ความต้องการของระบบสำหรับ Office ใหม่

ก่อนที่คุณจะติดตั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2013 เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามความต้องการของระบบขั้นต่ำหรือสูงกว่าความต้องการของระบบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือไม่

แผนการสมัครใช้งาน Office 365

แผนการสมัครใช้งาน Office 365 มีไว้สำหรับการใช้งานบนพีซีหรือ Mac หลายๆ เครื่อง และรวมถึงบริการ Cloud ด้วย

สำหรับการใช้งานที่บ้าน

{ "pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"}, {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"}]}
แสดงซ่อน
Office 365 Home
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
พีซี: ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
Mac: ตัวประมวลผลของ Intel
หน่วยความจำ
พีซี: RAM 1 GB (32 บิต); RAM 2 GB (64 บิต)
Mac: RAM 4 GB สำหรับ Office 2016 for Mac และ RAM 1 GB สำหรับ Office for Mac 2011
ฮาร์ดดิสก์
พีซี: เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
Mac: รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ 6 GB สำหรับ Office 2016 for Mac และ รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ 2.5 GB สำหรับ Office for Mac 2011
จอแสดงผล
พีซี: ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
Mac: ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
พีซี: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
Mac: Office 2016 for Mac จำเป็นต้องใช้ Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า Office for Mac 2011 จำเป็นต้องใช้ Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office 365 Personal
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
พีซี: ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
Mac: ตัวประมวลผลของ Intel
หน่วยความจำ
พีซี: RAM 1 GB (32 บิต); RAM 2 GB (64 บิต)
Mac: RAM 4 GB สำหรับ Office 2016 for Mac และ RAM 1 GB สำหรับ Office for Mac 2011
ฮาร์ดดิสก์
พีซี: เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
Mac: รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ 6 GB สำหรับ Office 2016 for Mac และ รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ 2.5 GB สำหรับ Office for Mac 2011
จอแสดงผล
พีซี: ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
Mac: ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
พีซี: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
Mac: Office 2016 for Mac จำเป็นต้องใช้ Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office 365 University
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
พีซี: ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
Mac: ตัวประมวลผลของ Intel
หน่วยความจำ
พีซี: RAM 1 GB (32 บิต); RAM 2 GB (64 บิต)
Mac: RAM 4 GB สำหรับ Office 2016 for Mac และ RAM 1 GB สำหรับ Office for Mac 2011
ฮาร์ดดิสก์
พีซี: เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
Mac: รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ 6 GB สำหรับ Office 2016 for Mac และ รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ 2.5 GB สำหรับ Office for Mac 2011
จอแสดงผล
พีซี: ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
Mac: ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
พีซี: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
Mac: Office 2016 for Mac จำเป็นต้องใช้ Mac OS X 10.10 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า Office for Mac 2011 จำเป็นต้องมี Mac OS X 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

สำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ สำหรับการศึกษา และสำหรับหน่วยงานรัฐ

ความต้องการของระบบสำหรับแผน Office 365 ทั้งหมดสำหรับธุรกิจ สำหรับการศึกษา และสำหรับหน่วยงานรัฐแสดงรายการไว้ที่นี่

ชุดโปรแกรม Office 2013

ชุดโปรแกรม Office 2013 สำหรับการใช้งานที่บ้านบนพีซีหนึ่งเครื่อง และไม่รวมบริการ Cloud ชุดโปรแกรม Office 2013 สำหรับธุรกิจอาจวางจำหน่ายสำหรับผู้ใช้หลายคนผ่านทาง Microsoft Volume Licensing

สำหรับการใช้งานที่บ้าน

แสดงซ่อน
Office Home & Student 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office Home & Business 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต) แนะนำสำหรับฟีเจอร์ด้านกราฟิก, Outlook Instant Search และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางอย่าง
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 และ/หรือ Microsoft SharePoint Foundation 2010
ฟีเจอร์บางชนิดต้องการ Windows Search 4.0
ฟังก์ชันการทำงานการรู้จำเสียงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ติดกับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสียงออก
โทรสารอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งานบน Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic หรือ Windows Vista Home Premium
ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึง Windows 2003 Server ที่มี SP1 หรือใหม่กว่าซึ่งใช้งานบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office for Mac Home and Student 2011 & Office for Mac Home and Business 2011
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ตัวประมวลผล Intel
หน่วยความจำ
แนะนำ RAM ขนาด 1 GB
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 2.5 GB รูปแบบฮาร์ดดิสก์ HFS+ (หรือที่เรียกว่าMac OS Extended หรือ HFS Plus)
จอแสดงผล
จอภาพที่มีความละเอียด 1280 x 768 หรือสูงกว่า
ระบบปฏิบัติการ
Mac OS X เวอร์ชัน 10.6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
อื่นๆ
ไดรฟ์ดีวีดีหรือการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายท้องถิ่น (ถ้าคุณกำลังติดตั้งบนเครือข่าย)
อาจจำเป็นต้องมีรายการหรือบริการเพิ่มเติมเพื่อใช้กับฟีเจอร์บางชนิด
 • ฟังก์ชันการทำงานออนไลน์บางอย่างจำเป็นต้องใช้บัญชี Microsoft
 • Outlook® และฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียม)
 • Exchange ที่สนับสนุนใน Outlook 2011 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange 2007 SP1 RU4 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 • เข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 • การเขียนร่วมจำเป็นต้องใช้ SharePoint 2010 หรือบัญชี Microsoft

สำหรับธุรกิจ

แสดงซ่อน
Office Standard 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office Professional 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Exchange Server 2007 หรือใหม่กว่า Microsoft SharePoint Server 2007 หรือใหม่กว่า และ/หรือ Windows Server 2003 ที่มี SP1 หรือใหม่กว่าซึ่งใช้งานบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
ฟีเจอร์บางอย่างจำเป็นต้องมี Exchange 15 หรือ Lync 15 หรือ Skype for Business
ฟีเจอร์การใช้หมึกบางอย่างจำเป็นต้องมี Windows 7 หรือ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการรู้จำเสียงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ติดกับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสียงออก
ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึง Windows 2003 Server ที่มี SP1 หรือใหม่กว่าซึ่งใช้งานบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
ปฏิทินแบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
บัญชี Microsoft
ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Skype
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
แสดงซ่อน
Office Professional Plus 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ แอปต่างๆ ของ Office และการเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกต่างๆ อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบของคุณ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

ผลิตภัณฑ์ Office Server

แอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลน

แสดงซ่อน
Word 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เบราว์เซอร์
เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหัรบ Office 2013 และ Office 365 (รวมถึงเบราว์เซอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้การเล่นวิดีโอ Word)
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
การเขียนร่วมจำเป็นต้องใช้ SharePoint Foundation 2013 และบัญชี Microsoft สำหรับ OneDrive อาจจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติมมากกว่าที่แสดงไว้ที่นี่
แสดงซ่อน
PowerPoint 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
แสดงซ่อน
Excel 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Excel 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
เมื่อต้องการใช้ PowerPivot คุณต้องมี .NET 3.5 หรือ .NET 4.0 และ RAM อย่างน้อย 2 GB
เมื่อต้องการใช้ Excel 2013 ร่วมกับ Add-in Power View คุณต้องมี Silverlight 5.0 ติดตั้งอยู่และต้องมี RAM อย่างน้อย 2 GB
แสดงซ่อน
OneNote 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ OneNote 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
แสดงซ่อน
Outlook 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Outlook 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
สำหรับการรวมกับ Exchange: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ Outlook 2013 กับ Exchange เวอร์ชันที่สนับสนุน ได้แก่ Exchange 2007, Exchange 2010 หรือ Exchange Server 2013 Outlook 2013 ไม่สนับสนุนใน Exchange 2003

สำหรับการรวมเข้ากับ Microsoft Exchange Server 2013 และ Lync Server 2013 (ตัวเลือก):

 • ฟีเจอร์บางชนิดจำเป็นต้องมี Exchange Server 2013 และ Lync Server 2013
 • สำหรับรายการฟีเจอร์ใหม่บางอย่างของ Outlook 2013 ที่ใช้งานร่วมกับ Microsoft Exchange Server 2013 ได้ ให้ดูที่ มีอะไรใหม่ใน Outlook 2013

สำหรับการรวมกับ Microsoft Lync (ทางเลือก): Skype for Business 2015, Lync 2013, Lync 2010 และ Office Communicator 2007 R2 ได้รับการสนับสนุนใน Outlook 2013 Office Communicator 2005 และ Office Communicator 2007 ไม่ได้รับการสนับสนุน
ฟีเจอร์การใช้หมึกบางอย่างจำเป็นต้องมี Windows 7 หรือ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการรู้จำเสียงจำเป็นต้องมีไมโครโฟนที่ติดกับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสียงออก
ฟีเจอร์การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลจำเป็นต้องมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 2003 Server ที่มี SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012 และบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows
ปฏิทินแบบไดนามิกจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Exchange Server 2010 หรือ Exchange Server 2007, SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, หรือ Windows Server 2003 ที่มี SP1 ซึ่งใช้งาน Windows SharePoint Services
บัญชี Microsoft
แสดงซ่อน
Publisher 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
แสดงซ่อน
Access 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Access 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
แสดงซ่อน
InfoPath 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ InfoPath 2013 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมีค่าธรรมเนียม
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ฟังก์ชันการทำงานการค้นหาทันทีจำเป็นต้องมี Windows Search 4.0
สถานการณ์สำหรับความสามารถในการโปรแกรมจำเป็นต้องใช้ .NET 4.0
แสดงซ่อน
Lync 2013
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำ
RAM 2 GB
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
ฮาร์ดแวร์กราฟิก
 • สนับสนุนสำหรับ Application Programming Interface (API) สำหรับ Microsoft DirectX 9
 • หน่วยความจำกราฟิกขั้นต่ำ 128 เมกะไบต์ (MB)
 • โปรแกรมควบคุม Windows Display Driver Model
 • รูปแบบที่มีความสามารถ 32 บิตต่อพิกเซล
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7 หรือ Windows 8
ข้อมูลและเสียง
ขั้นต่ำ 1.6 กิกะเฮิร์ทซ์ (GHz) หรือตัวประมวลผลที่เร็วกว่า เราขอแนะนำ 2.0กิกะเฮิร์ทซ์ (32 บิตหรือ 64 บิต)
วิดีโอ
 • สำหรับ VGA: ตัวประมวลผล Dual core 1.9 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า
 • สำหรับความละเอียดสูง: ตัวประมวลผล Qual core 2.0 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า
แหล่งวิดีโอ
กล้องวิดีโอ USB 2.0 หรืออุปกรณ์ Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
การประชุม
 • อุปกรณ์การประชุม Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
 • ตัวประมวลผลขั้นต่ำ 2.0 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่า
ระบบโทรศัพท์
 • ไมโครโฟนและลำโพง ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เทียบเท่า
 • โทรศัพท์:
แสดงซ่อน
Visio 2013 (Standard, Professional, Premium)
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
คอมพิวเตอร์และตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 บิตหรือ x64 บิตที่มี SSE2 ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ขึ้นไป
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
ฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768
กราฟิก
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10
ระบบปฏิบัติการ
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
อื่นๆ
ฟีเจอร์แบบมัลติทัชมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์แบบสัมผัส ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
แสดงซ่อน
Project 2013 (Standard, Professional)
ส่วนประกอบ
ความต้องการ
ตัวประมวลผล
ตัวประมวลผล x86 หรือ x64 บิต ความเร็ว 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่าที่มีชุดคำสั่ง SSE2
ระบบปฏิบัติการ
Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
หน่วยความจำ
RAM 1 GB (32 บิต), RAM 2 GB (64 บิต)
เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์
เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 3.0 GB
จอแสดงผล
การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 10 และความละเอียด 1024 x 576
เวอร์ชันของ .Net
3.5, 4.0 หรือ 4.5
มัลติทัช
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบสัมผัสเพื่อใช้ฟังก์ชันการทำงานมัลติทัช ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อินพุทที่สามารถเข้าถึงได้ ฟีเจอร์การสัมผัสแบบใหม่ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับ Windows 8
ความต้องการของระบบเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ ฟีเจอร์บางชนิดอาจจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์


หมายเหตุ: ความต้องการของระบบจะถูกปัดเศษขึ้นไปใกล้กับขนาด 0.5 GB ตัวอย่างเช่น ถ้าเราทราบว่าเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันคือ 1.99 GB เราจะแนะนำเนื้อที่ว่างบนดิสก์เป็น 2.5 GB ความต้องการระบบของฮาร์ดดิสก์ของเราจะมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อที่ว่างจริงๆ ที่ใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ของเรา


ตัวประมวลผลกราฟิกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟีเจอร์บางชนิด เช่น การวาดตาราง Excel 2013 หรือการเปลี่ยน ภาพเคลื่อนไหว และการรวมวิดีโอใน PowerPoint 2013 การใช้งานตัวประมวลผลกราฟิกกับ Office 2013 จำเป็นต้องมีตัวประมวลผลกราฟิกที่ใช้งาน Microsoft DirectX 10 ที่มีหน่วยความจำวิดีโอ 64 MB ตัวประมวลผลเหล่านี้มีให้ใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2007 คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้จะมีตัวประมวลผลกราฟิกที่ได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณหรือผู้ใช้ของคุณไม่มีตัวประมวลผลกราฟิก คุณยังคงสามารถใช้งาน Office 2013 ได้

อุปกรณ์เคลื่อนที่

Windows: เวอร์ชัน Office 2013 สำหรับ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher และ Access จำเป็นต้องใช้ Windows 8 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แอปพลิเคชัน Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint และ OneNote) จำเป็นต้องใช้ 10
iOS: Office for iPad® สามารถใช้ได้ใน iOS 7.0 หรือสูงกว่า Office for iPhone® สามารถติดตั้งได้ในโทรศัพท์ที่ใช้ iOS 6.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
Android: คุณสามารถติดตั้ง Office for Android™ บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช้งาน Android KitKat 4.4 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และมีตัวประมวลผลแบบ ARM หรือ Intel x86
iTunes, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.