แผน Office 365 Government

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในฐานะขององค์กรรัฐบาล คุณจะต้องเซ็นสัญญาและพิสูจน์ว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์
Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์
โดยทั่วไป องค์กรรัฐบาลได้แก่ (a) หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ฝ่าย หน่วย หรือองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลมลรัฐ หรือ (b) เขตปกครอง เขตเทศบาล เครือรัฐ นคร เทศบาล เมือง เขตชุมชน เขตที่ตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ หรือหน่วยงานย่อย ในประเภทที่คล้ายคลึงกันซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้า และตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจแห่งรัฐและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า หรือ (c) หน่วยงานอื่นใดในรัฐของลูกค้าซึ่งได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้าในการซื้อภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับประเทศของคุณ
ข้อเปรียบเทียบแผน Office 365 Government
ฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดฟีเจอร์และอื่นๆ สำหรับ Exchange Online (แผน 1) (ราคาสำหรับภาครัฐ)

รายละเอียดฟีเจอร์และอื่นๆ สำหรับ Exchange Online (แผน 2) (ราคาสำหรับภาครัฐ)

รายละเอียดฟีเจอร์และอื่นๆ สำหรับ Office 365 Enterprise E1 (ราคาสำหรับภาครัฐ)

รายละเอียดฟีเจอร์และอื่นๆ สำหรับ Office 365 Enterprise E3 (ราคาสำหรับภาครัฐ)

รายละเอียดฟีเจอร์และอื่นๆ สำหรับ Office 365 Enterprise E5 (ราคาสำหรับภาครัฐ)

ฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน Office ที่ได้รับการติดตั้งสมบูรณ์ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ OneNote บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งคน คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ Publisher และ Access และความเข้ากันได้ของ Office 365 กับแอป Office เวอร์ชันก่อนหน้า
รวมแอป Office เวอร์ชันล่าสุดสำหรับพีซีและ Mac ไว้แล้ว
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
(รวม Access)
รวมฟีเจอร์นี้
(รวม Access)
ฟีเจอร์ Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ อีกมากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้นดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้นรวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ การแชร์ไฟล์และที่เก็บข้อมูลบน OneDrive อย่างน้อย 1 TB คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive for Business
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดของ OneDrive for Business
รวมฟีเจอร์นี้
ที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดของ OneDrive for Business
ฟีเจอร์ อีเมล ปฏิทิน และผู้ติดต่อ ระดับนักธุรกิจ คำแนะนำเครื่องมือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้ากับ Office 365
กล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GBกล่องจดหมายเข้าขนาด 100 GBกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GBกล่องจดหมายเข้าขนาด 100 GBกล่องจดหมายเข้าขนาด 100 GB
ฟีเจอร์ การประชุมออนไลน์ไม่จำกัด การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการประชุมผ่านวิดีโอ HD รวมแอป Skype for Business คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความสามารถและความพร้อมใช้งานของ Skype for Business สำหรับ Mac
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ ให้ข้อมูลและเชื่อมโยงกับ พนักงานด้วยอินทราเน็ตของ SharePoint และเชื่อมสมาชิกในทีมไปยังเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนงานต่างๆ ด้วยทีมของ SharePoint
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ การค้นหาและสืบค้นข้อมูลทีปรับแต่งให้เป็นแบบส่วนบุคคล ทั่วทั้ง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ การจัดการแอปภายในองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล และการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพใน Excel
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ การป้องกันข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ การพักตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
เครื่องมือศูนย์ ฟีเจอร์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ ข้อความเสียง การสนับสนุนข้อความเสียงที่โฮสต์ พร้อมด้วยความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติ
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ การสื่อสารแบบครบวงจร สำหรับการโทรออกโดยใช้พีซี และปรับปรุงหรือแทนที่ระบบโทรศัพท์แบบ PBX ด้วยความสามารถการโทรระดับองค์กรของ Skype for Business Server 2015 ลูกค้าที่ต้องการใช้ คำแนะนำเครื่องมือที่มีความต้องการสำหรับการโทรสนทนาใน Skype for Business
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ Advanced eDiscovery ที่มีการเขียนโค้ดเชิงทำนายและการวิเคราะห์ข้อความ
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ Advanced Threat Protection ช่วยป้องกันข้อมูลของคุณจากมัลแวร์และไวรัสและปกป้องระบบส่งข้อความของคุณ
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ เครื่องมือการวิเคราะห์ สำหรับข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลและส่วนองค์กรด้วย Power BI Pro และ MyAnalyrics
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ PSTN conferencing ทำให้ผู้ที่ได้รับเชิญสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype for Business โดยการโทรเข้าจากโทรศัพท์ใช้สายหรือโทรศัพท์มือถือได้
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ Cloud PBX สำหรับการจัดการการโทรด้วยระบบคลาวด์ เพื่อโทรออก รับสาย และโอนสายผ่านอุปกรณ์หลายชนิด
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ จำนวนผู้ใช้สูงสุด
จำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online (Plan 1) สำหรับภาครัฐ นั้นไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online (Plan 2) สำหรับภาครัฐ นั้นไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Office 365 Enterprise E1 สำหรับภาครัฐ นั้นไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Office 365 Enterprise E3 สำหรับภาครัฐ นั้นไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Office 365 Enterprise E4 สำหรับภาครัฐ นั้นไม่จำกัด
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ถึง 99.9% พร้อมข้อกำหนดการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับประกันการคืนเงิน
การสนับสนุนผ่านเว็บด้าน IT และการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับปัญหาที่ร้ายแรง
การรวมเข้ากับ Active Directory เพื่อให้จัดการข้อมูลประจำตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก

ข้อกำหนดในการรับสิทธิ์

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในฐานะขององค์กรรัฐบาล คุณจะต้องเซ็นสัญญาและพิสูจน์ว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์
Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์
โดยทั่วไป องค์กรรัฐบาลได้แก่ (a) หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ฝ่าย หน่วย หรือองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลมลรัฐ หรือ (b) เขตปกครอง เขตเทศบาล เครือรัฐ นคร เทศบาล เมือง เขตชุมชน เขตที่ตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ หรือหน่วยงานย่อย ในประเภทที่คล้ายคลึงกันซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้า และตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจแห่งรัฐและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า หรือ (c) หน่วยงานอื่นใดในรัฐของลูกค้าซึ่งได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้าในการซื้อภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับประเทศของคุณ