เรื่องราวของลูกค้า Exchange

"ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ความยืดหยุ่นแก่พวกเราอย่างมาก ทำให้ชีวิตของทีมงาน IT ส่วนกลางที่ต้องพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ง่ายขึ้นมาก สามารถจัดการโซลูชันต่างๆ ได้จากทุกที่"

—Bernd Schwenk

รองประธานฝ่าย IT

ADVA Optical Networking SE

หมายเหตุ: บทความและวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้าอาจเป็นภาษาอังกฤษ

ขนาดธุรกิจ

อุตสาหกรรม

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×