แผน Office 365 Government

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในฐานะขององค์กรรัฐบาล คุณจะต้องเซ็นสัญญาและพิสูจน์ว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์
Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์
โดยทั่วไป องค์กรรัฐบาลได้แก่ (a) หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ฝ่าย หน่วย หรือองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลมลรัฐ หรือ (b) เขตปกครอง เขตเทศบาล เครือรัฐ นคร เทศบาล เมือง เขตชุมชน เขตที่ตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ หรือหน่วยงานย่อย ในประเภทที่คล้ายคลึงกันซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้า และตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจแห่งรัฐและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า หรือ (c) หน่วยงานอื่นใดในรัฐของลูกค้าซึ่งได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้าในการซื้อภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับประเทศของคุณ
ข้อเปรียบเทียบแผน Office 365 Government
ฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งาน

Exchange Online (Plan 1) (ราคาสำหรับภาครัฐ) รายละเอียดฟีเจอร์ และอื่นๆ

Exchange Online (Plan 2) (ราคาสำหรับภาครัฐ) รายละเอียดฟีเจอร์ และอื่นๆ

Office 365 Enterprise E1 (ราคาสำหรับภาครัฐ) รายละเอียดฟีเจอร์ และอื่นๆ

Office 365 Enterprise E3 (ราคาสำหรับภาครัฐ) รายละเอียดฟีเจอร์ และอื่นๆ

Office 365 Enterprise E4 (ราคาสำหรับภาครัฐ) รายละเอียดฟีเจอร์ และอื่นๆ

ฟีเจอร์แอปพลิเคชัน Office ที่ได้รับการติดตั้งสมบูรณ์ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher และ OneNote บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่องต่อผู้ใช้หนึ่งคน คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ Publisher และ Access และความเข้ากันได้ของ Office 365 กับแอป Office เวอร์ชันก่อนหน้า
รวมแอป Office 2016 ใหม่สำหรับพีซีและ Mac ไว้แล้วในขณะนี้
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
(รวม Access)
รวมฟีเจอร์นี้
(รวม Access)
ฟีเจอร์Office บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ สำหรับประสบการณ์การใช้งาน Office ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์บนแท็บเล็ตสูงสุด 5 เครื่องและโทรศัพท์สูงสุด 5 เครื่อง คำแนะนำเครื่องมือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแอป Office 365 สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เข้ากันได้
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์Office เวอร์ชันออนไลน์ ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ อีกมากมาย
ดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้นดูเฉพาะสิ่งที่แนบมาเท่านั้นรวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ที่เก็บไฟล์และการแชร์ พร้อมที่เก็บ 1 TB/ผู้ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์อีเมล ปฏิทิน และผู้ติดต่อ ระดับนักธุรกิจ ที่มีกล่องจดหมายเข้าขนาด 50 GB คำแนะนำเครื่องมือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้ากับ Office 365
รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์การประชุมออนไลน์ไม่จำกัด การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการประชุมผ่านวิดีโอ HD รวมแอป Skype for Business คำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับความสามารถและความพร้อมใช้งานของ Skype for Business สำหรับ Mac
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ไซต์อินทราเน็ตสำหรับทีมของคุณ พร้อมการตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถกำหนดเองได้
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์เครือข่ายสังคมภายในองค์กร จะช่วยให้พนักงานที่อยู่คนละแผนกและต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์การค้นหาและสืบค้นข้อมูลทีปรับแต่งให้เป็นแบบส่วนบุคคล ทั่วทั้ง Office 365 โดยใช้ Office Graph
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์การจัดการแอปภายในองค์กร ด้วยนโยบายกลุ่ม ระบบตรวจสอบและส่งข้อมูล และการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่แชร์
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ข่าวกรองธุรกิจแบบบริการตนเอง เพื่อค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพใน Excel
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์การป้องกันข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ การพักตามกฎหมาย การจัดการสิทธิ์ และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลและไฟล์
ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ เครื่องมือศูนย์ eDiscovery Center สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์ข้อความเสียง การสนับสนุนข้อความเสียงที่โฮสต์ พร้อมด้วยความสามารถการเข้าร่วมอัตโนมัติ
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
ฟีเจอร์การสื่อสารแบบครบวงจร สำหรับการโทรออกโดยใช้พีซี และปรับปรุงหรือแทนที่ระบบโทรศัพท์แบบ PBX ด้วยความสามารถการโทรระดับองค์กรของ Skype for Business Server 2015 ลูกค้าที่ต้องการใช้ คำแนะนำเครื่องมือที่มีความต้องการสำหรับการโทรสนทนาใน Skype for Business
ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้ไม่รวมฟีเจอร์นี้รวมฟีเจอร์นี้
จำนวนผู้ใช้สูงสุด
จำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online Plan 1 (ราคาสำหรับภาครัฐ) นั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online Plan 2 (ราคาสำหรับภาครัฐ) นั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online Enterprise E 1 (ราคาสำหรับภาครัฐ) นั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online Enterprise E 3 (ราคาสำหรับภาครัฐ) นั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุดของ Exchange Online Enterprise E 4 (ราคาสำหรับภาครัฐ) นั้น ไม่จำกัด
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}

แผน Office 365 ด้านบนทั้งหมดประกอบด้วย:

การรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ถึง 99.9% พร้อมข้อกำหนดการให้บริการ (SLA) ที่ได้รับประกันการคืนเงิน
การสนับสนุนผ่านเว็บด้าน IT และการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับปัญหาที่ร้ายแรง
การรวมเข้ากับ Active Directory เพื่อให้จัดการข้อมูลประจำตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก

ข้อกำหนดในการรับสิทธิ์

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในฐานะขององค์กรรัฐบาล คุณจะต้องเซ็นสัญญาและพิสูจน์ว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิ์
Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและระงับการบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์
โดยทั่วไป องค์กรรัฐบาลได้แก่ (a) หน่วยงานของรัฐ สำนักงาน ฝ่าย หน่วย หรือองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลมลรัฐ หรือ (b) เขตปกครอง เขตเทศบาล เครือรัฐ นคร เทศบาล เมือง เขตชุมชน เขตที่ตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ หรือหน่วยงานย่อย ในประเภทที่คล้ายคลึงกันซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้า และตั้งอยู่ภายในเขตอำนาจแห่งรัฐและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า หรือ (c) หน่วยงานอื่นใดในรัฐของลูกค้าซึ่งได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามกฎหมายแห่งรัฐของลูกค้าในการซื้อภายใต้สัญญาของรัฐ อ่านข้อกำหนดสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับประเทศของคุณ