เลือกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

ราคาของแผน Office 365 สำหรับภาครัฐ

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะองค์กรภาครัฐ คุณจะต้องเซ็นสัญญาและรับรองว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการรับสิทธิ์และระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลา
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานภาครัฐ คือ (ก) ตัวแทนภาครัฐ กระทรวง ทบวง หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ของหน่วยงานราชการระดับรัฐหรือท้องถิ่น หรือ (ข) เขต เขตเทศบาล เครือรัฐ เมือง เขตปกครอง เทศบาลเมือง เขตชุมชน เขตปกครองท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือประเภทของหน่วยงานแยกย่อยของภาครัฐที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยและตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัย และภายในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ (ค) หน่วยงานอื่นๆ ในรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยซึ่งได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยเพื่อจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์โดยละเอียดสำหรับประเทศของคุณ

ราคาของแผน Office 365 สำหรับภาครัฐ

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะองค์กรภาครัฐ คุณจะต้องเซ็นสัญญาและรับรองว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์ ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการรับสิทธิ์และระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลา
โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานภาครัฐ คือ (ก) ตัวแทนภาครัฐ กระทรวง ทบวง หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ของหน่วยงานราชการระดับรัฐหรือท้องถิ่น หรือ (ข) เขต เขตเทศบาล เครือรัฐ เมือง เขตปกครอง เทศบาลเมือง เขตชุมชน เขตปกครองท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือประเภทของหน่วยงานแยกย่อยของภาครัฐที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยและตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจศาลของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัย และภายในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ (ค) หน่วยงานอื่นๆ ในรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยซึ่งได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งตามกฎหมายของรัฐที่ลูกค้าพักอาศัยเพื่อจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์โดยละเอียดสำหรับประเทศของคุณ

Exchange

Online Plan 1

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Online Plan 1

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Exchange

Online Plan 2

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Online Plan 2

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Office 365

Enterprise E1

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Enterprise E1

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Office 365

Enterprise E3

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

Enterprise E3

(ราคาสำหรับภาครัฐ)

{GovtEXOP1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtEXOP1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtEXOP2|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtEXOP2|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E1|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E3|price}
ผู้ใช้/เดือน
{GovtO365E3|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
  • แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Lync บนพีซีและ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office Online
Word, Excel, PowerPoint และอีกมากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ที่เก็บไฟล์และการแชร์
พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
ถูกเลือก
อีเมลระดับธุรกิจ
รวมทั้งปฏิทินและที่ติดต่อพร้อมด้วยกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์,
IM และการประชุมผ่านวิดีโอแบบ HD ที่ไม่จำกัด มี Lync App ด้วย
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
พร้อมด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้เอง
ถูกเลือก
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคม
ช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ
ระหว่าง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง
ค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
ถูกเลือก
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล
การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ถูกเลือก
ถูกเลือก
ศูนย์ eDiscovery
เครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ถูกเลือก
การจัดการแอประดับองค์กร
นโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ถูกเลือก
ขข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
ถูกเลือก
แสดงซ่อน
Exchange Online Plan 1
(ราคาสำหรับภาครัฐ)
{GovtEXOP1|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Lync บนพีซีและ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office Online
Word, Excel, PowerPoint และอีกมากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
ที่เก็บไฟล์และการแชร์
พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
อีเมลระดับธุรกิจ
รวมทั้งปฏิทินและที่ติดต่อพร้อมด้วยกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์,
IM และการประชุมผ่านวิดีโอแบบ HD ที่ไม่จำกัด มี Lync App ด้วย
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
พร้อมด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้เอง
เครือข่ายสังคม
ช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ
ระหว่าง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง
ค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล
การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ศูนย์ eDiscovery
เครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การจัดการแอประดับองค์กร
นโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ขข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
แสดงซ่อน
Exchange Online Plan 2
(ราคาสำหรับภาครัฐ)
{GovtEXOP2|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Lync บนพีซีและ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office Online
Word, Excel, PowerPoint และอีกมากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้น
ที่เก็บไฟล์และการแชร์
พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
อีเมลระดับธุรกิจ
รวมทั้งปฏิทินและที่ติดต่อพร้อมด้วยกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์,
IM และการประชุมผ่านวิดีโอแบบ HD ที่ไม่จำกัด มี Lync App ด้วย
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
พร้อมด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้เอง
เครือข่ายสังคม
ช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ
ระหว่าง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง
ค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล
การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ถูกเลือก
ศูนย์ eDiscovery
เครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การจัดการแอประดับองค์กร
นโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ขข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
แสดงซ่อน
Office 365 Enterprise E1
(ราคาสำหรับภาครัฐ)
{GovtO365E1|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Lync บนพีซีและ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office Online
Word, Excel, PowerPoint และอีกมากมาย
ถูกเลือก
ที่เก็บไฟล์และการแชร์
พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลระดับธุรกิจ
รวมทั้งปฏิทินและที่ติดต่อพร้อมด้วยกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์,
IM และการประชุมผ่านวิดีโอแบบ HD ที่ไม่จำกัด มี Lync App ด้วย
ถูกเลือก
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
พร้อมด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้เอง
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคม
ช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ
ระหว่าง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ถูกเลือก
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง
ค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล
การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ศูนย์ eDiscovery
เครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
การจัดการแอประดับองค์กร
นโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ขข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
แสดงซ่อน
Office 365 Enterprise E3
(ราคาสำหรับภาครัฐ)
{GovtO365E3|price}
ผู้ใช้/เดือน
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
ไม่จำกัด
แอปพลิเคชัน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, Access และ Lync บนพีซีและ Mac สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์
สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง
ถูกเลือก
Office Online
Word, Excel, PowerPoint และอีกมากมาย
ถูกเลือก
ที่เก็บไฟล์และการแชร์
พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บ 1 TB ต่อผู้ใช้
ถูกเลือก
อีเมลระดับธุรกิจ
รวมทั้งปฏิทินและที่ติดต่อพร้อมด้วยกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB
ถูกเลือก
การประชุมแบบออนไลน์,
IM และการประชุมผ่านวิดีโอแบบ HD ที่ไม่จำกัด มี Lync App ด้วย
ถูกเลือก
ไซต์อินทราเน็ตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
พร้อมด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้เอง
ถูกเลือก
เครือข่ายสังคม
ช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ถูกเลือก
ปรับแต่งการค้นหาและการค้นพบในแบบที่คุณต้องการ
ระหว่าง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ถูกเลือก
ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง
ค้นพบ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Excel
ถูกเลือก
การปฏิบัติตามข้อบังคับและการป้องกันข้อมูล
การระงับตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ถูกเลือก
ศูนย์ eDiscovery
เครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ถูกเลือก
การจัดการแอประดับองค์กร
นโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ถูกเลือก
ขข้อความเสียงที่โฮสต์
ใช้ประโยชน์จากบริการการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยการรับสาย ส่วนติดต่อผู้ใช้เมื่อมีการโทรเข้า และความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติของบริษัท
ถูกเลือก

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย

  • การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% และข้อกำหนดการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
  • การสนับสนุนผ่านเว็บระดับ IT และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับปัญหาร้ายแรง
  • การรวม Active Directory เพื่อจัดการการรับรองความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก
  • ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์
{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}