ดาวน์โหลด Microsoft Teams บนทุกอุปกรณ์

เชื่อมต่อ Teams ได้จากทุกที่ด้วยอุปกรณ์ Windows, Mac, iOS และ Android หรือนำผู้เข้าร่วมระยะไกลเข้าสู่พื้นที่การประชุมทุกขนาดด้วย Teams

Photograph of Teams conversation on a mobile and desktop device