Choose your billing country/region:

เปรียบเทียบตัวเลือก Lync

Lync Server
2013
Lync Online
แผน 1
Lync Online
แผน 2
ราคานี้ไม่รวมภาษีค้นหาคู่ค้า{LyncOP1Buy|price} ผู้ใช้/เดือน{LyncOP2Buy|price} ผู้ใช้/เดือน
ลองใช้เลยซื้อซื้อ
การแสดงตัวออนไลน์แบบสมบูรณ์, IM (แบบ 1:1 และหลายฝ่าย), การทำงานร่วมกับ Microsoft Officeรวมรวมรวม
การติดต่อกับภายนอกด้วย IM/P บน Cloud สาธารณะกับ Windows liveรวมรวมรวม
การเชื่อมต่อ Skypeความสามารถใหม่ความสามารถใหม่ความสามารถใหม่
การสนทนาแบบถาวรความสามารถใหม่
การโทร Lync กับ Lync (เสียงและวิดีโอ HD, แบบ 1:1)รวมรวมรวม
การค้นหาทักษะ (จำเป็นต้องมี SharePoint Server)รวม
การแชร์เดสก์ท็อป แอปพลิเคชัน และไวท์บอร์ดรวมรวม
การแชร์เสียง/วิดีโอ/เนื้อหาแบบหลายฝ่าย (3+) (ตามกำหนดการและเฉพาะกิจ)รวมรวม
ตัวควบคุมการประชุม (ผู้จัดการประชุม, ประสบการณ์การใช้ล็อบบี้, เข้าร่วมจาก)รวมรวม
การจดบันทึกย่อในการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขึ้นด้วยการแชร์ OneNoteความสามารถใหม่ความสามารถใหม่
การประชุมทางเสียงของ Lyncรวม
การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงอื่นๆรวม
วิดีโอแบบหลายฝ่ายของ Lyncความสามารถใหม่ความสามารถใหม่
การใช้งาน Enterprise Voice (รวมการแกะรอยการโทรที่เป็นอันตราย, E911, การพักสาย)รวม
ไคลเอ็นต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Lyncรวมรวมรวม
Lync Web Appความสามารถใหม่ความสามารถใหม่
ความสามารถใหม่ความสามารถใหม่ลองใช้เลยซื้อซื้อ
ค้นหาคู่ค้า{LyncOP1Buy|price} ผู้ใช้/เดือน{LyncOP2Buy|price} ผู้ใช้/เดือน
Lync Server
2013
Lync Online
แผน 1
Lync Online
แผน 2