เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

ราคาของแผน Office 365 สำหรับภาครัฐ

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะองค์กรภาครัฐ คุณจะต้องเซ็นสัญญาและรับรองว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานภาครัฐ คือ (ก) ตัวแทนภาครัฐ กระทรวง ทบวง หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ของหน่วยงานราชการระดับรัฐหรือท้องถิ่น หรือ (ข) เขต เขตเทศบาล เครือรัฐ เมือง เขตปกครอง เทศบาลเมือง เขตชุมชน เขตปกครองท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือประเภทของหน่วยงานแยกย่อยของภาครัฐที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยและตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัย และภายในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ (ค) หน่วยงานอื่นๆ ในรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยซึ่งได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยเพื่อจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์โดยละเอียดสำหรับประเทศของคุณ
หมายเหตุสำหรับสหรัฐอเมริกา ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ: ข้อเสนอตามที่แสดงด้านล่างนี้ไม่ครอบคลุมถึงแผนชุมชน Cloud สำหรับรัฐบาล (Government Community Cloud - GCC) หรือการทดลองใช้ที่มีให้เฉพาะ ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา GCC จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ลงทะเบียนสำหรับ GCC รุ่นทดลองใช้ฟรี 30 วันที่นี่ ในการทำสิ่งนี้ คุณจะต้องติดต่อคู่ค้าหรือตัวแทนของไมโครซอฟท์เพื่อซื้อแผนชุมชน Cloud

ราคาของแผน Office 365 สำหรับภาครัฐ

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะองค์กรภาครัฐ คุณจะต้องเซ็นสัญญาและรับรองว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานภาครัฐ คือ (ก) ตัวแทนภาครัฐ กระทรวง ทบวง หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ของหน่วยงานราชการระดับรัฐหรือท้องถิ่น หรือ (ข) เขต เขตเทศบาล เครือรัฐ เมือง เขตปกครอง เทศบาลเมือง เขตชุมชน เขตปกครองท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือประเภทของหน่วยงานแยกย่อยของภาครัฐที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยและตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัย และภายในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ (ค) หน่วยงานอื่นๆ ในรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยซึ่งได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยเพื่อจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์โดยละเอียดสำหรับประเทศของคุณ
หมายเหตุสำหรับสหรัฐอเมริกา ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ: ข้อเสนอตามที่แสดงด้านล่างนี้ไม่ครอบคลุมถึงแผนชุมชน Cloud สำหรับรัฐบาล (Government Community Cloud - GCC) หรือการทดลองใช้ที่มีให้เฉพาะ ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา GCC จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ลงทะเบียนสำหรับ GCC รุ่นทดลองใช้ฟรี 30 วันที่นี่ ในการทำสิ่งนี้ คุณจะต้องติดต่อคู่ค้าหรือตัวแทนของไมโครซอฟท์เพื่อซื้อแผนชุมชน Cloud

Exchange

Online Plan 1

(สำหรับภาครัฐ)

Online Plan 1

(สำหรับภาครัฐ)

Exchange

Online Plan 2

(สำหรับภาครัฐ)

Online Plan 2

(สำหรับภาครัฐ)

Office 365

Enterprise E1

(สำหรับภาครัฐ)

Enterprise E1

(สำหรับภาครัฐ)

Office 365

Enterprise E3

(สำหรับภาครัฐ)

Enterprise E3

(สำหรับภาครัฐ)

{GovtEXOP1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtEXOP1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtEXOP2|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtEXOP2|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E3|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E3|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac ไม่เกิน 5 เครื่องต่อผู้ใช้
รวมแอป Office 2016 ใหม่สำหรับพีซีและ Mac ไว้แล้วในขณะนี้
ถูกเลือก
(รวม Access)
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้ 
ถูกเลือก
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์, IM, เสียง, วิดีโอแบบ HD และการประชุมผ่านเว็บแบบไม่จำกัด
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
ถูกเลือก
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การจัดการแอประดับองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ถูกเลือก
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเองเพื่อค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพ ใน Excel
ถูกเลือก
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ถูกเลือก
ถูกเลือก
เครื่องมือศูนย์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ถูกเลือก
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่โฮสต์ ซึ่งประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
ถูกเลือก
แสดงซ่อน
Exchange Online Plan 1
(สำหรับภาครัฐ)
{GovtEXOP1|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac ไม่เกิน 5 เครื่องต่อผู้ใช้
รวมแอป Office 2016 ใหม่สำหรับพีซีและ Mac ไว้แล้วในขณะนี้
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์, IM, เสียง, วิดีโอแบบ HD และการประชุมผ่านเว็บแบบไม่จำกัด
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
การจัดการแอประดับองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อการค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
เครื่องมือศูนย์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่โฮสต์ ซึ่งประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
แสดงซ่อน
Exchange Online Plan 2
(สำหรับภาครัฐ)
{GovtEXOP2|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac ไม่เกิน 5 เครื่องต่อผู้ใช้
รวมแอป Office 2016 ใหม่สำหรับพีซีและ Mac ไว้แล้วในขณะนี้
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์ พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์, IM, เสียง, วิดีโอแบบ HD และการประชุมผ่านเว็บแบบไม่จำกัด
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
การจัดการแอประดับองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อการค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ถูกเลือก
เครื่องมือศูนย์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่โฮสต์ ซึ่งประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
แสดงซ่อน
Office 365 Enterprise E1
(สำหรับภาครัฐ)
{GovtO365E1|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac ไม่เกิน 5 เครื่องต่อผู้ใช้
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์, IM, เสียง, วิดีโอแบบ HD และการประชุมผ่านเว็บแบบไม่จำกัด
ถูกเลือก
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
ถูกเลือก
การจัดการแอประดับองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อการค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
เครื่องมือศูนย์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่โฮสต์ ซึ่งประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
แสดงซ่อน
Office 365 Enterprise E3
(สำหรับภาครัฐ)
{GovtO365E3|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งเต็มรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote และ Skype for Business บนพีซีหรือ Mac ไม่เกิน 5 เครื่องต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
(รวม Access)
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ มากมาย
ถูกเลือก
การแชร์และการจัดเก็บไฟล์พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลสำหรับธุรกิจ ปฏิทิน และที่ติดต่อ พร้อมกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์, IM, เสียง, วิดีโอแบบ HD และการประชุมผ่านเว็บแบบไม่จำกัด
ถูกเลือก
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ ใน Office 365 โดยใช้ Office Graph
ถูกเลือก
การจัดการแอประดับองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ถูกเลือก
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อการค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
ถูกเลือก
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ถูกเลือก
เครื่องมือศูนย์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ถูกเลือก
ข้อความเสียงที่โฮสต์ ข้อความเสียงที่โฮสต์ ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่โฮสต์ ซึ่งประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
ถูกเลือก

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

อัปเดต
การสนับสนุนด้าน IT
การผสาน Active Directory
ความปลอดภัย
การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% และข้อกำหนดการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
การสนับสนุนผ่านเว็บระดับ IT และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับปัญหาร้ายแรง
การรวม Active Directory เพื่อจัดการการรับรองความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

อัปเดต
การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% และข้อกำหนดการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
การสนับสนุนด้าน IT
การสนับสนุนผ่านเว็บระดับ IT และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับปัญหาร้ายแรง
การผสาน Active Directory
การรวม Active Directory เพื่อจัดการการรับรองความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
ความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก
{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}