เรื่องราวของลูกค้า Exchange

“ศูนย์การจัดการ Exchange ให้ความยืดหยุ่นแก่พวกเราอย่างมาก ทำให้ชีวิตของทีมงาน IT ส่วนกลางที่ต้องพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันง่ายขึ้น เพราะสามารถจัดการโซลูชันต่างๆ ได้จากทุกที่” ข้อคิดเห็นโดย Bernd Schwenk รองประธานกรรมการด้าน IT ของ ADVA Optical Networking SE

ขนาดธุรกิจ

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ: บทความและวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้าอาจเป็นภาษาอังกฤษ