เรื่องราวของลูกค้า Exchange

"ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ความยืดหยุ่นแก่พวกเราอย่างมาก ทำให้ชีวิตของทีมงาน IT ส่วนกลางที่ต้องพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ง่ายขึ้นมาก สามารถจัดการโซลูชันต่างๆ ได้จากทุกที่"

—Bernd Schwenk

รองประธานฝ่าย IT

ADVA Optical Networking SE

หมายเหตุ: บทความและวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้าอาจเป็นภาษาอังกฤษ

ขนาดธุรกิจ

อุตสาหกรรม