ย้ายไปยัง Cloud ได้อย่างรวดเร็ว ปรับใช้ภายในองค์กร หรือจัดการการปรับใช้แบบไฮบริดกับกล่องจดหมายทั้งแบบออนไลน์และภายในองค์กร จัดการความสามารถต่างๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ รวมทั้งการป้องกันข้อมูลสูญหาย และ Office 365 Groups ไอคอนคำแนะนำเครื่องมือ จากศูนย์การจัดการ Exchange ที่ใช้งานง่าย การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทจะช่วยคุณจัดการ Exchange ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบสิทธิ์ของงาน ด้วยการเก็บถาวรของ Exchange กล่องจดหมายขนาดใหญ่ และนโยบายการเก็บข้อมูล ผู้ใช้ของคุณสามารถเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว และคุณสามารถควบคุมความต้องการในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับของคุณได้

ภาพระยะใกล้ของกล่องขาเข้าของผู้ใช้ใน Outlook บนเว็บที่ขับเคลื่อนโดย Exchange

ทำงานได้มากขึ้นบนอุปกรณ์ทุกชนิด

Exchange ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้มากขึ้นด้วยการช่วยจัดการปริมาณการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และช่วยให้ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกล่องจดหมายที่เน้นที่ข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องและการตั้งค่ากฎที่ตรงกับวิธีการทำงานของคุณ คุณจะสามารถทำงานได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันด้วย Office 365 Groups ไอคอนคำแนะนำเครื่องมือ ซึ่งจะเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูล และเครื่องมือที่คุณต้องการเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้มากขึ้น ด้วยกล่องเขาเข้า ปฏิทิน และการสนทนาของกลุ่ม ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบงานของตนเอง และทำให้การทำงานของกลุ่มก้าวหน้ามากขึ้น การแชร์ไฟล์กับกลุ่มเป็นเรื่องง่ายด้วย OneDrive for Business คุณสามารถเขียนร่วมกันได้ในเวลาจริง และเมื่อไฟล์มีการอัปเดต สมาชิกทั้งหมดในทีมจะได้รับการแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติ เข้าถึงเนื้อหา การสนทนา งาน หรือกำหนดการต่างๆ ได้จากอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แอป Outlook สำหรับ iOS และ Android หรือ Outlook บนเว็บ

ภาพระยะใกล้ของกล่องขาเข้าของผู้ใช้ใน Outlook บนเว็บที่ขับเคลื่อนโดย Exchange
ภาพระยะใกล้ของเคล็ดลับนโยบายในอีเมลเพื่อช่วยป้องกันการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ

ปกป้ององค์กรของคุณ

Exchange ช่วยปกป้องการสื่อสารทางธุรกิจและข้อมูลที่เป็นความลับ ทำให้การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎภายในองค์กรทำได้ง่ายยิ่งขึ้น การป้องกันการโจมตีจากไวรัส สแปม และฟิชชิ่งที่มีอยู่แล้วภายในจะช่วยปกป้องการสื่อสารของคุณ ฟีเจอร์การป้องกันการสูญหายของข้อมูล การตรวจสอบ และการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก และเคล็ดลับนโยบายใน Outlook จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายก่อนข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่ง เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับสามารถเรียกใช้ In-Place eDiscovery ระหว่าง Exchange, SharePoint และ Skype for Business ได้จากศูนย์ eDiscoveryไอคอนแนะนำเครื่องมือ เพื่อระบุ ระงับ และวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรของคุณ ข้อมูลจะยังคงอยู่ที่เดิมเสมอ คุณจึงไม่ต้องจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บแยกต่างหาก

แหล่งข้อมูล

เรื่องราวของลูกค้า

ดูว่าองค์กรอื่นๆ ใช้งาน Exchange อย่างไร

ดูกรณีศึกษา

iTunes, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×